LÁ SỐ QUỶ CỐC TOÁN MỆNH

Quỷ Cốc Tử (鬼谷子), tương truyền là người nước Tấn, tên là Vương Hủ, sống vào khoảng thế kỷ thứ 1 Trước Công Nguyên. Ông là bạn thân của Mặc Địch và Tôn Tử, nổi danh với 36 kế sách trong binh pháp. Quỷ Cốc Tử cũng có bốn đệ tử nổi tiếng: Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần, và Trương Nghi. Quỷ Cốc Tử là tên ông tự đặt, vì ông sống trong Quỷ cốc, và mọi người thường gọi ông là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông được coi là ông tổ của các thuật Xem Phong Thủy, Xem Tướng, và Xem Bói.

Quỷ Cốc Toán Mệnh là cuốn sách được khắc trên gỗ, ghi chép lại tinh hoa thuật Lưỡng Đầu Kiềm Toán Mệnh của Quỷ Cốc Tiên Sinh. Sách này bao gồm các thuật Phong Thủy, Tinh Đẩu, Tướng Số, và Bói Toán. Lá số Quỷ Cốc luận đoán âm dương tiền định của đời người, xem vận mệnh về danh lộc, họa phúc, sự nghiệp, anh em, con cái, hôn nhân và hậu vận. Quỷ Cốc thần quẻ được tính dựa trên thiên can năm và thiên can giờ, nạp lại thành quẻ Dịch, từ đó luận giải tốt xấu trong cuộc đời. Tử vi Quỷ Cốc lưu truyền trong nhân gian và được tổng hợp lại thành 100 quẻ kèm theo lời giải đoán.

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Quỷ Cốc Tử là nhân vật lịch sử Trung Hoa cổ đại, sinh vào khoảng cuối thời Xuân Thu, đầu đời Chiến Quốc. Ông được coi là ông tổ của các thuật tướng số, phong thủy, bói toán và tinh đẩu, và sáng lập các phái Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Chính Trị gia, Du Thuyết gia. Ông thu nạp nhiều đệ tử, trong đó có bốn học trò nổi tiếng là: Tôn Tẫn (người nước Tề), Bàng Quyên, Trương Nghi (người nước Ngụy), và Tô Tần (người Lạc Dương). Tôn Tẫn và Bàng Quyên học binh pháp, Trương Nghi và Tô Tần học du thuyết. Tất cả đều có ảnh hưởng lớn tới lịch sử Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Quỷ Cốc Toán Mệnh, hay còn gọi là Quỷ Cốc Tiền Định Số, là quyển sách mệnh lý được khắc trên gỗ, biên chép thuật Lưỡng Đầu Kiềm Toán Mệnh của Quỷ Cốc Tiên Sinh nhằm luận đoán âm dương tiền định của đời người về danh lộc, họa phúc, hôn nhân, con cái, anh em, sự nghiệp và hậu vận. Phương pháp này được các nhà xem Tử Vi, Tứ Trụ sử dụng làm phần bổ trợ, tăng giảm độ số khi luận đoán.