Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội là tên của quẻ số 54 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 54 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Lôi Trạch Quy Muội mang lại.

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội là gì?

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 54 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 54 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 54 Lôi Trạch Quy Muội cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 54 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 54 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Lôi Trạch Quy Muội, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Lôi Trạch Quy Muội, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 54 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Lôi Trạch Quy Muội ứng với quý bạn:

LÔI TRẠCH QUY MUỘI. Em gái

雷 澤 歸 妹

Thuộc loại: Quẻ Hung

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Lôi Trạch Quy Muội

Thoán từ

歸 妹 . 征 凶 . 無 攸 利 .

Quy muội. Chinh hung. Vô du lợi.

Dịch.

Quy muội, gái nhỏ vu quy,

Lạ lùng, bỡ ngỡ, làm gì cho đây.

Quẻ Quy Muội, trên là Chấn, là trưởng nam, dưới là Đoài, là thiếu nữ. Như vậy về đôi tuổi cũng chênh lệch, lại Đoài là duyệt, Chấn là động; lấy sự thỏa thích làm động cơ cho công việc làm, thì vợ chồng sẽ đi đến chỗ phóng túng dục tình, cho nên sẽ chẳng ra gì. Nhưng cũng có thể giải cách khác là Phận em, phận lẽ,  không nên chuyên quyền, không nên tự quyết, mà nhất nhất phải tùy thuộc vào người vợ cả, chẳng vậy sẽ không ra gì. Vì thế nói: Chinh hung. Vô du lợi.

Thoán Truyện.  Thoán viết:

彖 曰 . 歸 妹 . 天 地 之 大 義 也 . 天 地 不 交 . 而 萬 物 不 興 . 歸 妹 人 之 終 始 也 . 說 以 動 . 所 歸 妹 也 . 征 凶 . 位 不 當 也 . 無 攸 利 . 柔 乘 剛 也 .

Quy Muội. Thiên địa chi đại nghĩa dã. Thiên địa bất giao nhi vạn vật bất hưng. Quy muội. Nhân chi chung thủy dã. Duyệt dĩ động. Sở Quy muội dã. Chinh hung. Vị bất đáng dã. Vô du lợi. Nhu thừa cương dã.

Dịch.

Cảm tình Quy Muội, gái trai

Âm Dương phối ngẫu, luật trời xưa nay,

Đất trời gàng quải, đó đây,

Thế thời vạn vật, biết ngày nào sinh.

Gái trai, Quy muội chi tình,

Ấy là đầu cuối, mối manh con người.

Vui nên hành động buông xuôi,

Thế nên, gái mới theo trai ra về,

Làm gì, cũng sẽ ê chề,

Là vì chẳng được xứng bề, xứng ngôi.

Trăm điều, chẳng tốt, chẳng xuôi.

Là vì Nhu lại cưỡi chòi lên Cương.

Thoán Truyện  đề cao sự phối ngẫu, và sánh cuộc hôn nhân giữa con người với sự hòa hài của trời đất (Quy Muội. Thiên địa chi đại nghĩa dã. Thiên địa bất giao nhi vạn vật bất hưng). Cho nên Hôn Lễ đối với con người hết sức là quan trọng. Vì thế Thoán viết tiếp Quy Muội nhân chi chung thủy dã.

Sách Quốc ngữ cũng viết: Hôn nhân họa phúc chi giai (Quốc ngữ, Chu Ngữ, đệ nhất). Hôn nhân là thềm, là bậc, là họa, phúc, vào nhà một vương tôn công tử.

Chu Hi giải quẻ Quy Muội, sở dĩ là chung thủy vì con người về nhà chồng là hết đời con gái, và bắt đầu đời của người mẹ (Quy giả nữ chi chung. Sinh dục giả nhân chi thủy). Chuyện vợ chồng dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng vợ chồng lấy nhau cốt để sinh con đẻ cái, là cho giòng họ trở nên hùng tráng, vững bền, lại cũng cùng nhau tế tự tổ tiên, chứ không phải là để phóng túng dục tình. Trong gia đình, muốn ấm êm, phải có tôn ti, trật tự thì mọi sự mới êm đẹp.

Nếu mà vợ lấn át chồng, vợ lẽ đòi hơn vợ cả, thì chẳng làm gì nên chuyện. Cho nên:

- Vợ chồng phải tránh chuyện lấy thú vui làm hành động (Động dĩ duyệt. Sở Quy muội dã ).

- Ngôi vị trong gia đình mà dang dở, sẽ sinh họa hoạn (Chinh hung. Vị bất đáng dã).

-Tất cả những chuyện lăng loàn, vượt quyền, vượt vị sẽ gây nên hậu quả không hay (Vô du lợi. Nhu thừa cương dã).

Tiến lên mãi sẽ dẫn đến nơi đến trốn, sau quẻ Phong Sơn Tiệm là quẻ Lôi Trạch Quy Muội. Quy Muội là em gái về nhà chồng. Tượng hình của quẻ Quy Muội có Chấn ở trên, Đoài ở dưới. Chấn là trưởng nam. Đoài là thiếu nữ. Người con gái quyến rũ người con trai để được kết duyên nên gọi là Quy Muội.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

  • Sơ Cửu : Đắc chính, nhưng trên không ứng với ai, ví như người đàn bà giỏi phải lấy lẽ, tuy vậy vẫn có thể giúp vợ cả để làm lợi cho gia đình, hoặc như người chân thọt mà cố gắng đi, rồi cũng tới mức, được Cát.
  • Cửu Nhị : Dương cương, đắc trung, nhưng ứng với Lục Ngũ là người âm nhu. Dụ cho con gái giỏi lấy phải chồng hèn, hoặc bề tôi giỏi phải thờ hôn quân. Tuy không thi thố được tài năng, không làm được việc gì to tát, nhưng bản thân trung chính cũng đáng quý trọng. (Ví dụ Quân thờ vua Hán hèn yếu, sau phải đi cống Hồ, tuy số phận hẩm hiu nhưng cũng là một tài nữ nghĩa liệt)
  • Lục Tam : Bất trung bất chính, ví như người con gái hèn mọn kén chồng giỏi nhưng vô ích, chỉ chờ đợi xuông, chỉ còn cách làm kẻ nô tì.
  • Cửu Tứ : Dương hào cư âm vị, là người giỏi và hiền, nhưng không có ai chính ứng, nên tượng như người con gái quá thì mà chưa lấy chồng. Nhưng vì Tứ tài giỏi, rồi cũng sẽ có người rước mình vu quy. (Ví dụ Đoàn thị Điểm muộn chồng, sau cũng lấy được tiến sĩ Nguyễn Kiều, hoặc như Đào Duy Từ không được ứng thi ở Bắc, phải trốn vào Nam làm tên chăn trâu, rồi được chúa Nguyễn biết tài, trọng dụng).
  • Lục Ngũ : Âm nhu đắc trung, ở vị chí tôn mà khiêm cung, tượng như em gái vua Đế ất lấy chồng bình dân mà không kiêu sa. (Ví dụ như Mạc Đĩnh Chi đỗ tới trạng nguyên, làm đại thần, mà cách ăn mặc ở rất cần kiệm).
  • Thượng Lục : Ở cuối quẻ Qui-Muội, tượng như người con gái vì cẩu hợp đi làm vợ người ta. Không ra gì, chỉ có hư danh, không có tình nghĩa thực sự.  

Ý nghĩa của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội có tượng quẻ lấy vui vẻ hòa nhã của Đoài mà thắng được đức hiếu động quẻ quái Chấn. Theo soán từ thì quẻ Quy Muội là chính hung, vô du lợi. Vì thế vợ chồng mà hợp tác thì thuận với đạo âm dương trời đất, điều này đáng lẽ ra phải là tốt nhưng lại đan xét trong đó một số khía cạnh hung rất xấu. Đó là bốn hào ở giữa quẻ đều bất chính. Hào Tam là hào Âm cưỡi lên hào Nhị, thêm nữa hào Âm Ngũ cưỡi lên hào Tứ Dương. Điều này được hiểu là con gái áp chế con trai, tiểu nhân áp chế người quân tử. Quẻ ứng sự liên kết trái với đạo lý, Âm nhu lấn áp quang minh chính đại.  

Tượng quẻ Lôi Trạch Quy Muội là Trạch Thượng Hữu Lô có ý nghĩa là trên đầm có xuất hiện sấm. Quẻ này nói lên trường hợp vi phạm luật lễ, hay tập quán không trái nổi rủi ro, tai họa. Có thể một số việc ban đầu tưởng chừng tốt đẹp nhưng khó khăn sau sẽ tới. Vì vậy sớm muộn cũng hỏng việc.

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội tốt cho việc gì?

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội là quẻ mang điềm xấu. Mở rộng quẻ có thể ban đầu kết quả được thịnh vượng, nhưng sự thịnh vượng đó chỉ là giả tạo. Đây không phải thời cơ tốt để tiến hành các công việc. Tốt nhất nên cẩn trọng trước mọi vấn đề, không nên vội vàng thực hiện các kế hoạch dự định, bởi dễ thu về thất bại.