Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Phong Thủy Hoán

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Phong Thủy Hoán là tên của quẻ số 59 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 59 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Phong Thủy Hoán mang lại.

Quẻ Phong Thủy Hoán là gì?

Quẻ Phong Thủy Hoán được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 59 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Phong Thủy Hoán vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 59 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 59 Phong Thủy Hoán cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 59 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 59 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Phong Thủy Hoán, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Phong Thủy Hoán, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 59 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Phong Thủy Hoán ứng với quý bạn:

PHONG THỦY HOÁN. Giải tán, sự thay đổi, hoán chuyển.

風 水 渙

Thuộc loại: Quẻ Hanh

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Phong Thủy Hoán

Thoán từ

渙 . 亨 . 王 假 有 廟 . 利 涉 大 川 . 利貞 .

Hoán. Hanh. Vương cách hữu miếu.  Lợi thiệp đại xuyên. Lợi trinh.

Dịch.

Hoán là chia rẽ, ly tan,

Ly tan, mà biết hợp đoàn mới hanh.

Vua ra tế tự miếu đình,

Băng qua sông lớn, công trình sẽ hay.

Một lòng chính chính, thẳng ngay.

Thế thời mới lợi, mới hay vẹn bề.

Hoán là thời kỳ ly tan, chia rẽ, tưởng chừng như mọi sự sẽ đi đến chỗ bế tắc. Những bậc quân vương, có thể giải tỏa được bế tắc ấy, có thể đem lại sự đoàn kết cho dân, làm cho tình thế lại trở nên thông suốt (Hoán. Hanh).

Muốn được vậy, nhà vua phải có lòng thành khẩn, cần phải dùng tín ngưỡng đạo giáo, làm chiêu bài để qui dân, tụ chúng (Vương cách hữu miếu), hoặc đề xướng, hô hào làm một đại công, đại sự gì để mọi người có dịp chung lưng, góp sức, trở nên đồng hội, đồng thuyền. Đó không phải là một chuyện liều lĩnh, nhưng chính là một chuyện hữu ích (Lợi thiệp đại xuyên). Dẫu sao, trong công trình này, nhà vua cũng phải lấy chính lý, chính đạo làm phương châm, mới hay, mới lợi (Lợi trinh).

Thoán Truyện. Thoán viết.

彖 曰. 渙  亨 . 剛 來 而 不 窮 . 柔 得 位 乎 外  而 上 同 . 王 假 有 廟 . 王 乃 在 中 也 .  利 涉 大 川 . 乘 木 有 功 也 .

Hoán hanh. Cương lai nhi bất cùng. Nhu đắc vị hồ ngoại nhi thượng đồng. Vương cách hữu miếu. Vương nãi tại trung dã. Lợi thiệp đại xuyên. Thừa mộc hữu công dã.

 

Thoán rằng: Hoán tán mà hay,

Bên trong cương nghị, thẳng ngay chẳng  cùng.

Ngoài thời nhu thuận, khiêm cung,

Thuận ngôi, vả lại đẹp lòng với trên.

Vua ra tế tự miếu đền,

Lòng dân, vua muốn giữ bền trước sau,

Lợi là băng vượt sông sâu

Vượt sông dùng gỗ, mới hầu nên công.

 

Thoán Truyện. Trong thời kỳ chia ly bế tắc, vẫn có thể làm cho tình thế trở nên thông suốt được (Hoán hanh). Đó là biết cả cương, lẫn nhu, lại biết dưới trên chung lưng, góp sức làm việc. Câu Cương lai nhi bất cùng. Nhu đắc vị hồ ngoại nhi thượng đồng tương đối khó giải.

Chu Hi giải thích: Quẻ Hoán là do quẻ Tiệm sinh. Hào Cửu tam quẻ Tiệm xuống thành Hào Cửu nhị quẻ Hoán. Hào Lục nhị quẻ Tiệm lên thành Hào Lục tam quẻ Hoán, và như vậy sẽ đồng điệu với Hào Lục tứ bên trên (Nhi thượng đồng). Lối giải của Chu Hi hợp với phép biến quái, nhưng lại không giải được chữ Nhu đắc vị hồ ngoại, vì Lục tam là Âm cư Dương vị, nên không đắc vị.

Nơi đây, ta chỉ nên ghi nhận đại ý là: muốn giải quyết tình trạng chia rẽ, thời phải áp dụng cả cương lẫn nhu, vua tôi phải đồng lao, cộng tác, trên dưới phải dựa nương lẫn vào nhau. Muốn liên kết mọi người, nhà vua cần phải dùng tín ngưỡng, dùng đạo giáo làm chiêu bài để thu phục nhân tâm, vì thế nói Vương cách hữu miếu. Vương nãi tại trung dã. Vương nãi tại trung là vua thu phục được lòng dân. Muốn được dân, phải thu phục được lòng dân. Lúc nhân tâm chia rẽ, cũng nên đề xướng ra những đại công trình để mọi người có mấu chốt mà bám víu, có lý do để đồng lao, cộng tác (Lợi thiệp đại xuyên).

Ngự Án bình rằng: Dầu là người nước Tần, nước Việt, mà đi cùng chuyến đò, thì cũng sẽ hết sức hợp tác với nhau (Tần Việt nhi cộng chu, tắc tâm lực vô hữu bất đồng). Muốn làm những công việc vĩ đại, nhà vua cần phải có hiền thần phụ bật, y như người muốn vượt sông sâu, nước cả, phải có thuyền, có chèo (Thừa mộc hữu công dã).

Xưa nay, muốn đoàn kết nhân tâm, người ta thường hay dùng chiêu bài tín ngưỡng, đạo giáo, chẳng hạn như gần đây Nasser đã dùng Hồi giáo làm chiêu bài để liên kết các nước Ả Rập. Hơn nữa, sau các cuộc Cách Mạng, khi nhân tâm còn ly tán, người ta cũng thường muốn làm một chuyện gì lớn lao, để liên kết nhân tâm, như ít lâu sau cuộc Cách Mạng Pháp, các nhà lãnh đạo đã dùng Bonaparte để đi chinh phục nước Ý và Ai Cập.

Đọc Thoán Từ ta thấy Thoán tha thiết muốn cho bậc quân vương có tài đức, nhưng lại sống trong buổi nhân tâm ly tán, phải tìm hết mọi phương thế để thống nhất đất nước, đoàn kết nhân tâm, để sớm đem an bình thái thịnh về cho nhân quần xã hội.

Khi Duyệt đến cùng cực sẽ dẫn tới thoát ly, hoán đổi. Sau quẻ Thuần Đoài vì lý do đó là quẻ Phong Thủy Hóa. Trong soán từ thì Hoán là hanh. Vương cách hữu miếu. Lợi thiệp đại xuyên. Hoán ở đây chính là việc thay đổi theo chiều hướng tốt. Với ba hào Âm cùng ba hào Dương, quẻ Hoán không nhất thiết cương và cũng không phải là nhu. Quẻ này có cương ở trong và nhu thì ở ngoài. Thể hiện quân tử chủ sự ở trong còn tiểu nhân phụng lệnh ở ngoài nên làm việc gì có Hoán mới tốt.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Phong Thủy Hoán

  • Sơ Lục: Âm nhu tài hèn. Lúc thời Hoán khởi đầu, Sơ không làm được đâu, nhưng nếu biết theo Cửu Nhị tài giỏi thì được Cát. (Dụ cho những kẻ biết tùy theo thời chính nghĩa, cũng được an thân).
  • Cửu Nhị: Dương cương đắc trung. Trong thời Hoán, nhân tâm ly tán, biết dựa vào cái gì mình sẵn có (Sơ Lục) là bạn hiền hoặc láng giềng làng nước, để khỏi bị cô lập. Có như vậy, địa vị Nhị mới được vững hơn. Hối vong.
  • Lục Tam: Âm hào cư dương vị, trên lại ứng với Thượng Cửu. Là người vô tài, nhưng ở thời Hoán biết lột xác ích kỷ để theo Thượng lo việc đời, sẽ được vô hối. (ví dụ thời Cách Mạng, những điền chủ, công chức, quan lại, biết quên địa vị cũ của mình trong xã hội, hưởng ứng phong trào bài phong diệt đế).
  • Lục Tứ: Đắc chính, lại ở thượng quái, gần kề với Cửu Ngũ, ví như vị đại thần có thể giúp vua hoán cải xã hội. Bằng cách nào? Tứ là người chính trực, nhận thấy bọn tiểu nhân vẫn xu phụng mình hoặc những tật xấu cũ của mình không thể làm được việc hoán, bèn lìa xa họ, sẽ có nhiều người tài giỏi giúp đỡ, hoặc theo được lối sống chính trực hơn, nguyên cát. Đó là một cách Hoán rất đáng kính phục.
  • Cửu Ngũ: Dương cương trung chính, ở thời Hoán biết rằng phải hoán cải chế độ mới tồn tại được, bèn cương quyết tán cả sản nghiệp để mua lòng người, sẽ được vô cựu. (Ví dụ thời loạn lạc, người giầu biết chia của cho kẻ nghèo sẽ tránh được tai vạ. Hoặc ví dụ Lê Lợi là tay đại điền chủ thời biết tán sản nghiệp để chiêu tập anh hùng nghĩa sĩ. Hoặc như Tống Giang trong truyện Thủy Hử).
  • Thượng Cửu: Đã ở thời Hoán sắp tàn, lại ứng với Cửu Tam ở dưới, ví như người giầu sang đã được lòng dân chúng, tránh được họa sát thân và không còn gì phải lo lắng nữa. (Ví dụ tham tụng Bùi Huy Bích trải qua mấy cuộc loạn kiêu binh và Tây Sơn, vẫn không hề gì vì được mọi người đều kính nể).

Ý nghĩa của quẻ Phong Thủy Hoán

Quẻ Phong Thủy Hoán xét khái quát qua các hào thì tưởng xấu nhưng xét tường tận thì quẻ có nhiều điều tốt. Nội quái Khảm Dương thắng được ngoại quái Tốn Âm. Tức là nhìn bề ngoài thì mọi thứ đều đi sai lạc nhưng bản chất có đủ nghị lực để hoán cải và tăng cường.

Quẻ Hoán khi so sánh với quẻ Trạch Hỏa cách có điểm khác biệt. Cách là sự đổi mới hoàn toàn, còn Hoán không quyết liệt thay đổi mà chỉ thay thế bằng một vài chi tiết mang tính chất cải thiện. Áp dụng quẻ Hoán chủ yếu ở trường hợp hoán cải hơn là dùng để tụ họp bảo thủ.

Tượng quẻ Phong Thủy Hoán là Phong Hành Thủy Thượng nghĩa là gió thổi ở trên mặt nước. Thượng quái là Tốn, Tốn tức là gió, hạ quái là Khảm, Khảm tức là nước. Quẻ chỉ thời vận xấu, khó khăn hay rắc rối đang thì tan biến, mở ra một giai đoạn phát triển, mở rộng, bành trướng đầy triển vọng.

Quẻ Phong Thủy Hoán tốt cho việc gì?

Quẻ Phong Thủy Hoán muốn duy trì cái gì hay ho thì phải hoán cải, vứt bỏ đi những khuyết điểm. Dụng quẻ Hoán có lợi cho công danh sự nghiệp, bởi có người hiền phò tá, tiền đồ rộng mở và vượt được mọi khó khăn. Cùng với sự phát triển danh vọng, địa vị, quẻ Hóa cũng cải vận - giải hạn rất tốt, có khả năng cải biến thời vận xấu giúp người dụng quẻ tai qua nạn khỏi.

Quẻ khuyên sự hoán đổi này nên diễn ra khi trật tự cũ không còn phù hợp, thay đổi bằng những cái cách thích hợp. Với hào Dương là hào Nhị, hào Ngũ và hào Thượng mang ý nghĩa là bậc cao nhân, hay ở những địa vị lớn, trong thời kỳ của Hoán chính là biến hoán trước thiên hạ. Dùng đức tính mềm mỏng (Tốn) cùng đức cương quyết (Khảm) thì mọi việc Hoán một cách tốt lành, vạn sự như ý.

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước