Ngày Lưu Niên trong Khổng Minh Lục Diệu là ngày tốt hay xấu?

Chủ nhật, 12/6/2022 - 10:50

 

bis_size="{"x":20,"y":23,"w":1192,"h":61,"abs_x":325,"abs_y":727}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":23,"w":1192,"h":61,"abs_x":325,"abs_y":727}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo cách tính ngày tốt xấu theo Khổng Minh Lục Diệu thì ngày Lưu Niên là ngày không tốt, năm 2024 tháng Lưu Niên rơi vào tháng 2 và tháng 8. Vào các ngày này, các cụ tương truyền rằng không nên tiến hành làm các công việc trọng đại như mưu cầu danh lợi, xây cất nhà cửu, đổ mái, mua xe mới, khai trương mở hàng,... bởi sẽ dễ gặp thất bại, mưu sự khó thành. Vậy cụ thể ý nghĩa và cách xác định ngày tháng Lưu Niên năm 2024 ra sao xin mời cùng xemsomenh.com tìm hiểu ngay!

bis_size="{"x":85,"y":119,"w":848,"h":16,"abs_x":390,"abs_y":823}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":85,"y":119,"w":848,"h":16,"abs_x":390,"abs_y":823}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để biết thông tin vận hạn năm 2024 của 12 CON GIÁP ra sao mời truy cập vào website xemsomenh.com để được giải đáp ngay!

bis_size="{"x":20,"y":174,"w":186,"h":17,"abs_x":325,"abs_y":878}" style="font-size:16px"> bis_size="{"x":20,"y":174,"w":186,"h":17,"abs_x":325,"abs_y":878}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> id="1-ngay-luu-nien-la-gi">1.  Ngày Lưu Niên là gì? 

bis_size="{"x":20,"y":212,"w":821,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":916}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":212,"w":821,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":916}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo chiết tự từ, Lưu có nghĩa là giữ lại, lưu lại; Niên có nghĩa là năm, chỉ thời gian. Cụm từ này có nghĩa là lưu lại theo năm tháng. 

bis_size="{"x":20,"y":248,"w":1192,"h":38,"abs_x":325,"abs_y":952}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":248,"w":1192,"h":38,"abs_x":325,"abs_y":952}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiểu sâu xa hơn Lưu Niên có nghĩa là mọi việc bị dây dưa trễ nải, khó hoàn thành. Đặc biệt là những việc liên quan đến giấy tờ, hành chính, luật pháp, ký kết hợp đồng...khó giải quyết và thống nhất. Điều này dẫn đến việc hao tốn thời gian, sức khỏe và tiền bạc, dễ gặp các chuyện khẩu thiệt, thị phi. 

bis_size="{"x":20,"y":307,"w":609,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":1011}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":307,"w":609,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":1011}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như vậy có thể nói, ngày này là ngày Hung, là trạng thái không tốt để thực hiện các việc trọng đại.

bis_size="{"x":85,"y":358,"w":372,"h":16,"abs_x":390,"abs_y":1062}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":85,"y":358,"w":372,"h":16,"abs_x":390,"abs_y":1062}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">XEM THÊM: Ngày và giờ Không Vong có tốt hay không?

bis_size="{"x":316,"y":792,"w":600,"h":16,"abs_x":621,"abs_y":1496}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":316,"y":792,"w":600,"h":16,"abs_x":621,"abs_y":1496}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ngay-luu-nien

bis_size="{"x":20,"y":832,"w":378,"h":17,"abs_x":325,"abs_y":1536}" style="font-size:16px"> bis_size="{"x":20,"y":832,"w":378,"h":17,"abs_x":325,"abs_y":1536}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> id="2-cach-xac-dinh-luu-nien-la-ngay-gi-nhu-the-nao">2. Cách xác định lưu niên là ngày gì như thế nào?

bis_size="{"x":20,"y":871,"w":1192,"h":38,"abs_x":325,"abs_y":1575}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":871,"w":1192,"h":38,"abs_x":325,"abs_y":1575}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đây là một trong sáu ngày tốt - xấu (Lục Diệu) do Khổng Minh (Gia Cát Lượng) nghiên cứu. Theo đó, sẽ có ba ngày tốt là: Đại An, Tốc Hỷ và Tiểu Cát và 3 ngày xấu là Lưu Niên, Xích Khẩu và Không Vong. Khổng Minh đã sử dụng hai ngón tay để luận ra các ngày tốt xấu theo thứ tự các ngày Lưu Niên như sau:

