Kinh Dịch (giản thể: 易经; phồn thể: 易經, bính âm: Yì Jīng; IPA Quảng Đông: jɪk gɪŋ; Việt bính Quảng Đông: jik ging; các kiểu Latinh hóa khác: I Jing, Yi Ching, Yi King) là bộ sách kinh điển của nước Trung Hoa và văn hóa của quốc gia này. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Kinh dịch là hệ thống tư tưởng vĩ đại nghiên cứu dựa trên quy luật không đổi của tạo hóa, sự vận động của vạn vật, và sự biến đổi xoay quanh 3 yếu tố cốt lõi là thiên – địa – nhân.

Kinh dịch bắt nguồn từ thời vua Phục Hy (Trung Quốc). Trải qua hàng ngàn năm nghiên cứu, thì kinh dịch đã được biên soạn và được công bố rộng rãi, được sửa chữa và bổ sung rất nhiều nội dung nhằm mục đích diễn giải ý nghĩa, cũng như truyền đạt lại tư tưởng tinh hoa nhất một cách bài bản – rõ ràng. Đồng thời, kinh dịch được áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống: Thiên văn, địa lý, lý học, quân sự,…

Bài viết Kinh Dịch

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thuần Càn

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thuần Càn

Quẻ Thuần Càn là tên của quẻ số 1 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 1 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thuần Càn mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thuần Khôn

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thuần Khôn

Quẻ Thuần Khôn là tên của quẻ số 2 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 2 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thuần Khôn mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thủy Lôi Truân

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Thủy Lôi Truân là tên của quẻ số 3 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 3 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thủy Lôi Truân mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Sơn Thủy Mông

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Sơn Thủy Mông

Quẻ Sơn Thủy Mông là tên của quẻ số 4 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 4 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Sơn Thủy Mông mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ  Thủy Thiên Nhu

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thủy Thiên Nhu

Quẻ Thiên Thủy Nhu là tên của quẻ số 5 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 5 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thiên Thủy Nhu mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thiên Thủy Tụng

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thiên Thủy Tụng

Quẻ Thiên Thủy Tụng là tên của quẻ số 6 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 6 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thiên Thủy Tụng mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Địa Thủy Sư

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Địa Thủy Sư

Quẻ Địa Thủy Sư là tên của quẻ số 7 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 7 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Địa Thủy Sư mang lại

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thủy Địa Tỷ

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thủy Địa Tỷ

Quẻ Thủy Địa Tỷ là tên của quẻ số 8 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 8 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thủy Địa Tỷ mang lại

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Phong Thiên Tiểu Súc

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc là tên của quẻ số 9 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 9 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Phong Thiên Tiểu Súc mang lại

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thiên Trạch Lý

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thiên Trạch Lý

Quẻ Thiên Trạch Lý là tên của quẻ số 10 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 10 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thiên Trạch Lý mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Địa Thiên Thái

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Địa Thiên Thái

Quẻ Địa Thiên Thái là tên của quẻ số 11 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 11 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Địa Thiên Thái mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thiên Địa Bĩ

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thiên Địa Bĩ

Quẻ Thiên Địa Bĩ là tên của quẻ số 12 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 12 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thiên Địa Bĩ mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân là tên của quẻ số 13 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 13 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân mang lại

Luận giải ý nghĩa quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh Dịch chi tiết

Luận Giải ý Nghĩa Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu Trong Kinh Dịch Chi Tiết

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là tên của quẻ số 14 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 14 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Địa Sơn Khiêm

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Địa Sơn Khiêm

Quẻ Địa Sơn Khiêm là tên của quẻ số 15 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 15 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Địa Sơn Khiêm mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Lôi Địa Dự

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Lôi Địa Dự

Quẻ Lôi Địa Dự là tên của quẻ số 16 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 16 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Lôi Địa Dự mang lại

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Trạch Lôi Tùy

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Trạch Lôi Tùy

Quẻ Trạch Lôi Tùy là tên của quẻ số 17 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 17 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Trạch Lôi Tùy mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Sơn Phong Cổ

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Sơn Phong Cổ

Quẻ Sơn Phong Cổ là tên của quẻ số 18 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 18 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Sơn Phong Cổ mang lại

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Địa Trạch Lâm

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Địa Trạch Lâm

Quẻ Địa Trạch Lâm là tên của quẻ số 19 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 19 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Địa Trạch Lâm mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Phong Địa Quán

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Phong Địa Quán

Quẻ Phong Địa Quán là tên của quẻ số 20 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 20 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Phong Địa Quán mang lại.

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Giải Mã ý Nghĩa - Đoán Vận Hung Cát Của Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp là tên của quẻ số 21 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 21 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp mang lại.