Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ Năm 2023 Nam Mạng - Quý Nhân Phù Trợ

Thứ 3, 15/11/2022 - 13:17

Mục lục
 
Mục lục
<blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đã có ⏩ <a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-2024-nam-mang-1989-A3006.html" target="_blank">Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2024 nam mạng</a> chi tiết nhất!</strong></span></p> </blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xem <strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-2023-nam-mang-1989-A2656.html">tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng</a> </strong>cho thấy, công việc của chủ mệnh có phần khởi sắc, được quý nhân phù trợ thúc đẩy mọi việc được hanh thông hơn. Việc mưu cầu danh vọng cũng có thể tiến hành trong năm nay. Tuy nhiên, cần chú ý chăm sóc bản thân kẻo ốm đau bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và hao tốn tiền của.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"></span></span></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="1--tong-quan-tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-2023-nam-mang"><span id="1--tong-quan-tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-2023-nam-mang">1 - Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng</span></span></span></strong></span></h2> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:90%"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiêu chí</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Luận giải tử vi Kỷ Tỵ 2023 nam mạng</span></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiên Can</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiên can Kỷ (hành Thổ) gặp năm Quý (hành Thủy) thành Tương Phá: Xấu</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Địa chi</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Địa chi tuổi Tỵ gặp địa chi Mão được Bình Hòa: không tốt cũng không xấu</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/ngu-hanh-tuong-sinh-tuong-khac-la-gi-A1362.html" target="_blank">Ngũ hành tương sinh tương khắc</a></strong></span></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://xemsomenh.com/rinh-tai-loc-den-cho-nguoi-menh-moc-theo-phong-thuy-A371.html">Mạng Mộc</a> gặp năm <a href="https://xemsomenh.com/nguoi-menh-kim-kien-thuc-phong-thuy-cua-nguoi-menh-kim-chi-tiet-nhat-A373.html">hành Kim</a> thành Khắc Nhập - Xấu </span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cung phi</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nam Kỷ Tỵ cung Khôn (hành Thổ) gặp Năm 2023 cung Tốn (hành Mộc) là Ngũ Quỷ - Xấu</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sao chiếu mệnh 2023</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><a href="https://xemsomenh.com/sao-thai-am-la-gi-tot-hay-xau-va-cach-cung-sao-giai-han-A338.html"><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sao </span></span></strong></span></a><strong><a href="https://xemsomenh.com/sao-thai-am-la-gi-tot-hay-xau-va-cach-cung-sao-giai-han-A338.html"><span style="color:#0000FF">Thái Âm</span></a></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hạn năm 2023</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><a href="https://xemsomenh.com/han-diem-vuong-la-gi-va-tot-hay-xau-nhu-the-nao-A323.html"><span style="color:#ff6633"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại Hạn Diêm Vương</span></span></strong></span></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hạn tuổi</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><a href="https://xemsomenh.com/kim-lau-la-gi-cach-tinh-va-cach-hoa-giai-tuoi-kim-lau-A655.html">Hạn Kim Lâu</a></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vận niên năm 2023</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#009933"><strong>Hầu thực Quả</strong></span> (nghĩa là Khỉ ăn trái) tốt</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tứ Trụ</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#ff0099"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiên Sinh - Địa Lợi</span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hướng tốt xuất hành</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vào ngày mùng 1 Tết, từ 11h - 15h trưa, nên xuất hành về hướng Tây Bắc để nghênh đón <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-hy-than-trong-tu-vi-la-gi-A487.html">Hỷ Thần</a> (tính theo nơi cư ngụ)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Màu hợp tuổi</span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Màu đen</span></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tướng xương, tướng tinh </span></span></strong></p> </td> <td> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xương con rắn, tướng tinh con khỉ</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"> </p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">=> <u><strong>Kết luận khái quát</strong></u>: </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng chủ về công việc tương đối tốt trong năm Quý Mão 2023. Có sự mở mang, liên kết và thành quả hanh thông như ý, tiền bạc, lộc lá đưa tới. Tuy nhiên, cần chú ý cẩn thận về sức khỏe. </span></span></p> <blockquote> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><strong><em>Đã có ⏩ <a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-2023-nu-mang-1989-A2709.html">Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nữ mạng</a><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-2023-nu-mang-1989-A2709.html"> </a> chi tiết nhất!</em></strong></span></p> </blockquote> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="2--du-doan-van-han-tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-mang-2023"><span id="2--du-doan-van-han-tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-mang-2023">2 - Dự đoán vận hạn tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng 2023</span></span></span></strong></span></h2> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-xem-nam-1989-nam-2023-sao-gi-chieu-menh"><span id="-xem-nam-1989-nam-2023-sao-gi-chieu-menh">☯ Xem nam 1989 năm 2023 sao gì chiếu mệnh?</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phúc tinh </span>Thái Âm</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thái Âm rực rỡ cung hằng </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tháng chín tiền bạc dư ăn để dành</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tháng mười, mười một hạn hành </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tránh hai tháng ấy mới lành bản thân</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Giải Nghĩa</strong>: <a href="https://xemsomenh.com/sao-thai-am-la-gi-tot-hay-xau-va-cach-cung-sao-giai-han-A338.html"><span style="color:#0000FF"><strong>Sao </strong></span></a><strong><a href="https://xemsomenh.com/sao-thai-am-la-gi-tot-hay-xau-va-cach-cung-sao-giai-han-A338.html"><span style="color:#0000FF">Thái Âm</span></a> ( Thủy Tinh)</strong></span><strong> </strong></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">là một sao tốt, biểu hiện của mặt trăng. Nam Kỷ Tỵ được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ nhận được nhiều tác động tích cực, bạn bè giúp đỡ, tiền bạc hanh thông. Do đó, đây còn gọi là Tài tinh đối với nam giới. Sao Thái Âm còn mang niềm vui về tình duyên cho nam Kỷ Tỵ. Nếu chưa lập gia đình thì năm nay có thể có những cuộc kỳ ngộ tốt lành, tiến tới hôn nhân. Tác động tốt nhất của sao Thái Âm lên nam Kỷ Tỵ trong năm 2023 là vào tháng 9 âm lịch.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Cách kích cầu may mắn sao Thái Âm chiếu mệnh năm 2023</span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px">Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi  tháng vào ngày 26 âm lịch và nên cúng vào lúc 19 giờ  tới 21 giờ , thắp 7 ngọn đèn lạy về hướng  Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi “Nguyệt Cung Thái  Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Kết Lâu cung Đại Thánh, Tổ Diệu Nguyệt phu Thái Âm tinh quân vị tiền</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Thái Âm cửu kiến thập nhứt ác</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Không đau cũng cũng mạt, cờ bạc đánh thua</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Hăm sáu lễ vật sắm mua</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Đèn đốt bảy ngọn, lạy đùa hướng tây</span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px">Để tăng cường cát khí cho sao Thái  Âm thì nên đeo các trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển như: Thạch anh đen, Thạch anh tóc đen, thạch anh tóc tiên đen, hoặc đá mã não xanh dương, đá thanh kim xanh đậm, …Hoặc dùng màu trắng thuộc hành kim, để Kim sinh Thủy càng thêm tốt, như đeo đá quý màu trắng như: Thạch anh trắng, vòng bạc..…</span></p> <blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Mới cập nhật: <a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-mo-hang-dau-nam-tuoi-ky-ty-1989-nam-2023-A2802.html" target="_blank">Xem tuổi mở hàng cho tuổi Kỷ Tỵ năm 2023</a> chi tiết và cụ thể</strong></span></p> </blockquote> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-sao-han-tu-vi-nam-1989-nam-2023"><span id="-sao-han-tu-vi-nam-1989-nam-2023">☯ Sao hạn tử vi nam 1989 năm 2023</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><a href="https://xemsomenh.com/han-diem-vuong-la-gi-va-tot-hay-xau-nhu-the-nao-A323.html"><span style="color:#ff6633"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hạn Diêm Vương</span></span></strong></span></a></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phải phòng mà giữ động rày văn thư.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu năm khấn nguyện hết lòng, </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Giải nghĩa</strong>: </span></span><a href="https://xemsomenh.com/han-diem-vuong-la-gi-va-tot-hay-xau-nhu-the-nao-A323.html"><span style="color:#ff6633"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại Hạn Diêm Vương</span></span></strong></span></a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> là một hạn xấu chủ về những mất mát tiền bạc, vợ chồng lục đục, gia đạo bất hòa. Do đó, nam Kỷ Tỵ gặp hạn Diêm Vương cần cẩn trọng trong cách chi tiêu tiền bạc cũng như dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Tuy là một hạn xấu nhưng hạn Diêm Vương lại rất tốt cho việc làm ăn kinh doanh, mưu cầu danh vọng nên nam Kỷ Tỵ có thể cân nhắc thực hiện.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2023:</span></strong></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ nhất:</strong> Với phụ nữ mang thai năm nay cần chú trọng nhiều hơn đến chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý. Tốt nhất nên hoãn lại các công việc ngoài xã hội, các công việc có tính chất nặng nhọc, nguy hiểm. Thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ. Cần có chế độ ăn uống đúng khoa học, tránh ăn nhiều các thực phẩm có tính hàn như thịt trâu,... Năm nay hạn chế đi viếng tang.</span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ hai: </strong>Đối với những người bị đau ốm gặp hạn Diêm Vương thì cần chủ động thăm khám, điều trị và thực hiện những biện pháp kiêng khem, luyện tập khoa học và phù hợp với tình trạng bệnh. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là bởi dễ có biến cố nguy hiểm. </span></p> </li> </ul> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ ba: </strong>Đối với người khỏe mạnh thì cần giữ gìn sức khỏe bằng cách chăm chỉ luyện tập thể dục, ăn uống dinh dưỡng. </span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ tư: </strong>Chủ mệnh nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện để tích đức. phúc phận cho bản thân.