Phật giáo Việt Nam là Phật giáo được bản địa hóa khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mang những đặc điểm tương đồng và khác biệt so với Phật giáo của các nước khác trên thế giới. Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cổ đại nên mang nhiều nét của văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là tôn giáo. Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam đều có cùng mục đích giác ngộ bản thể, chân tâm (giải thoát). Trong khi Phật giáo Trung Quốc tập trung sự giải thoát cho cá nhân, Phật giáo Ấn Độ thoát ly thế giới trần tục, thì Phật giáo Việt Nam lại hướng đến giải thoát cho mọi người, đạo gắn với đời. Triết lý ấy giúp cho Phật giáo Việt Nam khắc phục sự xa lánh của con người (giới tăng ni Phật tử) với hiện thực đất nước. Đó cũng là quá trình mở rộng tâm mình ra tâm vạn pháp. Trong quá trình ấy, tâm con người càng mở rộng bao nhiêu, từ hẹp đến rộng, từ nông đến sâu thì càng tiến dần đến bờ giác. Phương pháp giác ngộ của Phật giáo Việt Nam là con đường cứu dân độ thế, đạo gắn với vận mệnh dân tộc. Ở góc độ này, Phật giáo đã góp phần làm cho kho tàng văn hóa dân tộc ngày càng phong phú, mang sắc thái riêng và có giá trị về mặt tư tưởng, kháng lại mọi nền văn hóa muốn “xâm thực” nền văn hóa Việt Nam.

Bài viết Phật giáo

Tu hạnh đầu đà là gì? Lợi ích của 13 Pháp hạnh đầu đà mang lại cho người hành trì

Tu Hạnh đầu đà Là Gì? Lợi ích Của 13 Pháp Hạnh đầu đà Mang Lại Cho Người Hành Trì

Pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần. Đức Phật dạy rằng: “Pháp đầu đà thành tựu ba cõi: Người, trời và Niết Bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà hằng nuôi dưỡng, bảo vệ chúng sinh, là ruộng phước cho chư Thiên và loài người.

Khám phá nguồn gốc, ý nghĩa ngày đại lễ Phật Đản của Phật Giáo

Khám Phá Nguồn Gốc, ý Nghĩa Ngày đại Lễ Phật Đản Của Phật Giáo

Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới. Tôn giáo này được hình thành do Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Cũng như những tôn giáo lớn khác Phật giáo có nhiều những ngày lễ kỷ niệm. Trong những đại lễ của Phật giáo thì ngày lễ Phật đản là một ngày lễ quan trọng đối với tất cả các tăng ni, phật tử.

Quỷ môn quan địa ngục và ngày mở cửa âm phủ báo nghiệp

Quỷ Môn Quan địa Ngục Và Ngày Mở Cửa âm Phủ Báo Nghiệp

Quỷ môn quan sẽ được mở cửa từ ngày mùng 2 đến 16 tháng 7 âm lịch hàng năm, lúc này ma quỷ sẽ được tự do đi lại trên dương gian