Xem lịch âm dương 2023

Lịch âm dương 2023 sẽ vận hành theo 4 loại lịch chính là lịch vạn niên 2023, lịch vạn sự 2023, lịch âm 2023 và lịch dương 2023. Đến với xemsomenh.com, quý bạn có thể tích hợp xem lịch âm dương, xem lịch vạn sự năm 2023, xem lịch vạn niên năm 2023 trên cùng một bảng lịch duy nhất. Dựa vào lịch vạn niên 2023 hay lịch âm dương năm 2023 hoàn toàn có thể tra cứu mọi thông tin về thời gian từ ngày theo âm lịch năm 2023, ngày tháng theo dương lịch 2023, ngày tháng theo lục thập hoa giáp...

Dưới đây là bảng lịch âm dương năm 2023 đầy đủ và chính xác nhất đến từng ngày, tháng cụ thể trong năm.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
110
 • 1/1/2023(Chủ nhật)
 • 10/12/2022
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
211
 • 2/1/2023(Thứ hai)
 • 11/12/2022
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
312
 • 3/1/2023(Thứ ba)
 • 12/12/2022
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
413
 • 4/1/2023(Thứ tư)
 • 13/12/2022
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
514
 • 5/1/2023(Thứ năm)
 • 14/12/2022
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
615
 • 6/1/2023(Thứ sáu)
 • 15/12/2022
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
716
 • 7/1/2023(Thứ bảy)
 • 16/12/2022
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
817
 • 8/1/2023(Chủ nhật)
 • 17/12/2022
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
918
 • 9/1/2023(Thứ hai)
 • 18/12/2022
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1019
 • 10/1/2023(Thứ ba)
 • 19/12/2022
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1120
 • 11/1/2023(Thứ tư)
 • 20/12/2022
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1221
 • 12/1/2023(Thứ năm)
 • 21/12/2022
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1322
 • 13/1/2023(Thứ sáu)
 • 22/12/2022
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1423
 • 14/1/2023(Thứ bảy)
 • 23/12/2022
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1524
 • 15/1/2023(Chủ nhật)
 • 24/12/2022
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1625
 • 16/1/2023(Thứ hai)
 • 25/12/2022
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1726
 • 17/1/2023(Thứ ba)
 • 26/12/2022
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1827
 • 18/1/2023(Thứ tư)
 • 27/12/2022
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1928
 • 19/1/2023(Thứ năm)
 • 28/12/2022
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2029
 • 20/1/2023(Thứ sáu)
 • 29/12/2022
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2130
 • 21/1/2023(Thứ bảy)
 • 30/12/2022
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
221/1
 • 22/1/2023(Chủ nhật)
 • 1/1/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
232/1
 • 23/1/2023(Thứ hai)
 • 2/1/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
243/1
 • 24/1/2023(Thứ ba)
 • 3/1/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
254
 • 25/1/2023(Thứ tư)
 • 4/1/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
265
 • 26/1/2023(Thứ năm)
 • 5/1/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
276
 • 27/1/2023(Thứ sáu)
 • 6/1/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
287
 • 28/1/2023(Thứ bảy)
 • 7/1/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
298
 • 29/1/2023(Chủ nhật)
 • 8/1/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
309
 • 30/1/2023(Thứ hai)
 • 9/1/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3110
 • 31/1/2023(Thứ ba)
 • 10/1/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo

January

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 2 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
111
 • 1/2/2023(Thứ tư)
 • 11/1/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
212
 • 2/2/2023(Thứ năm)
 • 12/1/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
313
 • 3/2/2023(Thứ sáu)
 • 13/1/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
414
 • 4/2/2023(Thứ bảy)
 • 14/1/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
515
 • 5/2/2023(Chủ nhật)
 • 15/1/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
616
 • 6/2/2023(Thứ hai)
 • 16/1/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
717
 • 7/2/2023(Thứ ba)
 • 17/1/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
818
 • 8/2/2023(Thứ tư)
 • 18/1/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
919
 • 9/2/2023(Thứ năm)
 • 19/1/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1020
 • 10/2/2023(Thứ sáu)
 • 20/1/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1121
 • 11/2/2023(Thứ bảy)
 • 21/1/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1222
 • 12/2/2023(Chủ nhật)
 • 22/1/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1323
 • 13/2/2023(Thứ hai)
 • 23/1/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1424
 • 14/2/2023(Thứ ba)
 • 24/1/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1525
 • 15/2/2023(Thứ tư)
 • 25/1/2023
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1626
 • 16/2/2023(Thứ năm)
 • 26/1/2023
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1727
 • 17/2/2023(Thứ sáu)
 • 27/1/2023
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1828
 • 18/2/2023(Thứ bảy)
 • 28/1/2023
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1929
 • 19/2/2023(Chủ nhật)
 • 29/1/2023
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
201/2
 • 20/2/2023(Thứ hai)
 • 1/2/2023
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
212/2
 • 21/2/2023(Thứ ba)
 • 2/2/2023
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
223/2
 • 22/2/2023(Thứ tư)
 • 3/2/2023
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
234
 • 23/2/2023(Thứ năm)
 • 4/2/2023
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
245
 • 24/2/2023(Thứ sáu)
 • 5/2/2023
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
256
 • 25/2/2023(Thứ bảy)
 • 6/2/2023
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
267
 • 26/2/2023(Chủ nhật)
 • 7/2/2023
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
278
 • 27/2/2023(Thứ hai)
 • 8/2/2023
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
289
 • 28/2/2023(Thứ ba)
 • 9/2/2023
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

February

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 3 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
110
 • 1/3/2023(Thứ tư)
 • 10/2/2023
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
211
 • 2/3/2023(Thứ năm)
 • 11/2/2023
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
312
 • 3/3/2023(Thứ sáu)
 • 12/2/2023
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
413
 • 4/3/2023(Thứ bảy)
 • 13/2/2023
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
514
 • 5/3/2023(Chủ nhật)
 • 14/2/2023
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
615
 • 6/3/2023(Thứ hai)
 • 15/2/2023
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
716
 • 7/3/2023(Thứ ba)
 • 16/2/2023
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
817
 • 8/3/2023(Thứ tư)
 • 17/2/2023
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
918
 • 9/3/2023(Thứ năm)
 • 18/2/2023
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1019
 • 10/3/2023(Thứ sáu)
 • 19/2/2023
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1120
 • 11/3/2023(Thứ bảy)
 • 20/2/2023
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1221
 • 12/3/2023(Chủ nhật)
 • 21/2/2023
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1322
 • 13/3/2023(Thứ hai)
 • 22/2/2023
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1423
 • 14/3/2023(Thứ ba)
 • 23/2/2023
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1524
 • 15/3/2023(Thứ tư)
 • 24/2/2023
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1625
 • 16/3/2023(Thứ năm)
 • 25/2/2023
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1726
 • 17/3/2023(Thứ sáu)
 • 26/2/2023
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1827
 • 18/3/2023(Thứ bảy)
 • 27/2/2023
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1928
 • 19/3/2023(Chủ nhật)
 • 28/2/2023
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2029
 • 20/3/2023(Thứ hai)
 • 29/2/2023
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2130
 • 21/3/2023(Thứ ba)
 • 30/2/2023
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
221/2
 • 22/3/2023(Thứ tư)
 • 1/2/2023
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
232/2
 • 23/3/2023(Thứ năm)
 • 2/2/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
243/2
 • 24/3/2023(Thứ sáu)
 • 3/2/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
254
 • 25/3/2023(Thứ bảy)
 • 4/2/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
265
 • 26/3/2023(Chủ nhật)
 • 5/2/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
276
 • 27/3/2023(Thứ hai)
 • 6/2/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
287
 • 28/3/2023(Thứ ba)
 • 7/2/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
298
 • 29/3/2023(Thứ tư)
 • 8/2/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
309
 • 30/3/2023(Thứ năm)
 • 9/2/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3110
 • 31/3/2023(Thứ sáu)
 • 10/2/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo

March

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 4 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
111
 • 1/4/2023(Thứ bảy)
 • 11/2/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
212
 • 2/4/2023(Chủ nhật)
 • 12/2/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
313
 • 3/4/2023(Thứ hai)
 • 13/2/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
414
 • 4/4/2023(Thứ ba)
 • 14/2/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
515
 • 5/4/2023(Thứ tư)
 • 15/2/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
616
 • 6/4/2023(Thứ năm)
 • 16/2/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
717
 • 7/4/2023(Thứ sáu)
 • 17/2/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
818
 • 8/4/2023(Thứ bảy)
 • 18/2/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
919
 • 9/4/2023(Chủ nhật)
 • 19/2/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1020
 • 10/4/2023(Thứ hai)
 • 20/2/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1121
 • 11/4/2023(Thứ ba)
 • 21/2/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1222
 • 12/4/2023(Thứ tư)
 • 22/2/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1323
 • 13/4/2023(Thứ năm)
 • 23/2/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1424
 • 14/4/2023(Thứ sáu)
 • 24/2/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1525
 • 15/4/2023(Thứ bảy)
 • 25/2/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1626
 • 16/4/2023(Chủ nhật)
 • 26/2/2023
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1727
 • 17/4/2023(Thứ hai)
 • 27/2/2023
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1828
 • 18/4/2023(Thứ ba)
 • 28/2/2023
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1929
 • 19/4/2023(Thứ tư)
 • 29/2/2023
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
201/3
 • 20/4/2023(Thứ năm)
 • 1/3/2023
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
212/3
 • 21/4/2023(Thứ sáu)
 • 2/3/2023
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
223/3
 • 22/4/2023(Thứ bảy)
 • 3/3/2023
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
234
 • 23/4/2023(Chủ nhật)
 • 4/3/2023
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
245
 • 24/4/2023(Thứ hai)
 • 5/3/2023
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
256
 • 25/4/2023(Thứ ba)
 • 6/3/2023
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
267
 • 26/4/2023(Thứ tư)
 • 7/3/2023
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
278
 • 27/4/2023(Thứ năm)
 • 8/3/2023
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
289
 • 28/4/2023(Thứ sáu)
 • 9/3/2023
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2910
 • 29/4/2023(Thứ bảy)
 • 10/3/2023
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3011
 • 30/4/2023(Chủ nhật)
 • 11/3/2023
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

April

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 5 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
112
 • 1/5/2023(Thứ hai)
 • 12/3/2023
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
213
 • 2/5/2023(Thứ ba)
 • 13/3/2023
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
314
 • 3/5/2023(Thứ tư)
 • 14/3/2023
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
415
 • 4/5/2023(Thứ năm)
 • 15/3/2023
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
516
 • 5/5/2023(Thứ sáu)
 • 16/3/2023
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
617
 • 6/5/2023(Thứ bảy)
 • 17/3/2023
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
718
 • 7/5/2023(Chủ nhật)
 • 18/3/2023
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
819
 • 8/5/2023(Thứ hai)
 • 19/3/2023
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
920
 • 9/5/2023(Thứ ba)
 • 20/3/2023
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1021
 • 10/5/2023(Thứ tư)
 • 21/3/2023
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1122
 • 11/5/2023(Thứ năm)
 • 22/3/2023
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1223
 • 12/5/2023(Thứ sáu)
 • 23/3/2023
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1324
 • 13/5/2023(Thứ bảy)
 • 24/3/2023
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1425
 • 14/5/2023(Chủ nhật)
 • 25/3/2023
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1526
 • 15/5/2023(Thứ hai)
 • 26/3/2023
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1627
 • 16/5/2023(Thứ ba)
 • 27/3/2023
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1728
 • 17/5/2023(Thứ tư)
 • 28/3/2023
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1829
 • 18/5/2023(Thứ năm)
 • 29/3/2023
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
191/4
 • 19/5/2023(Thứ sáu)
 • 1/4/2023
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
202/4
 • 20/5/2023(Thứ bảy)
 • 2/4/2023
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
213/4
 • 21/5/2023(Chủ nhật)
 • 3/4/2023
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
224
 • 22/5/2023(Thứ hai)
 • 4/4/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
235
 • 23/5/2023(Thứ ba)
 • 5/4/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
246
 • 24/5/2023(Thứ tư)
 • 6/4/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
257
 • 25/5/2023(Thứ năm)
 • 7/4/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
268
 • 26/5/2023(Thứ sáu)
 • 8/4/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
279
 • 27/5/2023(Thứ bảy)
 • 9/4/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2810
 • 28/5/2023(Chủ nhật)
 • 10/4/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2911
 • 29/5/2023(Thứ hai)
 • 11/4/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3012
 • 30/5/2023(Thứ ba)
 • 12/4/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3113
 • 31/5/2023(Thứ tư)
 • 13/4/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo

May

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 6 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
114
 • 1/6/2023(Thứ năm)
 • 14/4/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
215
 • 2/6/2023(Thứ sáu)
 • 15/4/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
316
 • 3/6/2023(Thứ bảy)
 • 16/4/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
417
 • 4/6/2023(Chủ nhật)
 • 17/4/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
518
 • 5/6/2023(Thứ hai)
 • 18/4/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
619
 • 6/6/2023(Thứ ba)
 • 19/4/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
720
 • 7/6/2023(Thứ tư)
 • 20/4/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
821
 • 8/6/2023(Thứ năm)
 • 21/4/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
922
 • 9/6/2023(Thứ sáu)
 • 22/4/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1023
 • 10/6/2023(Thứ bảy)
 • 23/4/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1124
 • 11/6/2023(Chủ nhật)
 • 24/4/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1225
 • 12/6/2023(Thứ hai)
 • 25/4/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1326
 • 13/6/2023(Thứ ba)
 • 26/4/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1427
 • 14/6/2023(Thứ tư)
 • 27/4/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1528
 • 15/6/2023(Thứ năm)
 • 28/4/2023
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1629
 • 16/6/2023(Thứ sáu)
 • 29/4/2023
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1730
 • 17/6/2023(Thứ bảy)
 • 30/4/2023
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
181/5
 • 18/6/2023(Chủ nhật)
 • 1/5/2023
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
192/5
 • 19/6/2023(Thứ hai)
 • 2/5/2023
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
203/5
 • 20/6/2023(Thứ ba)
 • 3/5/2023
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
214
 • 21/6/2023(Thứ tư)
 • 4/5/2023
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
225
 • 22/6/2023(Thứ năm)
 • 5/5/2023
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
236
 • 23/6/2023(Thứ sáu)
 • 6/5/2023
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
247
 • 24/6/2023(Thứ bảy)
 • 7/5/2023
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
258
 • 25/6/2023(Chủ nhật)
 • 8/5/2023
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
269
 • 26/6/2023(Thứ hai)
 • 9/5/2023
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2710
 • 27/6/2023(Thứ ba)
 • 10/5/2023
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2811
 • 28/6/2023(Thứ tư)
 • 11/5/2023
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2912
 • 29/6/2023(Thứ năm)
 • 12/5/2023
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3013
 • 30/6/2023(Thứ sáu)
 • 13/5/2023
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

June

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 7 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
114
 • 1/7/2023(Thứ bảy)
 • 14/5/2023
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
215
 • 2/7/2023(Chủ nhật)
 • 15/5/2023
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
316
 • 3/7/2023(Thứ hai)
 • 16/5/2023
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
417
 • 4/7/2023(Thứ ba)
 • 17/5/2023
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
518
 • 5/7/2023(Thứ tư)
 • 18/5/2023
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
619
 • 6/7/2023(Thứ năm)
 • 19/5/2023
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
720
 • 7/7/2023(Thứ sáu)
 • 20/5/2023
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
821
 • 8/7/2023(Thứ bảy)
 • 21/5/2023
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
922
 • 9/7/2023(Chủ nhật)
 • 22/5/2023
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1023
 • 10/7/2023(Thứ hai)
 • 23/5/2023
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1124
 • 11/7/2023(Thứ ba)
 • 24/5/2023
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1225
 • 12/7/2023(Thứ tư)
 • 25/5/2023
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1326
 • 13/7/2023(Thứ năm)
 • 26/5/2023
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1427
 • 14/7/2023(Thứ sáu)
 • 27/5/2023
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1528
 • 15/7/2023(Thứ bảy)
 • 28/5/2023
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1629
 • 16/7/2023(Chủ nhật)
 • 29/5/2023
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1730
 • 17/7/2023(Thứ hai)
 • 30/5/2023
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
181/6
 • 18/7/2023(Thứ ba)
 • 1/6/2023
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
192/6
 • 19/7/2023(Thứ tư)
 • 2/6/2023
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
203/6
 • 20/7/2023(Thứ năm)
 • 3/6/2023
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
214
 • 21/7/2023(Thứ sáu)
 • 4/6/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
225
 • 22/7/2023(Thứ bảy)
 • 5/6/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
236
 • 23/7/2023(Chủ nhật)
 • 6/6/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
247
 • 24/7/2023(Thứ hai)
 • 7/6/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
258
 • 25/7/2023(Thứ ba)
 • 8/6/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
269
 • 26/7/2023(Thứ tư)
 • 9/6/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2710
 • 27/7/2023(Thứ năm)
 • 10/6/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2811
 • 28/7/2023(Thứ sáu)
 • 11/6/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2912
 • 29/7/2023(Thứ bảy)
 • 12/6/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3013
 • 30/7/2023(Chủ nhật)
 • 13/6/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3114
 • 31/7/2023(Thứ hai)
 • 14/6/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo

July

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 8 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
115
 • 1/8/2023(Thứ ba)
 • 15/6/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
216
 • 2/8/2023(Thứ tư)
 • 16/6/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
317
 • 3/8/2023(Thứ năm)
 • 17/6/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
418
 • 4/8/2023(Thứ sáu)
 • 18/6/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
519
 • 5/8/2023(Thứ bảy)
 • 19/6/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
620
 • 6/8/2023(Chủ nhật)
 • 20/6/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
721
 • 7/8/2023(Thứ hai)
 • 21/6/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
822
 • 8/8/2023(Thứ ba)
 • 22/6/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
923
 • 9/8/2023(Thứ tư)
 • 23/6/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1024
 • 10/8/2023(Thứ năm)
 • 24/6/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1125
 • 11/8/2023(Thứ sáu)
 • 25/6/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1226
 • 12/8/2023(Thứ bảy)
 • 26/6/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1327
 • 13/8/2023(Chủ nhật)
 • 27/6/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1428
 • 14/8/2023(Thứ hai)
 • 28/6/2023
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1529
 • 15/8/2023(Thứ ba)
 • 29/6/2023
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
161/7
 • 16/8/2023(Thứ tư)
 • 1/7/2023
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
172/7
 • 17/8/2023(Thứ năm)
 • 2/7/2023
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
183/7
 • 18/8/2023(Thứ sáu)
 • 3/7/2023
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
194
 • 19/8/2023(Thứ bảy)
 • 4/7/2023
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
205
 • 20/8/2023(Chủ nhật)
 • 5/7/2023
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
216
 • 21/8/2023(Thứ hai)
 • 6/7/2023
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
227
 • 22/8/2023(Thứ ba)
 • 7/7/2023
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
238
 • 23/8/2023(Thứ tư)
 • 8/7/2023
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
249
 • 24/8/2023(Thứ năm)
 • 9/7/2023
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2510
 • 25/8/2023(Thứ sáu)
 • 10/7/2023
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2611
 • 26/8/2023(Thứ bảy)
 • 11/7/2023
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2712
 • 27/8/2023(Chủ nhật)
 • 12/7/2023
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2813
 • 28/8/2023(Thứ hai)
 • 13/7/2023
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2914
 • 29/8/2023(Thứ ba)
 • 14/7/2023
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3015
 • 30/8/2023(Thứ tư)
 • 15/7/2023
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3116
 • 31/8/2023(Thứ năm)
 • 16/7/2023
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

August

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 9 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
117
 • 1/9/2023(Thứ sáu)
 • 17/7/2023
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
218
 • 2/9/2023(Thứ bảy)
 • 18/7/2023
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
319
 • 3/9/2023(Chủ nhật)
 • 19/7/2023
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
420
 • 4/9/2023(Thứ hai)
 • 20/7/2023
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
521
 • 5/9/2023(Thứ ba)
 • 21/7/2023
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
622
 • 6/9/2023(Thứ tư)
 • 22/7/2023
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
723
 • 7/9/2023(Thứ năm)
 • 23/7/2023
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
824
 • 8/9/2023(Thứ sáu)
 • 24/7/2023
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
925
 • 9/9/2023(Thứ bảy)
 • 25/7/2023
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1026
 • 10/9/2023(Chủ nhật)
 • 26/7/2023
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1127
 • 11/9/2023(Thứ hai)
 • 27/7/2023
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1228
 • 12/9/2023(Thứ ba)
 • 28/7/2023
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1329
 • 13/9/2023(Thứ tư)
 • 29/7/2023
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1430
 • 14/9/2023(Thứ năm)
 • 30/7/2023
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
151/8
 • 15/9/2023(Thứ sáu)
 • 1/8/2023
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
162/8
 • 16/9/2023(Thứ bảy)
 • 2/8/2023
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
173/8
 • 17/9/2023(Chủ nhật)
 • 3/8/2023
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
184
 • 18/9/2023(Thứ hai)
 • 4/8/2023
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
195
 • 19/9/2023(Thứ ba)
 • 5/8/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
206
 • 20/9/2023(Thứ tư)
 • 6/8/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
217
 • 21/9/2023(Thứ năm)
 • 7/8/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
228
 • 22/9/2023(Thứ sáu)
 • 8/8/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
239
 • 23/9/2023(Thứ bảy)
 • 9/8/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2410
 • 24/9/2023(Chủ nhật)
 • 10/8/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2511
 • 25/9/2023(Thứ hai)
 • 11/8/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2612
 • 26/9/2023(Thứ ba)
 • 12/8/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2713
 • 27/9/2023(Thứ tư)
 • 13/8/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2814
 • 28/9/2023(Thứ năm)
 • 14/8/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2915
 • 29/9/2023(Thứ sáu)
 • 15/8/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3016
 • 30/9/2023(Thứ bảy)
 • 16/8/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo

September

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 10 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
117
 • 1/10/2023(Chủ nhật)
 • 17/8/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
218
 • 2/10/2023(Thứ hai)
 • 18/8/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
319
 • 3/10/2023(Thứ ba)
 • 19/8/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
420
 • 4/10/2023(Thứ tư)
 • 20/8/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
521
 • 5/10/2023(Thứ năm)
 • 21/8/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
622
 • 6/10/2023(Thứ sáu)
 • 22/8/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
723
 • 7/10/2023(Thứ bảy)
 • 23/8/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
824
 • 8/10/2023(Chủ nhật)
 • 24/8/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
925
 • 9/10/2023(Thứ hai)
 • 25/8/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1026
 • 10/10/2023(Thứ ba)
 • 26/8/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1127
 • 11/10/2023(Thứ tư)
 • 27/8/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1228
 • 12/10/2023(Thứ năm)
 • 28/8/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1329
 • 13/10/2023(Thứ sáu)
 • 29/8/2023
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1430
 • 14/10/2023(Thứ bảy)
 • 30/8/2023
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
151/9
 • 15/10/2023(Chủ nhật)
 • 1/9/2023
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
162/9
 • 16/10/2023(Thứ hai)
 • 2/9/2023
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
173/9
 • 17/10/2023(Thứ ba)
 • 3/9/2023
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
184
 • 18/10/2023(Thứ tư)
 • 4/9/2023
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
195
 • 19/10/2023(Thứ năm)
 • 5/9/2023
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
206
 • 20/10/2023(Thứ sáu)
 • 6/9/2023
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
217
 • 21/10/2023(Thứ bảy)
 • 7/9/2023
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
228
 • 22/10/2023(Chủ nhật)
 • 8/9/2023
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
239
 • 23/10/2023(Thứ hai)
 • 9/9/2023
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2410
 • 24/10/2023(Thứ ba)
 • 10/9/2023
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2511
 • 25/10/2023(Thứ tư)
 • 11/9/2023
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2612
 • 26/10/2023(Thứ năm)
 • 12/9/2023
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2713
 • 27/10/2023(Thứ sáu)
 • 13/9/2023
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2814
 • 28/10/2023(Thứ bảy)
 • 14/9/2023
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2915
 • 29/10/2023(Chủ nhật)
 • 15/9/2023
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3016
 • 30/10/2023(Thứ hai)
 • 16/9/2023
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3117
 • 31/10/2023(Thứ ba)
 • 17/9/2023
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

October

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 11 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
118
 • 1/11/2023(Thứ tư)
 • 18/9/2023
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
219
 • 2/11/2023(Thứ năm)
 • 19/9/2023
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
320
 • 3/11/2023(Thứ sáu)
 • 20/9/2023
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
421
 • 4/11/2023(Thứ bảy)
 • 21/9/2023
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
522
 • 5/11/2023(Chủ nhật)
 • 22/9/2023
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
623
 • 6/11/2023(Thứ hai)
 • 23/9/2023
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
724
 • 7/11/2023(Thứ ba)
 • 24/9/2023
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
825
 • 8/11/2023(Thứ tư)
 • 25/9/2023
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
926
 • 9/11/2023(Thứ năm)
 • 26/9/2023
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1027
 • 10/11/2023(Thứ sáu)
 • 27/9/2023
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1128
 • 11/11/2023(Thứ bảy)
 • 28/9/2023
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1229
 • 12/11/2023(Chủ nhật)
 • 29/9/2023
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
131/10
 • 13/11/2023(Thứ hai)
 • 1/10/2023
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
142/10
 • 14/11/2023(Thứ ba)
 • 2/10/2023
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
153/10
 • 15/11/2023(Thứ tư)
 • 3/10/2023
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
164
 • 16/11/2023(Thứ năm)
 • 4/10/2023
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
175
 • 17/11/2023(Thứ sáu)
 • 5/10/2023
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
186
 • 18/11/2023(Thứ bảy)
 • 6/10/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
197
 • 19/11/2023(Chủ nhật)
 • 7/10/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
208
 • 20/11/2023(Thứ hai)
 • 8/10/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
219
 • 21/11/2023(Thứ ba)
 • 9/10/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2210
 • 22/11/2023(Thứ tư)
 • 10/10/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2311
 • 23/11/2023(Thứ năm)
 • 11/10/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2412
 • 24/11/2023(Thứ sáu)
 • 12/10/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2513
 • 25/11/2023(Thứ bảy)
 • 13/10/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2614
 • 26/11/2023(Chủ nhật)
 • 14/10/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2715
 • 27/11/2023(Thứ hai)
 • 15/10/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2816
 • 28/11/2023(Thứ ba)
 • 16/10/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2917
 • 29/11/2023(Thứ tư)
 • 17/10/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3018
 • 30/11/2023(Thứ năm)
 • 18/10/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo

November

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 12 năm 2023

T2T3T4T5T6T7CN
119
 • 1/12/2023(Thứ sáu)
 • 19/10/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
220
 • 2/12/2023(Thứ bảy)
 • 20/10/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
321
 • 3/12/2023(Chủ nhật)
 • 21/10/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
422
 • 4/12/2023(Thứ hai)
 • 22/10/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
523
 • 5/12/2023(Thứ ba)
 • 23/10/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
624
 • 6/12/2023(Thứ tư)
 • 24/10/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
725
 • 7/12/2023(Thứ năm)
 • 25/10/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
826
 • 8/12/2023(Thứ sáu)
 • 26/10/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
927
 • 9/12/2023(Thứ bảy)
 • 27/10/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1028
 • 10/12/2023(Chủ nhật)
 • 28/10/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1129
 • 11/12/2023(Thứ hai)
 • 29/10/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
1230
 • 12/12/2023(Thứ ba)
 • 30/10/2023
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
131/11
 • 13/12/2023(Thứ tư)
 • 1/11/2023
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
142/11
 • 14/12/2023(Thứ năm)
 • 2/11/2023
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
153/11
 • 15/12/2023(Thứ sáu)
 • 3/11/2023
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
164
 • 16/12/2023(Thứ bảy)
 • 4/11/2023
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
175
 • 17/12/2023(Chủ nhật)
 • 5/11/2023
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
186
 • 18/12/2023(Thứ hai)
 • 6/11/2023
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
197
 • 19/12/2023(Thứ ba)
 • 7/11/2023
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
208
 • 20/12/2023(Thứ tư)
 • 8/11/2023
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
219
 • 21/12/2023(Thứ năm)
 • 9/11/2023
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2210
 • 22/12/2023(Thứ sáu)
 • 10/11/2023
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2311
 • 23/12/2023(Thứ bảy)
 • 11/11/2023
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2412
 • 24/12/2023(Chủ nhật)
 • 12/11/2023
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2513
 • 25/12/2023(Thứ hai)
 • 13/11/2023
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2614
 • 26/12/2023(Thứ ba)
 • 14/11/2023
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2715
 • 27/12/2023(Thứ tư)
 • 15/11/2023
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2816
 • 28/12/2023(Thứ năm)
 • 16/11/2023
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2917
 • 29/12/2023(Thứ sáu)
 • 17/11/2023
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3018
 • 30/12/2023(Thứ bảy)
 • 18/11/2023
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3119
 • 31/12/2023(Chủ nhật)
 • 19/11/2023
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

December

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Phân biết 3 loại lịch năm 2023 hiện có

Lịch vạn niên 2023

Lịch vạn niên hay còn được gọi là Tuyển trạch nhật, Hiệp kỷ biện phương thư, Ngọc hạp, Hoàng lịch thông thư... Lịch vạn niên năm 2023 là thành quả nghiên cứu, vận dụng những phép soi chiếu, biện chứng, phân tích logic mang đến những giá trị tinh thần trong phong tục cổ truyền không thể bỏ qua. Xem lịch vạn niên 2023 căn cứ theo chu kỳ của năm - tháng - ngày - giờ - hàng chi can trong đó có năm 2023.

Lịch vạn sự 2023

Lịch vạn sự dựa theo mỗi tinh đẩu trong âm lịch mang tính chất âm dương ngũ hành. Trong thuyết âm dương thì trong Dương có Âm và trong Âm có Dương, Âm Dương hòa hợp từ Thái Cực sinh ra và cũng tự hủy diệt đi bởi chính Thái Cực đó. Ngũ hành có sinh, có khắc chính vì thế mỗi năm có ngũ hành âm dương cố định. Ví dụ như: Theo lịch vạn sự năm 2023, thì năm này (năm Mậu Tuất) sinh ra thuộc tính Dương, Mậu thuộc Dương, Tuất thuộc Dương, ngũ hành là Mộc (Bình Địa Mộc), vì vậy khi xem lịch vạn sự 2023 cần lưu ý: “khi gặp các sao thuộc Dương sẽ bị tương khắc” bởi Dương sẽ khắc Dương, ngũ hành năm hiện hành sẽ tương khắc với hành của bản mệnh.

Lịch âm 2023 hay còn gọi là Âm lịch năm 2023

Lịch âm nói chung và âm lịch năm 2023 nói riêng là loại lịch dùng phổ biến ở các nước phương Đông. Lịch dương 2023 dùng phổ biến ở các nước phương Tây. Cũng giống như một số nước Á Đông, hiện nay ở Việt Nam sử dụng đan xen cả lịch Âm và lịch Dương tạo ra lịch âm dương 2023 (lịch Việt Nam 2023). Trong đó, lịch Âm lịch 2023 là lại lịch ăn sâu vào trong thói quen và nếp sống của người Việt trong việc tra cứu ngày giờ năm 2023.Các bạn có thể Xem ngày tốt xấu tại đây.

Đổi ngày âm dương

Xem âm lịch ngày hôm nay

Tra lịch vạn niên theo tháng

Xem lịch âm dương theo năm