Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân là tên của quẻ số 13 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 13 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân mang lại.

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân là gì?

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 13 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 13 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân cũng như 64 quẻ kinh dịch.
Giải quẻ số 13 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 13 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 13 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân ứng với quý bạn:

THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN. Tình bạn hữu

天 火 同 人

Thuộc loại: Quẻ Cát

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Thoán từ

同 人 . 同 人 于 野 . 亨 . 利 涉 大 川 . 利 君 子 貞 .

Đồng Nhân: Đồng Nhân vu dã. Hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Lợi quân tử trinh.

Dịch.

Đồng Nhân hòa với mọi người,

Thênh thang lòng dạ, như ngoài đồng không.

Hay thay khoan quảng, hòa đồng,

Một lòng, thì dẫu lội sông, quản gì.

Đồng tâm, sẽ vượt gian nguy,

Theo đường quân tử, quy về chính trung.

Thoán Từ cho rằng: muốn hòa mình với người, cần phải mở lòng mình cho rộng rãi (Đồng Nhân vu dã).

Hòa đồng, hợp nhất với người sẽ đem lại hanh thông, thái thịnh, và lướt thắng được mọi trở lực, làm nên được những đại công, đại nghiệp (Hanh. Lợi thiệp đại xuyên). Quân tử sẽ lấy sự minh chính, chính nghĩa để làm mối giây liên lạc, thắt chặt tình thân ái giữa mọi người (Lợi quân tử trinh).

Thoán Truyện

同 人 . 柔 得 位 得 中 . 而 應 乎 乾 . 曰 同 人 . 同 人 曰 . 同 人 于 野 . 亨 . 利 涉 大 川 . 乾 行 也 . 文 明 以 健 . 中 正 而 應 . 君 子 正 也 .  唯 君 子 為 能 通 天 下 之 志 .

Thoán viết. Đồng Nhân. Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. Viết Đồng Nhân. Đồng Nhân viết, Đồng Nhân vu dã hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng. Quân tử chính dã. Duy quân tử vi năng thông thiên hạ chi chí.

Dịch.

Thoán rằng: Mềm được ngôi trung,

Lại còn tương ứng, tương thông với Kiền,

Hòa đồng, khoan quảng, mới nên,

Đồng không man mác, nối liền gần xa,

Dầu rằng sông lớn cũng qua,

Sức trời hùng dũng, ai mà cản ngăn,

Cương cường, vẫn vẻ, vẫn văn,

Văn minh, tế nhị, êm đềm, mới nghe.

Thấy điều trung chính, ứng về,

Duy người quân tử, muôn bề thẳng ngay.

Nhân loại chỉ có thể tiến tới Đồng Nhân khi thực hiện được nhân cách, khi ứng hợp được với lương tâm, với Trời, với Đạo. Đã thân ái với nhau, đã coi nhau như anh em ruột thịt, bốn biển một nhà, lại biết đoàn kết, biết cố gắng, thì hỏi còn có điều gì khó khăn mà con người không thể thực hiện được (Đồng Nhân vu dã. Kiền Hành dã)...

Điều kiện nội tại để xây đắp hòa đồng mai hậu, là có một tâm hồn sáng láng, vô tư, vô tà, quyết lòng cư xử với nhau theo chính đạo, chính nghĩa (Văn minh dĩ kiện.  Quân tử chính dã). Hòa đồng với nhau, dắt dìu nhau trên đường tiến bộ, làm cho mọi người thỏa lòng, thỏa nguyện, đó là một công việc mà chỉ có người quân tử mới thực hiện nổi (Duy quân tử ... thiên hạ chi chí).

Thoán truyện làm ta nhớ lại hoài bão của Đức Khổng, ghi chép trong Thiên Lễ Vận: Đại đạo khi được thực thi, thời thiên hạ là của chung. Người hiền tài sẽ được tuyển lựa, cất nhắc lên lãnh đạo, thiên hạ sẽ được dạy dỗ cho biết tín nghĩa, hòa mục, vì thế nên người ta không cứ người nào thân mình mới thân, không cứ là con mình mới coi là con, người già sẽ có nơi an dưỡng, người trẻ sẽ được sử dụng. Trẻ thơ sẽ được dưỡng dục, những người tàn tật, côi cút, góa bụa, cô độc sẽ được nuôi nấng, trông nom... Trai có phận, gái có chồng, người ta không phí phạm, vung vãi của cải, không ngại gắng công, gắng sức, nhưng cũng không lao tác vì mình. Vì thế, người có cơ mưu cũng không dám thi thố, trộm cướp, giặc giã không có, cửa ngõ cũng chẳng cần khóa then. Thế là Đại Đồng (Lễ vận 9). Nhu thế Đại Đồng tức là Đại Đoàn kết, bốn bể một nhà.

Quẻ Bĩ mãi lúc này quân tử, tiểu nhân lại bắt đầu hợp tác. Chính vì thế sau quẻ Bĩ đến quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. Tượng quẻ Đồng Nhân có thượng quái Càn ở trên, hạ quái Ly ở dưới. Càn là sự dũng dược, Ly là sáng sủa. Toàn quẻ là lửa chiếu sáng tới trời, ánh sáng soi khắp thế gian. Dù trốn xa lạ, hay láng giềng đều đồng hết thảy, vậy nên mọi việc đều hanh.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

  • Sơ Cửu: Là người mới ra đời, mới thu phục được người ở ngoài cửa thôi. (Ví dụ Lê Lợi khi còn ẩn náu ở Lam Sơn, hoặc Phan Bội Châu khi bắt đầu du thuyết bạn hữu văn thân).
  • Lục Nhị: Đắc chính trung, nhưng ở thời Đại Đồng mà lại ứng riêng với Cửu Ngũ, e sẽ hối hận. (Ví dụ các nhà cách mạng chống Pháp thuở xưa, chỉ phát triển được trong giới sĩ phu mà chưa phát động được trong quảng đại quần chúng, nên thất bại).
  • Cửu Tam: Dương hào cư dương vị, bất trung, nên quá cương, thành ra tàn bạo. Muốn cướp ngôi của Cửu Ngũ, nhưng thiếu sự hợp tác của Lục Nhị (dân chúng), nên không thành công. (Ví dụ Hồng Tú Toàn muốn lập Thái Bình thiên quốc, đại đồng thiên hạ, nhưng chính nội bộ chia rẽ, nên chẳng bao lâu lại tan rã).
  • Cửu Tứ: Tuy cương nhưng cư âm vị, nên tuy muốn làm xằng mà còn hiểu nghĩa lý, biết tự kiềm chế nên được Cát. (Ví dụ Trịnh Tùng muốn thay thế vua Lê, nhưng biết rằng dân chúng còn tưởng nhớ nhà Lê, nên chỉ lập vương nghiệp, truyền được 200 năm).
  • Cửu Ngũ: Muốn ứng với Lục Nhị (quần chúng nhân dân), nhưng còn vướng bởi Cửu Tam và Cửu Tứ cũng muốn tranh thủ Lục Nhị, nên lúc đầu gặp khó khăn vì quần hào đều mạnh. Về sau cũng hòa hợp được với họ, nên vui cười. ( Ví dụ Triệu Khuông Dẫn lúc đầu dẹp loạn cũng gian nan, sau được anh hùng thiên hạ tùng phục, mới lên ngôi, sáng lập nhà Tống).
  • Thượng Cửu: Ở ngoại quái, tuy đồng được với người ở cửa ô, nhưng không đồng được với người ở xa, sự nghiệp còn kém. (Ví dụ Lê duy Mật giữ được Trấn Ninh vài chục năm chống với chúa Trịnh, sau cũng bại vong).

Ý nghĩa của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân hầu như toàn quẻ đều là hào Dương, duy có 1 hào Âm và làm chủ quẻ. Đó là hào Lục Nhị. Hào này chủ nội quái Ly (Hỏa) mang ý nghĩa của sự sáng sủa, văn minh và trí tuệ có thể soi sáng toàn bộ xã hội. Cho nên làm gì mà chẳng thành công. Cứ đoàn kết, đồng nhân vạn việc đều sẽ thành.

Nếu như ở quẻ Lý hào Tam là hào Âm thể hiện sự bất trung, hạ quái Đoài có phần yếu, chỉ dùng để phục tùng Càn thì quẻ Đồng Nhân có hào Âm là hào Nhị. Hào này đắc trung đắc chính nên hạ quái Ly cũng có phần khỏe hơn, cản được những cai quản, luật lệ hà khắc, dùng chính nghĩa để đoàn kết toàn dân.

Đồng Nhân bản chất giống như tình anh em, đoàn kết thỏa thuận trên dưới, ý thức được quyền lợi của mọi người, lấy hợp tác giúp đỡ để thành công. Hình ảnh quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân là “Thiên Dữ Hỏa” giống như Trời cùng Hỏa tương giao, có người xuất chúng đi trước để chỉ đường dẫn lối, đưa mọi sự tới thành công trọn vẹn.

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân tốt cho việc gì?

Thiên Hỏa Đồng Nhân là một quẻ tốt cho nhiều việc. Trước hết là đồng tâm vị không phải là vị kỷ, nên đặt quyền lợi của người khác lên trên chứ không nên mưu đồ lợi ích riêng tư của bản thân. Đoàn kết mọi người ở thể căn bản rộng rãi và vững chắc. Về sau sự nghiệp công danh thu được nhiều thành công, được quý nhân phù trợ.

Quẻ này tình duyên gia đạo cũng vô cùng tốt đẹp, hòa hợp và sớm được hưởng hạnh phúc. Có quý nhân phù trợ nên nếu gặp vận xấu, quẻ Đồng Nhân có khả năng cải vận, hóa giải tai họa thành may mắn, tốt đẹp.

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước