Đến nay tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam được gọi chung là Đạo Mẫu Việt Nam, bản chất là thờ Tam phủ, Tứ Phủ (Tam phủ công đồng - Tứ Phủ Vạn Linh) và Thánh Mẫu Liễu Hạnh vẫn là thần chủ. Về phương diện đồng đại, đạo Mẫu theo chân người Việt di cư vào phương Nam trong quá trình nam tiến.

Bài viết Đạo Mẫu

Tam phủ Công đồng, Tứ phủ Vạn linh

Tam Phủ Công đồng, Tứ Phủ Vạn Linh

Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh là tín ngưỡng văn hóa tâm linh đã có lâu đời tại Việt Nam.Tam phủ - Tứ phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu tương ứng với các miền khác nhau của vũ trụ. Tam phủ gồm 3 miền: Thiên phủ (miền trời), Địa phủ (miền đất), Thoải phủ (miền sống nước, biển cả). Tứ phủ ngoài 3 miền của Tam phủ còn thêm miền thứ tứ là Nhạc phủ (miền rừng núi).

Căn Đồng số lính là gì? Có mấy loại và 8 biểu hiện nhận biết

Căn Đồng Số Lính Là Gì? Có Mấy Loại Và 8 Biểu Hiện Nhận Biết

Căn đồng số lính là cụm danh từ chỉ những người có căn, có linh cảm nhạy cảm, có duyên với tâm linh và có thể nói chuyện với các Thánh khi lên đồng.

Nhà Thánh có hành, có phạt không?

Nhà Thánh Có Hành, Có Phạt Không?

Thưa thầy, gần đây con có nghe trên các diễn đàn Đạo Mẫu có luồng tư tưởng được 1 số nhà sư rao giảng rằng: nhà Thánh phạt căn, hành căn theo ý nghĩa phạt vạ, hành hạ… hoặc cơ để bắt ép người ta ra đồng hoặc hành hạ để cho họ khổ sở

Lộc âm là gì? Lộc âm từ đâu mà có?

Lộc âm Là Gì? Lộc âm Từ đâu Mà Có?

Đó là những câu ta thường hay nghe nói khi thấy sự may mắn, thuận lợi “khác biệt” của một người hay một gia đình dòng họ nào đó trong cùng một điều kiện, môi trường sinh hoạt và làm việc.

Nghi Lễ Trình Đồng Mở Phủ

Nghi Lễ Trình Đồng Mở Phủ

Nghi thức trình đồng, mở phủ là một nghi thức tối cao nhất trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, là sự khẳng định đồng nhân với thánh mẫu. Nghi thức trình đồng, mở phủ là một nghi thức tối cao nhất trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, là sự khẳng định đồng nhân với thánh mẫu