bis_size="{"x":277,"y":949,"w":52,"h":16,"abs_x":582,"abs_y":1653}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":277,"y":949,"w":52,"h":16,"abs_x":582,"abs_y":1653}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TỐC HỶ

bis_size="{"x":798,"y":949,"w":77,"h":16,"abs_x":1103,"abs_y":1653}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":798,"y":949,"w":77,"h":16,"abs_x":1103,"abs_y":1653}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">XÍCH KHẨU

bis_size="{"x":269,"y":1003,"w":67,"h":16,"abs_x":574,"abs_y":1707}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":269,"y":1003,"w":67,"h":16,"abs_x":574,"abs_y":1707}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">LƯU NIÊN

bis_size="{"x":804,"y":1003,"w":64,"h":16,"abs_x":1109,"abs_y":1707}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":804,"y":1003,"w":64,"h":16,"abs_x":1109,"abs_y":1707}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TIỂU CÁT

bis_size="{"x":279,"y":1058,"w":47,"h":16,"abs_x":584,"abs_y":1762}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":279,"y":1058,"w":47,"h":16,"abs_x":584,"abs_y":1762}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐẠI AN

bis_size="{"x":788,"y":1058,"w":97,"h":16,"abs_x":1093,"abs_y":1762}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":788,"y":1058,"w":97,"h":16,"abs_x":1093,"abs_y":1762}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KHÔNG VONG

bis_size="{"x":20,"y":1113,"w":873,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":1817}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1113,"w":873,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":1817}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đó, tháng 1 là tháng Đại An, tháng 2 là Lưu Niên, tháng 3 là Tốc Hỷ, tháng 4 là Xích Khẩu, tháng 5 là Tiểu Cát, tháng 6 là Không Vong. 

bis_size="{"x":20,"y":1149,"w":1192,"h":38,"abs_x":325,"abs_y":1853}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1149,"w":1192,"h":38,"abs_x":325,"abs_y":1853}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hết một vòng lại quay lại từ đầu, tương ứng: tháng 7 là Đại An, tháng 8 là Lưu Niên, tháng 9 là Tốc Hỷ, tháng 10 là Xích Khẩu, tháng 11 là Tiểu Cát, tháng 12 là Không Vong. Để ý chúng ta sẽ thấy thứ tự sẽ được tịnh tiến theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ Đại An.

bis_size="{"x":20,"y":1207,"w":1192,"h":61,"abs_x":325,"abs_y":1911}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1207,"w":1192,"h":61,"abs_x":325,"abs_y":1911}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tính ngày cũng tương tự như cách tính theo tháng. Ví dụ, ngày 1/1 là ngày Đại An, ngày 2/1 là ngày xấu Lưu Niên, ngày 3/1 là ngày Tốc Hỷ, ngày 4/1 là ngày Xích Khẩu, ngày 5/1 là ngày Tiểu Cát, ngày 6/1 là ngày Không Vong. Cứ tịnh tiến và xoay tròn cho đến hết tháng. Sang tháng 2 là tháng Lưu Niên thì ngày 1 tháng 2 là ngày xấu Lưu Niên, ngày 2/2 là ngày Tốc Hỷ...Ngày của các tháng khác cũng được tính giống như cách trên.

bis_size="{"x":20,"y":1289,"w":1035,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":1993}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1289,"w":1035,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":1993}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngày xấu này của từng tháng là khác nhau, quý bạn muốn tính được ngày này cụ thể thì có thể áp dụng theo cách tình tháng-ngày theo Khổng Minh Lục Diệu đã nêu. 

bis_size="{"x":85,"y":1340,"w":579,"h":16,"abs_x":390,"abs_y":2044}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":85,"y":1340,"w":579,"h":16,"abs_x":390,"abs_y":2044}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KHÁM PHÁ: NGÀY NHẬP TRẠCH VỀ NHÀ MỚI đem tại may mắn  và tài lộc cho gia chủ!

bis_size="{"x":20,"y":1394,"w":409,"h":17,"abs_x":325,"abs_y":2098}" style="font-size:16px"> bis_size="{"x":20,"y":1394,"w":409,"h":17,"abs_x":325,"abs_y":2098}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> id="3-ngay-luu-nien-la-ngay-nao-nam-2024-theo-12-thang">3. Ngày Lưu Niên là ngày nào năm 2024 theo 12 tháng

 • bis_size="{"x":60,"y":1431,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2135}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":1431,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2135}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 1 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1466,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2170}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1466,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2170}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 2/1/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":1502,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2206}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1502,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2206}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 8/1/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1538,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2242}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1538,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2242}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 14/1/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1574,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2278}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1574,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2278}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 20/1/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":1610,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2314}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1610,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2314}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 26/1/2024 âm lịch 

 • bis_size="{"x":60,"y":1646,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2350}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":1646,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2350}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 2 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1681,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2385}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1681,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2385}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 1/2/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":1717,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2421}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1717,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2421}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 7/2/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":1753,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2457}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1753,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2457}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 13/2/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":1788,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2492}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1788,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2492}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 19/2/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1824,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2528}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1824,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2528}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 25/2/2024 âm lịch

 • bis_size="{"x":60,"y":1860,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2564}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":1860,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2564}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 3 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1896,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2600}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1896,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2600}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 6/3/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":1932,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2636}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1932,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2636}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 12/3/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":1967,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2671}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":1967,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2671}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 18/3/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":2003,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2707}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2003,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2707}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 24/3/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2039,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2743}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2039,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2743}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 30/3/2024 âm lịch 

 • bis_size="{"x":60,"y":2075,"w":238,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2779}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":2075,"w":238,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2779}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngày lưu niên trong tháng 4 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2110,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2814}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2110,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2814}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 5/4/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":2146,"w":316,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2850}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2146,"w":316,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2850}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 11/4/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2182,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2886}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2182,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2886}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 17/4/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2218,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2922}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2218,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2922}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 23/4/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2254,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2958}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2254,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":2958}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 29/4/2024 âm lịch

 • bis_size="{"x":60,"y":2290,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2994}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":2290,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":2994}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 5 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2325,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3029}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2325,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3029}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 4/5/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2361,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3065}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2361,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3065}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 10/5/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2397,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3101}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2397,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3101}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 16/5/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":2432,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3136}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2432,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3136}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 22/5/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":2468,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3172}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2468,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3172}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 28/5/2024 âm lịch 

 • bis_size="{"x":60,"y":2504,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3208}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":2504,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3208}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 6 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2540,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3244}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2540,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3244}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 3/6/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2575,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3279}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2575,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3279}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 9/6/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2611,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3315}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2611,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3315}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 15/6/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2647,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3351}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2647,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3351}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 21/6/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2683,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3387}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2683,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3387}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 27/6/2024 âm lịch

 • bis_size="{"x":60,"y":2719,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3423}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":2719,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3423}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 7 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2754,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3458}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2754,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3458}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 2/7/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":2790,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3494}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2790,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3494}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 8/7/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2826,"w":317,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3530}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2826,"w":317,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3530}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 14/7/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":2862,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3566}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2862,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3566}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 20/7/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2897,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3601}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2897,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3601}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 26/7/2024 âm lịch

 • bis_size="{"x":60,"y":2933,"w":238,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3637}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":2933,"w":238,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3637}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngày lưu niên trong tháng 8 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":2969,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3673}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":2969,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3673}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 1/8/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":3005,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3709}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3005,"w":302,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3709}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 7/8/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3040,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3744}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3040,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3744}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 13/8/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3076,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3780}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3076,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3780}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 19/8/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3112,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3816}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3112,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3816}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 25/8/2024 âm lịch 

 • bis_size="{"x":60,"y":3148,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3852}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":3148,"w":286,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":3852}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 9 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3183,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3887}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3183,"w":310,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3887}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 6/9/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":3219,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3923}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3219,"w":318,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3923}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 12/9/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3255,"w":326,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3959}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3255,"w":326,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3959}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 18/9/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":3291,"w":326,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3995}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3291,"w":326,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":3995}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 24/9/2024 âm lịch

 • bis_size="{"x":60,"y":3327,"w":293,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":4031}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":60,"y":3327,"w":293,"h":16,"abs_x":365,"abs_y":4031}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu niên là ngày nào trong tháng 10 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3362,"w":326,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4066}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3362,"w":326,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4066}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 5/10/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":3398,"w":323,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4102}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3398,"w":323,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4102}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 11/10/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3434,"w":332,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4138}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3434,"w":332,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4138}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 17/10/2024 âm lịch 

bis_size="{"x":20,"y":3470,"w":332,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4174}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3470,"w":332,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4174}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 23/10/2024 âm lịch

bis_size="{"x":20,"y":3505,"w":328,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4209}" style="font-size:14px"> bis_size="{"x":20,"y":3505,"w":328,"h":16,"abs_x":325,"abs_y":4209}" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- 29/10/2024 âm lịch 

 • bis_size="{"

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước