Luận giải ý nghĩa quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh Dịch chi tiết

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là tên của quẻ số 14 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 14 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu mang lại.

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là gì?

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 14 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 14 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 14 Hỏa Thiên Đại Hữu cũng như 64 quẻ kinh dịch. 

Giải quẻ số 14 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 14 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 14 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu ứng với quý bạn:

HỎA THIÊN ĐẠI HỮU. Một sở hữu lớn

火 天 大 有

Thuộc loại: Quẻ Đại Cát

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Thoán từ

大 有 . 元 亨 .

Đại Hữu. Nguyên Hanh.

Dịch:

Quẻ Đại Hữu vì hay nên tốt.

Thoán Từ cho rằng vị quốc quân phải hoàn thiện, rồi ra công việc mới trôi chảy được (Nguyên hanh).

Thoán Truyện.

彖 曰 . 大 有 . 柔 得 尊 位 . 大 中 而 上 下 應 之 . 曰 大 有 . 其 德 剛 健 而 文 明 . 應 乎 天 而 時 行 . 是 以 元 亨 .

Thoán viết: Đại Hữu. Nhu đắc tôn vị đại trung. Nhi thượng hạ ứng chi. Viết Đại Hữu. Kỳ đức cương kiện nhi văn minh. Ứng hồ thiên nhi thời hành. Thị dĩ nguyên hanh.

Dịch. Thoán rằng:

Quẻ Đại Hữu: nhu cư tôn vị,

Ngôi đại trung muôn vẻ gồm thâu.

Dưới, trên, ứng hợp hồi đầu,

Trong lòng mạnh mẽ, ngoài mầu văn minh.

Thuận Trời, lại thi hành đúng lúc,

Thế cho nên hạnh phúc, hay ho.

Thoán Từ cho rằng vị quốc quân muốn trở nên hùng cường, phú hữu thực sự, cần phải được dân thương, dân tin và trọng, nghĩa là cần phải có uy tín đối vơi dân, từ như Hào Âm ở ngôi tôn cho chúng Dương, tức là chúng dân chầu về (Nhu cư tôn vị đại trung. Nhi thượng hạ ứng chi. Viết Đại Hữu). Ngự Án đề cao quan niệm cần phải đắc hiền tài, mới đi đến Đại Hữu. Như vậy cần phải có một vị nhân quân hư tâm há hiền, như vậy là lợi dụng được cái thông minh, kiến thức của thiên hạ, đó là đường đi tới Đại Hữu.

Chính quyền phải cương quyết và sáng suốt, phải viết thuận lòng dân, lòng Trời, phải biết cải biến theo Trời, luôn luôn theo được đà tiến hóa của thời gian và Lịch sử, để lèo lái con thuyền quốc gia cho hẳn hoi, cho vạn hảo, như vậy mới đi đến phú cường, mới được hanh thông mọi mặt (Kỳ đức cương kiện nhi văn minh. Ứng hồ thiên nhi thời hành).

Muốn cho nước phú cường, quân dân phải thực hiện được chữ Đại Hòa, Đại thuận; vua quan thì như tim óc, dân gian thời như tay chân, tuyệt đối tin cậy lẫn nhau, mới có thể thực hiện Đại Hữu, thực hiện phong doanh, cường thịnh.

Quẻ Đồng Nhân mọi người đồng tâm nên của cải dồi dào. Tiếp sau quẻ Đồng Nhân là quẻ Đại Hữu. Quẻ này tượng hình thượng quái là Ly (Hỏa), hạ quái Càn (Thiên) biểu tượng cho ánh sáng đang lên cao, đức cương kiện của Càn, đức văn minh của Ly nâng ánh sáng lên đến tột bậc.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

  • Sơ Cửu: Ví như con nhà giầu, chưa giao thiệp nhiều nên chưa tội lỗi. Nhưng phải cẩn thận giữ gìn, vì giầu có dễ làm cho con người hư hỏng. (ví dụ Hậu Chủ Lưu Thiện lúc mới thừa hưởng cơ nghiệp của Tiên Chúa Lưu Bị).
  • Cửu Nhị: Dương hào đắc trung, cư âm vị, ví như người có tài lớn mà khiêm tốn. Ứng với Lục Ngũ, được trao trọn quyền, nhưng với tài đức sẵn có, làm việc gì cũng thành công. (Ví dụ Chu công Đán).
  • Cửu Tam: Dương cương đắc chính, lại ở trên cùng nội quái, tức là người có quyền hành. Tuy nhiên, có chính đính mới giữ được phúc. Kẻ tiểu nhân mà ở ngôi cao đó, sẽ không đương nổi, và tội lỗi sẽ tới ngay. (Ví dụ Hoàng Tổ giữ Giang Hạ cho Lưu Biểu, bị bại).
  • Cửu Tứ: Dương hào cư âm vị, có địa vị cao lúc thời Đại Hữu cực thịnh. Nếu biết khiêm tốn mới được vô cựu. (Ví dụ Tiêu Hà tướng quốc). Trái lại , kiêu ngạo hống hách, sẽ gặp vạ (Ví dụ Nghiêm Tung, làm tể tướng thời vua Minh Chánh Đức).
  • Lục Ngũ: âm hào cư âm vị, đắc trung, tức là vừa lễ độ vừa có uy để người dưới mến mà không dám khinh lờn, Cát. (ví dụ Lê Thánh Tông trị nước được phú cường).
  • Thượng Cửu: Theo thông lệ, đến hào Thượng là lúc cùng sắp biến. Nhưng thời Đại Hữu là sau Đồng Nhân, thiên hạ đã đại đồng rồi, không còn tiểu nhân nữa, tất cả đều sung sướng vui vẻ. Do đó thượng Cửu cũng hợp với đạo trời, thịnh mà chẳng đầy, đầy mà chẳng kiêu, nên được Cát. (Ví dụ Tô Hiến Thành còn giữ được cơ đồ nhà Lý thịnh trị phú cường trong vài chục năm nữa). Chú ý : Kể trong 64 quẻ, thì quẻ Thái là tốt nhất vì tượng trưng cho sức đang lên của đạo quân tử, xua đuổi đạo tiểu nhân. Nhưng còn là thời kỳ tranh đấu, mặc dù thắng lợi, chưa được hưởng kết quả là giầu sang thịnh trị. Nên nói về giầu sang thịnh trị, thì quẻ Đại Hữu là nhất. Trên dưới thuận hòa, quần dương tin theo và chịu mệnh lệnh của Lục Ngũ, vừa có Lễ Độ, vừa có uy quyền.

Ý nghĩa của quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu được cho là quẻ Đồng Nhân lộn ngược lại. Ở đây quẻ Đại Hữu là thời kỳ phe cầm quyền không có nhiều sức mạnh, nhưng đổi lại có tài trí, còn phe đối lập có sức mạnh tập thể rất đáng kể. Tuy nhiên Đại Hữu không còn là giai đoạn của sự đoàn kết, mà đây là giai đoạn của gặt hái thành quả nên đúng thời, đúng thế. Đại Hữu giống như sự văn minh, sáng sủa, mạnh mẽ và giàu có.

Quẻ Đại Hữu có hào Lục Ngũ là hào âm cư dương vị, có cương có nhu bổ xung đồng thời cho nhau dễ thành công. Tượng quẻ của quẻ này là Hỏa Tai Thiên Thượng tức bầu trờ có lửa cháy sáng rực chiêm đoán đang giữa lúc cực kỳ sung mãn của thời vận.

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu tốt cho việc gì?

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là quẻ tốt. Quẻ này không có sự tranh gianh, đấu đá mà là lúc của sự nhất tâm đồng trí. Người dụng quẻ biết khéo léo vừa cương, lại vừa nhu, vừa chính đính cùng sáng suốt thì sẽ giữ được phú cường bền lâu. Công danh sự nghiệp quẻ này tốt. Tài lộc dồi dào, lại có quý nhân phò trợ nên cả danh cả nghiệp lên như diều gặp gió. Đây cũng là quẻ rất tốt cho cải vận, có khả năng tránh được tật ách.