Xem tử vi hàng tháng

Tử vi tháng 8 2023 sẽ cung cấp đầy đủ Tài Lộc, Vận Hạn, Sức khỏe,...của quý bạn trong tháng đó. Đây chính là phần luận giải tử vi tháng 8 năm 2023 của quý bạn. Cũng tử vi tháng 8 2023 là một phần của tử vi năm 2023. Vậy nên xem tử vi tháng 8/2023 chính là xem chi tiết tử vi đến từng tháng của quý bạn.
Tử vi tháng 8 năm 2023 sẽ giúp quý bạn biết được trong tháng 8 này, quý bạn nên làm gì, không nên làm gì, mọi việc tốt xấu ra sao. Khi đã nắm được sơ lược tử vi tháng 8 của bạn, mọi kế hoạch sẽ được xây dựng với độ hiệu quả cao nhất. Cũng có thể nói rằng, khi xem tử vi tháng 8 2023 sẽ giúp cuộc sống của quý bạn thêm phần viên mãn, giảm sự khó khăn, trắc trở.
Khi xem tử vi tháng 8 năm 2023 quý bạn cần chú ý:
- Chọn chính xác tháng mình muốn xem
- Cung cấp đầy đủ và chính xác năm sinh của mình.

- Click vào "XEM NGAY" để xem tử vi tháng 8 của mình.

 

Quý bạn hãy nhập đầy đủ thông tin để nhận được kết quả tốt nhất

Năm sinh:
Tháng xem
Năm xem
Sao vĩ

Vĩ hỏa Hổ: Tốt (Kiết Tú) tướng tinh con Cọp.

Nên Làm:

Mọi việc đều tốt, tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, các vụ thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Kị Làm:

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Xem tử vi ngày 1/8/2023
Sao cơ

Cơ thủy Báo: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Beo.

Nên Làm:

Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mã, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ thủy lợi.

Kị Làm:

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Xem tử vi ngày 2/8/2023
Sao đẩu

Đẩu mộc Giải: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Cua.

Nên Làm:

Khởi tạo vạn sự đều tốt, đặc biệt là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, các vụ thủy lợi,may cắt áo mão, kinh doanh, mưu cầu công danh.

Kị Làm:

Rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh khó nuôi, nên lấy tên Sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi.

Xem tử vi ngày 3/8/2023
Sao ngưu

Ngưu kim Ngưu: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Trâu.

Nên Làm:

Rất tốt đi thuyền, cắt may áo mão.

Kị Làm:

Khởi công tạo tác vạn sự hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, khai trương, xuất hành đường bộ. Con mới sanh khó nuôi, nên lấy tên Sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi.

Xem tử vi ngày 4/8/2023
Sao nữ

Nữ thổ Bức: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Dơi.

Nên Làm:

Kết màn, may áo.

Kị Làm:

Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, hung hại nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

Xem tử vi ngày 5/8/2023
Sao hư

Hư nhật Thử: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Chuột.

Nên Làm:

Hư nghĩa là hư hoại, Vạn sự đều kỵ Sao Hư.

Kị Làm:

Khởi tạo bách sự đều xấu.

Xem tử vi ngày 6/8/2023
Sao nguy

Nguy nguyệt Yến: Xấu (Bình Tú) Tướng tinh con chim Én.

Nên Làm:

Chôn cất rất tốt, lót giường bình yên.

Kị Làm:

Dựng nhà, trổ cửa, gác đòn đông, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

Xem tử vi ngày 7/8/2023
Sao thất

Thất hỏa Trư: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Heo.

Nên Làm:

Khởi công trăm việc đều tốt. Đặc biệt là xây cất nhà cửa, cưới gã, chôn cất, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Kị Làm:

Sao Thất Đại Kiết không phải kiêng bất cứ việc gì.

Xem tử vi ngày 8/8/2023
Sao bích

Bích thủy Du: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Rái Cá.

Nên Làm:

Khởi công trăm việc đều tốt. Đặc biệt là xây cất nhà cửa, cưới gã, chôn cất, các việc thủy lợi, xuất hành. Làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

Kị Làm:

Sao Bích toàn kiết, Vạn sự hanh thông.

Xem tử vi ngày 9/8/2023
Sao khuê

Khuê mộc Lang: Xấu (Bình Tú) Tướng tinh con Chó Sói

Nên Làm:

Xây dựng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.

Kị Làm:

Chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường.

Xem tử vi ngày 10/8/2023
Sao lâu

Lâu kim Cẩu: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Chó.

Nên Làm:

Khởi công mọi việc đều tốt. Đặc biệt là dựng cột, cất lầu, cưới gã, dựng cửa, các vụ thủy lợi, cắt áo.

Kị Làm:

Đóng giường, lót giường, đi đường thủy.

Xem tử vi ngày 11/8/2023
Sao vĩ

Vĩ hỏa Hổ: Tốt (Kiết Tú) tướng tinh con Cọp.

Nên Làm:

Mọi việc đều tốt, tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, các vụ thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Kị Làm:

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Xem tử vi ngày 12/8/2023
Sao mão

Mão nhật Kê: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Gà.

Nên Làm:

Xây dựng, tạo tác.

Kị Làm:

Chôn Cất (ĐẠI KỴ), cưới gã, trổ cửa dựng cửa, khai trương, xuất hành. Các việc khác cũng không hay.

Xem tử vi ngày 13/8/2023
Sao tất

Tất nguyệt Ô: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Quạ.

Nên Làm:

Khởi công vạn sự đều tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất.

Kị Làm:

Đi thuyền.

Xem tử vi ngày 14/8/2023
Sao chủy

Truỷ hỏa Hầu: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Khỉ.

Nên Làm:

Không có sự việc gì hợp với Sao Chủy.

Kị Làm:

Vạn sự đều kỵ. KỴ NHẤT là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn.

Xem tử vi ngày 15/8/2023
Sao sâm

Sâm thủy Viên: Tốt (Bình Tú) Tướng tinh con Vượn.

Nên Làm:

Khởi tạo rất tốt với các việc: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi.

Kị Làm:

Cưới gã, chôn cất, đóng giường lót giường, kết bạn.

Xem tử vi ngày 16/8/2023
Sao tỉnh

Tỉnh mộc Hãn: Tốt (Bình Tú) Tướng tinh con Dê Trừu.

Nên Làm:

Tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Kị Làm:

Chôn cất, tu bổ phần mộ, làm sanh phần, đóng thọ đường.

Xem tử vi ngày 17/8/2023
Sao quỷ

Quỷ kim Dương: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Dê.

Nên Làm:

Chôn cất, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Kị Làm:

Khởi tạo vạn sự đều hại. Hại nhất là xây cất nhà, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, tháo nước.

Xem tử vi ngày 18/8/2023
Sao liễu

Liễu thổ Chương: Xấu (Hung tú) Tướng tinh con Gấu Ngựa.

Nên Làm:

Không có việc chi hạp với Sao Liễu.

Kị Làm:

Khởi công trăm việc hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, đào ao lũy, làm thủy lợi.

Xem tử vi ngày 19/8/2023
Sao tỉnh

Tỉnh mộc Hãn: Tốt (Bình Tú) Tướng tinh con Dê Trừu.

Nên Làm:

Tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Kị Làm:

Chôn cất, tu bổ phần mộ, làm sanh phần, đóng thọ đường.

Xem tử vi ngày 20/8/2023

Tử vi hàng tháng đã giúp quý bạn xem tử vi từng ngày trong tháng của bạn như thế nào. Thế nhưng để nắm bắt tài vận cũng như phòng tránh hoạn nạn thì quý bạn cần nắm bắt "Cuộc Đời" của chính mình. Để đạt được điều này, quý bạn có thể khám phá tại Lấy lá số tử vi trọn đời có bình giải

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất
Sao trương

Trương nguyệt Lộc: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Nai.

Nên Làm:

Khởi công tạo tác trăm việc tốt. Tốt nhất là: xây cất nhà, cưới gã, chôn cất, đặt táng kê gác, làm thuỷ lợi.

Kị Làm:

Sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước

Xem tử vi ngày 21/8/2023
Sao dực

Dực hỏa Xà: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Rắn.

Nên Làm:

Cắt áo sẽ được tiền tài.

Kị Làm:

Chôn cất, cưới gã, xây cất nhà, đặt táng kê gác, gác đòn đông, trổ cửa gắn cửa, các vụ thủy lợi.

Xem tử vi ngày 22/8/2023
Sao chuẩn

Chẩn thủy Dẫn: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Giun.

Nên Làm:

Khởi tạo vạn sự tốt lành. Tốt nhất là xây cất, chôn cất, cưới gả.

Kị Làm:

Đi thuyền.

Xem tử vi ngày 23/8/2023
Sao giác

Giác mộc Giao: Tốt (Bình Tú) Tướng tinh con Giao Long.

Nên Làm:

Công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Hôn nhân thành tựu, sanh con quý. Tạo tác vạn sự đều đặng vinh xương, tấn lợi.

Kị Làm:

Chôn cất hoạn nạn ba năm. Sửa chữa hay xây đắp mộ phần ắt có người chết. Sanh con nhằm ngày có Sao Giác khó nuôi, lấy tên Sao đặt tên cho nó mới an toàn.

Xem tử vi ngày 24/8/2023
Sao cang

Cang kim Long : Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Rồng.

Nên Làm:

Cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).

Kị Làm:

Vạn sự đều hung, đặc biệt là chôn cất, cưới gả, kiện tụng và xây dựng. Sao Cang thuộc Thất Sát Tinh, sanh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của Sao mà đặt cho nó thì yên lành.

Xem tử vi ngày 25/8/2023
Sao đê

Đê thổ Lạc: Xấu (Hung Tú) Tướng tinh con Lạc Đà.

Nên Làm:

Sao Đê Đại Hung, không có việc chi hạp với nó.

Kị Làm:

Vạn sự nên kiêng cữ.

Xem tử vi ngày 26/8/2023
Sao phòng

Phòng nhật Thố: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Thỏ.

Nên Làm:

Khởi tạo mọi việc đều tốt, thứ nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Kị Làm:

Sao Phòng là Đại Kiết Tinh, không kỵ việc chi cả.

Xem tử vi ngày 27/8/2023
Sao tâm

Tâm nguyệt Hồ: Xấu (Hung tú) Tướng tinh con Chồn.

Nên Làm:

Tạo tác việc gì cũng không hạp với Hung Tú này.

Kị Làm:

Khởi công tạo tác việc chi cũng không khỏi hại, đặc biệt là cưới gả, xây cất, chôn chất, đóng giường, lót giường, tranh tụng.

Xem tử vi ngày 28/8/2023
Sao vĩ

Vĩ hỏa Hổ: Tốt (Kiết Tú) tướng tinh con Cọp.

Nên Làm:

Mọi việc đều tốt, tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, các vụ thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Kị Làm:

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Xem tử vi ngày 29/8/2023
Sao cơ

Cơ thủy Báo: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Beo.

Nên Làm:

Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mã, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ thủy lợi.

Kị Làm:

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Xem tử vi ngày 30/8/2023
Sao đẩu

Đẩu mộc Giải: Tốt (Kiết Tú) Tướng tinh con Cua.

Nên Làm:

Khởi tạo vạn sự đều tốt, đặc biệt là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, các vụ thủy lợi,may cắt áo mão, kinh doanh, mưu cầu công danh.

Kị Làm:

Rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh khó nuôi, nên lấy tên Sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi.

Xem tử vi ngày 31/8/2023

TRA CỨU TỬ VI 2024

Nhập chính xác thông tin của mình!