</span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><div class="ads_title_hight" style="margin: 20px 0px"> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4455972034870696" data-ad-slot="2534637846" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> </div></span></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-han-tuoi-nam-mang-1989-nam-2023"><span id="-han-tuoi-nam-mang-1989-nam-2023">☯ Hạn tuổi nam mạng 1989 năm 2023</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bước sang năm 2023, nam mạng tuổi Kỷ Tỵ gặp hạn </span></span><strong><span style="color:#cc0033"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://xemsomenh.com/kim-lau-la-gi-cach-tinh-va-cach-hoa-giai-tuoi-kim-lau-A655.html">Kim Lâu</a>, </span></span></span></strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">chủ về sức khỏe không tốt, xuất hành bất lợi, cuộc sống có nhiều chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra, không bị phạm <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-thai-tue-trong-tu-vi-la-gi-A501.html">Thái Tuế</a>, Tam Tai hay Hoang Ốc.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">>>> Cách hóa giải hạn Kim Lâu: </span></strong><span style="font-size:14px">Để hóa giải hạn Kim Lâu, gia chủ còn cần xác định năm phạm, nếu năm Kim Lâu rơi vào số 1 tức là cung mệnh nằm tại cung Khôn, từ tháng 1 đến tháng 7 gia chủ không nên tiến hành xây dựng nhà cửa hay mua xe cộ. Nếu phạm Kim Lâu rơi vào cung Thê là số 3 tức là cung Càn thì không nên làm đại sự từ tháng 1 đến tháng 9. Năm Kim Lâu rơi vào cung Tử số 6 tức là cung Cấn thì tháng Giêng không nên tiến hành việc trọng đại. Còn nếu rơi vào Kim Lâu cung Tốn là số 8 thì từ tháng 1 đến tháng 4 gia chủ không nên tiến hành xây sửa nhà cửa.</span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-van-nien-tuoi-ky-ty-nam-2023-nam-mang"><span id="-van-nien-tuoi-ky-ty-nam-2023-nam-mang">☯ Vận niên tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nam Kỷ Tỵ 1989 gặp được vận <span style="color:#009933"><strong>Hầu thực Quả </strong></span>vào năm 2023. Đây là hình tượng Kỷ được tự do, thỏa sức ăn hoa quả, rất tốt. Trong năm nay, mọi điều khó khăn, bế tắc trong công việc bị dồn nén từ thời gian trước đều được giải quyết triệt để, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, thu được nhiều thành quả hơn cả sự mong đợi. Đường công danh sự nghiệp thăng tiến như rồng gặp mây mặc cho người khác có gây khó dễ hay ghen tị. Trong chuyện tình cảm, nên giữ mình thủy chung, cẩn thận kẻo bị nghi bị, ghen tuông dẫn đến sứt mẻ.</span></span></p> <blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><strong>Xem thêm: <a href="https://xemsomenh.com/xem-tu-vi-tron-doi/tu-vi-tron-doi-tuoi-ky-ty.html" target="_blank">Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Tỵ 1989</a></strong></em></span></p> </blockquote> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-tu-vi-nam-1989-nam-2023-ve-tu-tru"><span id="-tu-vi-nam-1989-nam-2023-ve-tu-tru">☯ Tử vi nam 1989 năm 2023 về tứ trụ</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tứ trụ </span></span><span style="color:#ff0099"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiên Sinh - Địa Lợi</span></span></strong></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> là một tứ trụ tốt, chủ về những niềm vui trong cuộc sống. Nam Kỷ Tỵ có thêm quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông. Gia đình có tin vui thêm người thêm của.</span></span></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="3--binh-giai-la-so-tu-vi-ky-ty-nam-mang-2023"><span id="3--binh-giai-la-so-tu-vi-ky-ty-nam-mang-2023">3 - Bình giải lá số tử vi Kỷ Tỵ nam mạng 2023</span></span></span></strong></span></h2> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"></span></strong></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Cung Mệnh: </span></strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xét theo cung mệnh, trong năm 2023 Quý Mão, nam Kỷ Tỵ gặp bộ sao <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-da-la-trong-tu-vi-la-gi-A468.html">Đà La</a>, Lực Sĩ, Bệnh, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-bach-ho-trong-tu-vi-la-gi-A505.html">Bạch Hổ</a>. Đây là bộ sao chủ về những bất lợi trong công việc mà nguyên nhân chủ yếu là do sức khỏe không được tốt, bị đau bệnh thiếu máu, tay chân xây xát. Nam Kỷ Tỵ có thể phải đấu tranh nhiều mới thu được ít thành quả. Ngoài ra, có thêm chuyện buồn đưa tới khiến tinh thần trở nên mệt mỏi.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Cung Xung Chiếu: </span></strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng cho biết sẽ gặp bộ sao <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-co-than-trong-tu-vi-la-gi-A489.html">Cô Thần</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-thien-viet-trong-tu-vi-la-gi-A475.html">Thiên Việt</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-tang-mon-trong-tu-vi-la-gi-A504.html">Tang Môn</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-hy-than-trong-tu-vi-la-gi-A487.html">Hỷ Thần</a>, Thiên Mã, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-duong-phu-trong-tu-vi-la-gi-A472.html">Đường Phù</a>, Tràng Sinh, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-thien-phuc-trong-tu-vi-la-gi-A477.html">Thiên Phúc</a>. Bộ sao này không tốt cho sức khỏe, cần phải chú ý xe cộ. Bù lại, bộ sao này lại tốt cho việc xuất hành, đi ra có quý nhân phù trợ, mọi khó khăn đều được giải quyết.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Cung Tam Hợp: </span></strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nam mạng Kỷ Tỵ gặp bộ sao <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-hoa-cai-trong-tu-vi-la-gi-A482.html">Hoa Cái</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-tau-thu-trong-tu-vi-la-gi-A516.html">Tấu Thư</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-phuong-cac-trong-tu-vi-la-gi-A496.html">Phượng Các</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-long-tri-trong-tu-vi-la-gi-A495.html">Long Trì</a>, Thiên KHôi, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-quan-phu-o-trong-tu-vi-la-gi-A542.html">Quan Phủ</a>, Đại Hao, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-thai-tue-trong-tu-vi-la-gi-A501.html">Thái Tuế</a>, Quan Đới, Thiên Khốc nên có thêm nhiều tin vui về nơi ăn chốn ở, nhà cửa có sự thay đổi, sửa sang. Tuy nhiên, cần chú ý đến vấn đề sức khỏe của người thân, các vấn đề bất lợi về giấy tờ, sổ sách. Tiền bạc có sự hao tán do sử dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống. </span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Cung Nhị Hợp: </span></strong></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Nhị hợp thì năm 2023, nam Kỷ Tỵ 1989 gặp bộ sao <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-lam-quan-trong-tu-vi-la-gi-A522.html">Lâm Quan</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-truc-phu-trong-tu-vi-la-gi-A510.html">Trực Phù</a>, <a href="https://xemsomenh.com/y-nghia-sao-luu-ha-trong-tu-vi-la-gi-A478.html">Lưu Hà</a> chủ về những bất lợi về đường sông nước. Tử vi 1989 nam mạng năm 2023 cho biết bộ sao này chủ về cần chú ý thêm các bệnh về máu và đường tiêu hóa. Trong giao tiếp, do hay nói thẳng khiến mất lòng người khác mà công việc có phần bị ảnh hưởng.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:14px">Kết luận:</span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Có thể thấy, công việc làm ăn buôn bán của nam mạng Kỷ Tỵ 1989 trong năm 2023 Quý Mão khá tốt, gặp được quý nhân phù trợ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng, kinh doanh được mở mang, tiền bạc hanh thông, tài lộc tấn tới. Ngoài ra, có thêm tin vui về nơi ăn chốn ở.</span></p> <blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><strong>Ngoài ra, nam tuổi muốn lấy <span style="color:#FF0000">LÁ SỐ TỬ VI</span> của mình xin mời xem tại: </strong></em></span></p> </blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><div class="import_frm_xem_tu_vi"> <div class="import_frm_xem_tu_vi_tt"> Xem lá số tử vi trọn đời </div> <div class="import_frm_xem_tu_vi_ct"> <form name action="https://xemsomenh.com/xem-la-so-tu-vi.html" method="post"> <div class="import_frm_xem_tu_vi_it"> <input type="text" name="hovaten" placeholder="Nhập họ và tên..." required> <input type="hidden" value="1" name="lich"> <select name="gioitinh"> <option value="1" selected>Nam giới</option> <option value="0">Nữ giới</option> </select> </div> <div class="import_frm_xem_tu_vi_it"> <select name="ngay" required> <option value>Ngày sinh</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> <option value="13">13</option> <option value="14">14</option> <option value="15">15</option> <option value="16">16</option> <option value="17">17</option> <option value="18">18</option> <option value="19">19</option> <option value="20">20</option> <option value="21">21</option> <option value="22">22</option> <option value="23">23</option> <option value="24">24</option> <option value="25">25</option> <option value="26">26</option> <option value="27">27</option> <option value="28">28</option> <option value="29">29</option> <option value="30">30</option> <option value="31">31</option> </select> <select name="thang" required> <option value>Tháng sinh</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> </select> <select name="nam" required> <option value>Năm sinh</option> <option value="1950">1950</option> <option value="1951">1951</option> <option value="1952">1952</option> <option value="1953">1953</option> <option value="1954">1954</option> <option value="1955">1955</option> <option value="1956">1956</option> <option value="1957">1957</option> <option value="1958">1958</option> <option value="1959">1959</option> <option value="1960">1960</option> <option value="1961">1961</option> <option value="1962">1962</option> <option value="1963">1963</option> <option value="1964">1964</option> <option value="1965">1965</option> <option value="1966">1966</option> <option value="1967">1967</option> <option value="1968">1968</option> <option value="1969">1969</option> <option value="1970">1970</option> <option value="1971">1971</option> <option value="1972">1972</option> <option value="1973">1973</option> <option value="1974">1974</option> <option value="1975">1975</option> <option value="1976">1976</option> <option value="1977">1977</option> <option value="1978">1978</option> <option value="1979">1979</option> <option value="1980">1980</option> <option value="1981">1981</option> <option value="1982">1982</option> <option value="1983">1983</option> <option value="1984">1984</option> <option value="1985">1985</option> <option value="1986">1986</option> <option value="1987">1987</option> <option value="1988">1988</option> <option value="1989">1989</option> <option value="1990">1990</option> <option value="1991">1991</option> <option value="1992">1992</option> <option value="1993">1993</option> <option value="1994">1994</option> <option value="1995">1995</option> <option value="1996">1996</option> <option value="1997">1997</option> <option value="1998">1998</option> <option value="1999">1999</option> <option value="2000">2000</option> <option value="2001">2001</option> <option value="2002">2002</option> <option value="2003">2003</option> <option value="2004">2004</option> <option value="2005">2005</option> <option value="2006">2006</option> <option value="2007">2007</option> <option value="2008">2008</option> <option value="2009">2009</option> <option value="2010">2010</option> <option value="2011">2011</option> <option value="2012">2012</option> <option value="2013">2013</option> <option value="2014">2014</option> <option value="2015">2015</option> <option value="2016">2016</option> <option value="2017">2017</option> <option value="2018">2018</option> <option value="2019">2019</option> <option value="2020">2020</option> </select> </div> <div class="import_frm_xem_tu_vi_it"> <select name="gio" required> <option value>Giờ sinh</option> <option value="1" selected="selected">Tí (23g - 1g)</option> <option value="2">Sửu (1g - 3g)</option> <option value="3">Dần (3g - 5g)</option> <option value="4">Mão (5g - 7g)</option> <option value="5">Thìn (7g - 9g)</option> <option value="6">Tị (9g - 11g)</option> <option value="7">Ngọ (11g - 13g)</option> <option value="8">Mùi (13g - 15g)</option> <option value="9">Thân (15g - 17g)</option> <option value="10">Dậu (17g - 19g)</option> <option value="11">Tuất (19g - 21g)</option> <option value="12">Hợi (21g - 23g)</option> </select> <select name="namxem" required> <option value>Năm xem</option> <option value="2022">2022</option> <option value="2023">2023</option> <option value="2024">2024</option> <option value="2025">2025</option> </select> </div> <div class="import_frm_xem_tu_vi_it"> <button type="submit">Xem kết quả</button> </div> </form> </div> </div></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="4--tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-mang-nam-2023-theo-cac-phuong-dien"><span id="4--tu-vi-tuoi-ky-ty-nam-mang-nam-2023-theo-cac-phuong-dien">4 - Tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng năm 2023 theo các phương diện </span></span></span></strong></span></h2> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong><span id="-van-trinhtai-loc"><span id="-van-trinhtai-loc">☯ Vận trình tài lộc</span></span></strong></em></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tài lộc của nam Kỷ Tỵ trong năm 2023 rất tốt, hanh thông như ý, có lộc đưa tới. Có thể đầu tư vào việc làm ăn cũng thu được nhiều thành quả hơn mong đợi.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">=> Đánh giá:<span style="color:#FFD700"> ★ ★ ★ ★ ★</span></span></strong></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong><span id="-cong-viec-lam-an"><span id="-cong-viec-lam-an">☯ Công việc làm ăn</span></span></strong></em></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tử vi Kỷ Tỵ nam mạng 2023 về công việc làm ăn tương đối thuận lợi, đặc biệt càng về cuối năm càng suôn sẻ, thành công. Mọi kế hoạch đề ra hầu như đều được thực hiện và thu được kết quả như ý. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">=> Đánh giá:<span style="color:#FFD700"> ★ ★ ★ ★ ★</span></span></strong></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong><span id="-tinh-duyen-gia-dao"><span id="-tinh-duyen-gia-dao">☯ Tình duyên gia đạo</span></span></strong></em></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chuyện tình cảm vợ chồng, gia đạo năm nay của nam Kỷ Tỵ 1989 có nhiều muộn phiền, cự cãi, bất hòa. Ngoài ra, cần chú ý có người trong nhà bị đau ốm, bệnh tật dài ngày. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">=> Đánh giá:<span style="color:#FFD700"> ★ ★ </span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><div class="import_frm_xem_tuoi_vo_chong"> <div class="import_frm_xem_tuoi_vo_chong_tt"> Xem tuổi vợ chồng </div> <div class="import_frm_xem_tuoi_vo_chong_ct"> <form name="frm_xem_tuoi_vo_chong" id="frm_xem_tuoi_vo_chong" action method="post" onsubmit="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; frmxemtuoivochong(); return false;" data-cf-modified-ea0554e76ae993f23b36ef3d-> <div class="import_frm_xem_tuoi_vo_chong_it"> <select name="nam_sinh_chong" required> <option value>Năm sinh chồng</option> <option value="1970">1970</option> <option value="1971">1971</option> <option value="1972">1972</option> <option value="1973">1973</option> <option value="1974">1974</option> <option value="1975">1975</option> <option value="1976">1976</option> <option value="1977">1977</option> <option value="1978">1978</option> <option value="1979">1979</option> <option value="1980">1980</option> <option value="1981">1981</option> <option value="1982">1982</option> <option value="1983">1983</option> <option value="1984">1984</option> <option value="1985">1985</option> <option value="1986">1986</option> <option value="1987">1987</option> <option value="1988">1988</option> <option value="1989">1989</option> <option value="1990">1990</option> <option value="1991">1991</option> <option value="1992">1992</option> <option value="1993">1993</option> <option value="1994">1994</option> <option value="1995">1995</option> <option value="1996">1996</option> <option value="1997">1997</option> <option value="1998">1998</option> <option value="1999">1999</option> <option value="2000">2000</option> <option value="2001">2001</option> <option value="2002">2002</option> <option value="2003">2003</option> <option value="2004">2004</option> <option value="2005">2005</option> <option value="2006">2006</option> <option value="2007">2007</option> <option value="2008">2008</option> <option value="2009">2009</option> <option value="2010">2010</option> <option value="2011">2011</option> <option value="2012">2012</option> <option value="2013">2013</option> <option value="2014">2014</option> <option value="2015">2015</option> <option value="2016">2016</option> <option value="2017">2017</option> <option value="2018">2018</option> <option value="2022">2022</option> <option value="2023">2023</option> <option value="2024">2024</option> <option value="2025">2025</option> <option value="2026">2026</option> <option value="2027">2027</option> <option value="1947">1947</option> <option value="1948">1948</option> <option value="1949">1949</option> <option value="1950">1950</option> <option value="1951">1951</option> <option value="1952">1952</option> <option value="1953">1953</option> <option value="1954">1954</option> <option value="1955">1955</option> <option value="1956">1956</option> <option value="1957">1957</option> <option value="1958">1958</option> <option value="1959">1959</option> <option value="1960">1960</option> <option value="1961">1961</option> <option value="1962">1962</option> <option value="1963">1963</option> <option value="1964">1964</option> <option value="1965">1965</option> <option value="1966">1966</option> <option value="1967">1967</option> <option value="1968">1968</option> <option value="1969">1969</option> </select> <select name="nam_sinh_vo" required> <option value>Năm sinh vợ</option> <option value="1970">1970</option> <option value="1971">1971</option> <option value="1972">1972</option> <option value="1973">1973</option> <option value="1974">1974</option> <option value="1975">1975</option> <option value="1976">1976</option> <option value="1977">1977</option> <option value="1978">1978</option> <option value="1979">1979</option> <option value="1980">1980</option> <option value="1981">1981</option> <option value="1982">1982</option> <option value="1983">1983</option> <option value="1984">1984</option> <option value="1985">1985</option> <option value="1986">1986</option> <option value="1987">1987</option> <option value="1988">1988</option> <option value="1989">1989</option> <option value="1990">1990</option> <option value="1991">1991</option> <option value="1992">1992</option> <option value="1993">1993</option> <option value="1994">1994</option> <option value="1995">1995</option> <option value="1996">1996</option> <option value="1997">1997</option> <option value="1998">1998</option> <option value="1999">1999</option> <option value="2000">2000</option> <option value="2001">2001</option> <option value="2002">2002</option> <option value="2003">2003</option> <option value="2004">2004</option> <option value="2005">2005</option> <option value="2006">2006</option> <option value="2007">2007</option> <option value="2008">2008</option> <option value="2009">2009</option> <option value="2010">2010</option> <option value="2011">2011</option> <option value="2012">2012</option> <option value="2013">2013</option> <option value="2014">2014</option> <option value="2015">2015</option> <option value="2016">2016</option> <option value="2017">2017</option> <option value="2018">2018</option> <option value="2022">2022</option> <option value="2023">2023</option> <option value="2024">2024</option> <option value="2025">2025</option> <option value="2026">2026</option> <option value="2027">2027</option> <option value="1947">1947</option> <option value="1948">1948</option> <option value="1949">1949</option> <option value="1950">1950</option> <option value="1951">1951</option> <option value="1952">1952</option> <option value="1953">1953</option> <option value="1954">1954</option> <option value="1955">1955</option> <option value="1956">1956</option> <option value="1957">1957</option> <option value="1958">1958</option> <option value="1959">1959</option> <option value="1960">1960</option> <option value="1961">1961</option> <option value="1962">1962</option> <option value="1963">1963</option> <option value="1964">1964</option> <option value="1965">1965</option> <option value="1966">1966</option> <option value="1967">1967</option> <option value="1968">1968</option> <option value="1969">1969</option> </select> </div> <div class="import_frm_xem_tuoi_vo_chong_it"> <button type="submit">Xem kết quả</button> </div> </form> </div> </div></p> <ul dir="ltr"> <li> <p><span style="font-size:14px"><em><strong><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-vo-chong-hop-nhau/tuoi-chong-1989-va-tuoi-vo-1990.html">Chồng 1989 và vợ 1990 có hợp nhau không ?</a></strong></em></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><em><strong><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-vo-chong-hop-nhau/tuoi-chong-1989-va-tuoi-vo-1991.html">Chồng 1989 và vợ 1991 có hợp nhau không ?</a></strong></em></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><em><strong><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-vo-chong-hop-nhau/tuoi-chong-1989-va-tuoi-vo-1992.html">Chồng 1989 và vợ 1992 có hợp nhau không ?</a></strong></em></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><em><strong><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-vo-chong-hop-nhau/tuoi-chong-1989-va-tuoi-vo-1993.html">Chồng 1989 và vợ 1993 có hợp nhau không ?</a></strong></em></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><em><strong><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-vo-chong-hop-nhau/tuoi-chong-1989-va-tuoi-vo-1994.html">Chồng 1989 và vợ 1994 có hợp nhau không ?</a></strong></em></span></p> </li> </ul> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong><span id="-dien-biensuc-khoe"><span id="-dien-biensuc-khoe">☯ Diễn biến sức khỏe</span></span></strong></em></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2023 Quý Mão, nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 có hạn về các bệnh xương khớp. Khi đi ra ngoài cần chú ý xe cộ kẻo gặp chuyện không hay đưa tới. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">=> Đánh giá:<span style="color:#FFD700"> ★ ★ </span></span></strong></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong><span id="-ngoai-giao-xuat-hanh"><span id="-ngoai-giao-xuat-hanh">☯ Ngoại giao, xuất hành</span></span></strong></em></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chuyện ngoại giao, xuất hành của nam Kỷ Tỵ trong năm nay khá tốt. Ra ngoài có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, khi đi xa cần chú ý kẻo gặp chuyện muộn phiền.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">=> Đánh giá:<span style="color:#FFD700"> ★ ★ ★ ★ </span></span></strong></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="5--tu-vi-tuoi-1989-nam-2023-nam-mang-theo-12-thang"><span id="5--tu-vi-tuoi-1989-nam-2023-nam-mang-theo-12-thang">5 - Tử vi tuổi 1989 năm 2023 nam mạng theo 12 tháng</span></span></span></strong></span></h2> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giữa các tháng trong năm 2023, tử vi của tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng có thể có sự thay đổi, phù hợp hoặc không phù hợp với từng công việc, mục đích khác nhau.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-1-nam-2023.html">Tử vi tháng 1/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đầu xuân năm mới, gia đình nam Kỷ Tỵ 1989 có nhiều niềm vui đưa tới, du xuân vui vẻ, cát lành. Đây là thời gian để nam Kỷ Tỵ gắn kết nhiều hơn với gia đình, khởi đầu năm mới suôn sẻ.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-2-nam-2023.html">Tử vi tháng 2/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng trong tháng 2 này chỉ ở mức bình thường, không có nhiều điều nổi trội. Công việc nên duy trì như cũ, không nên thay đổi để tránh bất lợi, thua thiệt.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-3-nam-2023.html">Tử vi tháng 3/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong tháng 3 này, nam mạng tuổi Kỷ Tỵ phải đi lại nhiều, cần cẩn trọng trên từng đường đi lối lại. Tiền bạc thấy có sự đầu tư nhiều cho công việc và cho gia đình nên hao hụt không ít.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-4-nam-2023.html">Tử vi tháng 4/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đây là một tháng tương đối cát lành, may mắn đối với nam Kỷ Tỵ. Chủ nhân có lộc tiền bạc đưa tới, mọi việc hanh thông, suôn sẻ. Ngoài ra, còn có thêm lộc ăn uống, thưởng thức nhiều món ngon.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-5-nam-2023.html">Tử vi tháng 5/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tháng 5 năm Quý Mão 2023 không phải là một tháng may mắn với tuổi Kỷ Tỵ nam mạng. Khi xuất hành đi xa cần chú ý xe cộ qua lại. Bên cạnh đó, dành thêm thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-6-nam-2023.html">Tử vi tháng 6/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Luận tử vi nam mạng 1989 năm 2023 nhận thấy đây là tháng không như ý về cả công việc và gia đình đều chủ về bất lợi. Do đó, không nên đầu tư mở mang công việc thời gian này cũng như cố gắng giữ gìn hòa khí gia đạo.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-7-nam-2023.html">Tử vi tháng 7/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sức khỏe cũng như công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng trong tháng 7 này cũng không được tốt. Không nên mưu cầu danh lợi và chú ý sức khỏe nhiều hơn.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-8-nam-2023.html">Tử vi tháng 8/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Công việc làm ăn của nam Kỷ Tỵ trong tháng 8 này đã có sự khởi sắc hơn, các khó khăn trước đó đã phần nào được giải quyết. Tuy nhiên, cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh khẩu thiệt thị phi.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-9-nam-2023.html">Tử vi tháng 9/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Luận tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng nhận thấy đây là tháng mà tiền bạc có sự hao tán tương đối lớn cho cả công việc và gia đình. Chủ nhân nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để dành nguồn lực tài chính cho các việc làm sau.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-10-nam-2023.html">Tử vi tháng 10/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc đầu tư tiền bạc trong tháng 10 này không mang lại may mắn cho người tuổi Kỷ Tỵ nam mạng, công việc cũng không được như ý. Do đó, tốt nhất nên duy trì tình trạng như cũ, không nên mở mang.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-11-nam-2023.html">Tử vi tháng 11/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong tháng 11 này, rất có thể nam Kỷ Tỵ sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp công việc làm ăn có nhiều tiến triển hơn. Tuy nhiên, gia đạo có phần bất lợi, các thành viên không có sự đoàn kết dẫn đến hòa khí kém.</span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><a href="https://xemsomenh.com/tu-vi-hang-thang/tu-vi-thang-12-nam-2023.html">Tử vi tháng 12/2023</a></strong></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gia đạo trong tháng 12 này mang đến cho Kỷ Tỵ nam mạng nhiều niềm vui, đời sống tinh thần được cải thiện, làm động lực để phát triển công việc, sự nghiệp.</span></p> <blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Dự đoán ☯ <a href="https://xemsomenh.com/xem-tu-vi-nam-2023-cua-12-con-giap.html">Tử vi 2023</a> từ chuyên gia cho người thân và bạn bè nhanh chóng tại:</strong></span></p> </blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:center"> <div class="tra_cuu"> <div class="background_tra_cuu_2"> <div class="background_tra_cuu_3"> </div> <p class="tra_cuu_2022">TRA CỨU TỬ VI 2023</p> <p class="vui_long">Bạn vui lòng nhập chính xác thông tin của mình!</p> <form name="frm_tv" id="frm_tv2023" action="https://xemsomenh.com/site/article/ajax_bai_viet_tu_vi" method="post" class="form_tool" onsubmit="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; frm_tra_cuu_tu_vi_2023moi('frm_tv2023'); return false;" data-cf-modified-ea0554e76ae993f23b36ef3d-> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="input_select"> <div class="select_op"> <select name="nam_sinh"> <option value="1952">1952</option> <option value="1953">1953</option> <option value="1954">1954</option> <option value="1955">1955</option> <option value="1956">1956</option> <option value="1957">1957</option> <option value="1958">1958</option> <option value="1959">1959</option> <option value="1960">1960</option> <option value="1961">1961</option> <option value="1962">1962</option> <option value="1963">1963</option> <option value="1964">1964</option> <option value="1965">1965</option> <option value="1966">1966</option> <option value="1967">1967</option> <option value="1968">1968</option> <option value="1969">1969</option> <option value="1970">1970</option> <option value="1971">1971</option> <option value="1972">1972</option> <option value="1973">1973</option> <option value="1974">1974</option> <option value="1975">1975</option> <option value="1976">1976</option> <option value="1977">1977</option> <option value="1978">1978</option> <option value="1979">1979</option> <option value="1980">1980</option> <option value="1981">1981</option> <option value="1982">1982</option> <option value="1983">1983</option> <option value="1984">1984</option> <option value="1985">1985</option> <option value="1986">1986</option> <option value="1987">1987</option> <option value="1988">1988</option> <option value="1989">1989</option> <option value="1990">1990</option> <option value="1991">1991</option> <option value="1992" selected>1992</option> <option value="1993">1993</option> <option value="1994">1994</option> <option value="1995">1995</option> <option value="1996">1996</option> <option value="1997">1997</option> <option value="1998">1998</option> <option value="1999">1999</option> <option value="2000">2000</option> <option value="2001">2001</option> <option value="2002">2002</option> <option value="2003">2003</option> <option value="2004">2004</option> <option value="2005">2005</option> <option value="2006">2006</option> <option value="2007">2007</option> <option value="2008">2008</option> <option value="2009">2009</option> <option value="2010">2010</option> <option value="2011">2011</option> </select> </div> <div class="select_op"> <div class="row"> <div class="col-6 gioitinh"> <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline"> <input type="radio" id="customRadioInline1" name="gioi_tinh" class="custom-control-input" checked value="1"> <label class="custom-control-label" for="customRadioInline1">Nam</label> </div> </div> <div class="col-6 gioitinh"> <div class="custom-control custom-radio custom-control-inline"> <input type="radio" id="customRadioInline2" name="gioi_tinh" class="custom-control-input" value="2"> <label class="custom-control-label" for="customRadioInline2">Nữ</label> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="col-md-4"> <input class="xem_ngay" type="submit" value="Xem ngay"> </div> </div> <input type="hidden" name="nam_xem" value="2023"> </form> </div> </div></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="6--phong-thuy-may-man-tu-vi-nam-1989-nam-2023"><span id="6--phong-thuy-may-man-tu-vi-nam-1989-nam-2023">6 - Phong thủy may mắn tử vi nam 1989 năm 2023</span></span></span></strong></span></h2> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-nam-2023-nam-ky-ty-lam-an-hop-tuoi-nao"><span id="-nam-2023-nam-ky-ty-lam-an-hop-tuoi-nao">☯ Năm 2023 nam Kỷ Tỵ làm ăn hợp tuổi nào?</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việc làm ăn của nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong năm 2023 có phần khởi sắc hơn so với nữ giới. Chủ nhân có thể kết hợp làm ăn với các tuổi 1982, 1997 để công việc thêm thuận lợi.</span></span></p> <blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xem chi tiết: </span><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-lam-an/tuoi-ky-ty-sinh-nam-1989-hop-lam-an-voi-tuoi-nao.html" target="_blank">Tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi nào?</a></strong></span></p> </blockquote> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-gia-chu-1989-nam-2023-dong-tho-lam-nha-co-tot-khong"><span id="-gia-chu-1989-nam-2023-dong-tho-lam-nha-co-tot-khong">☯ Gia chủ 1989 năm 2023 động thổ làm nhà có tốt không?</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chuyên gia xem tử vi Kỷ Tỵ nam mạng 2023 cho biết đây là một năm tốt để động thổ làm nhà nên có thể tiến hành được. Tuy nhiên, không nên xây dựng nhà chăn nuôi gia súc kẻo việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.</span></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-tuoi-ky-ty-nam-co-nen-mua-xe-mua-nha-nam-2023"><span id="-tuoi-ky-ty-nam-co-nen-mua-xe-mua-nha-nam-2023">☯ Tuổi Kỷ Tỵ nam có nên mua xe, mua nhà năm 2023?</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nếu đang có ý định mua nhà, mua xe trong năm 2023 thì nam Kỷ Tỵ 1989 có thể tiến hành vào các tháng 2, tháng 3 và tháng 5 âm lịch là tốt nhất.</span></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">☯ Nam <a href="https://xemsomenh.com/tuoi-ky-ty-sinh-con-nam-2023-co-tot-khong-A2743.html">Kỷ Tỵ 1989 sinh con năm 2023 tốt hay xấu</a>? </span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 nam mạng cho biết đây là năm không tốt cũng không xấu, chỉ ở mức bình thường. Do đó, chủ mệnh có thể cân nhắc trước khi có kế hoạch sinh thêm em bé.</span></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span id="-nam-mang-tuoi-ky-ty-cuoi-hoi-nam-2023-tot-khong"><span id="-nam-mang-tuoi-ky-ty-cuoi-hoi-nam-2023-tot-khong">☯ Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ cưới hỏi năm 2023 tốt không?</span></span></span></em></strong></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Người tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng tiến hành cưới hỏi vào năm 2023 Quý Mão khá tốt. Nếu đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp và có ý định gắn bó lâu dài thì có thể cưới xin trong năm 2023 để nhận nhiều may  mắn.</span></span></p> <blockquote> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có thể bạn quan tâm: </span><a href="https://xemsomenh.com/xem-tuoi-ket-hon/nam-tuoi-ky-ty-1989-lay-vo-nam-nao-tot.html" target="_blank">Nam sinh năm 1989 lấy vợ tuổi nào hợp </a>?</strong></span></p> </blockquote> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước