Xem lịch âm dương 2024

Lịch âm dương 2024 sẽ vận hành theo 4 loại lịch chính là lịch vạn niên 2024, lịch vạn sự 2024, lịch âm 2024 và lịch dương 2024. Đến với xemsomenh.com, quý bạn có thể tích hợp xem lịch âm dương, xem lịch vạn sự năm 2024, xem lịch vạn niên năm 2024 trên cùng một bảng lịch duy nhất. Dựa vào lịch vạn niên 2024 hay lịch âm dương năm 2024 hoàn toàn có thể tra cứu mọi thông tin về thời gian từ ngày theo âm lịch năm 2024, ngày tháng theo dương lịch 2024, ngày tháng theo lục thập hoa giáp...

Dưới đây là bảng lịch âm dương năm 2024 đầy đủ và chính xác nhất đến từng ngày, tháng cụ thể trong năm.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
120
 • 1/1/2024(Thứ hai)
 • 20/11/2023
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
221
 • 2/1/2024(Thứ ba)
 • 21/11/2023
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
322
 • 3/1/2024(Thứ tư)
 • 22/11/2023
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
423
 • 4/1/2024(Thứ năm)
 • 23/11/2023
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
524
 • 5/1/2024(Thứ sáu)
 • 24/11/2023
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
625
 • 6/1/2024(Thứ bảy)
 • 25/11/2023
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
726
 • 7/1/2024(Chủ nhật)
 • 26/11/2023
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
827
 • 8/1/2024(Thứ hai)
 • 27/11/2023
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
928
 • 9/1/2024(Thứ ba)
 • 28/11/2023
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
1029
 • 10/1/2024(Thứ tư)
 • 29/11/2023
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
111/12
 • 11/1/2024(Thứ năm)
 • 1/12/2023
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
122/12
 • 12/1/2024(Thứ sáu)
 • 2/12/2023
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
133/12
 • 13/1/2024(Thứ bảy)
 • 3/12/2023
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
144
 • 14/1/2024(Chủ nhật)
 • 4/12/2023
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
155
 • 15/1/2024(Thứ hai)
 • 5/12/2023
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
166
 • 16/1/2024(Thứ ba)
 • 6/12/2023
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
177
 • 17/1/2024(Thứ tư)
 • 7/12/2023
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
188
 • 18/1/2024(Thứ năm)
 • 8/12/2023
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
199
 • 19/1/2024(Thứ sáu)
 • 9/12/2023
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2010
 • 20/1/2024(Thứ bảy)
 • 10/12/2023
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2111
 • 21/1/2024(Chủ nhật)
 • 11/12/2023
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2212
 • 22/1/2024(Thứ hai)
 • 12/12/2023
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2313
 • 23/1/2024(Thứ ba)
 • 13/12/2023
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2414
 • 24/1/2024(Thứ tư)
 • 14/12/2023
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2515
 • 25/1/2024(Thứ năm)
 • 15/12/2023
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2616
 • 26/1/2024(Thứ sáu)
 • 16/12/2023
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
2717
 • 27/1/2024(Thứ bảy)
 • 17/12/2023
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2818
 • 28/1/2024(Chủ nhật)
 • 18/12/2023
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
2919
 • 29/1/2024(Thứ hai)
 • 19/12/2023
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
3020
 • 30/1/2024(Thứ ba)
 • 20/12/2023
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
3121
 • 31/1/2024(Thứ tư)
 • 21/12/2023
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo

January

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 2 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
122
 • 1/2/2024(Thứ năm)
 • 22/12/2023
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
223
 • 2/2/2024(Thứ sáu)
 • 23/12/2023
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
324
 • 3/2/2024(Thứ bảy)
 • 24/12/2023
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
425
 • 4/2/2024(Chủ nhật)
 • 25/12/2023
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
526
 • 5/2/2024(Thứ hai)
 • 26/12/2023
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
627
 • 6/2/2024(Thứ ba)
 • 27/12/2023
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
728
 • 7/2/2024(Thứ tư)
 • 28/12/2023
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hắc đạo
829
 • 8/2/2024(Thứ năm)
 • 29/12/2023
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
930
 • 9/2/2024(Thứ sáu)
 • 30/12/2023
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Ất Sửu Năm:Quý Mão
 • Hoàng đạo
101/1
 • 10/2/2024(Thứ bảy)
 • 1/1/2024
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
112/1
 • 11/2/2024(Chủ nhật)
 • 2/1/2024
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
123/1
 • 12/2/2024(Thứ hai)
 • 3/1/2024
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
134
 • 13/2/2024(Thứ ba)
 • 4/1/2024
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
145
 • 14/2/2024(Thứ tư)
 • 5/1/2024
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
156
 • 15/2/2024(Thứ năm)
 • 6/1/2024
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
167
 • 16/2/2024(Thứ sáu)
 • 7/1/2024
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
178
 • 17/2/2024(Thứ bảy)
 • 8/1/2024
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
189
 • 18/2/2024(Chủ nhật)
 • 9/1/2024
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1910
 • 19/2/2024(Thứ hai)
 • 10/1/2024
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2011
 • 20/2/2024(Thứ ba)
 • 11/1/2024
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2112
 • 21/2/2024(Thứ tư)
 • 12/1/2024
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2213
 • 22/2/2024(Thứ năm)
 • 13/1/2024
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2314
 • 23/2/2024(Thứ sáu)
 • 14/1/2024
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2415
 • 24/2/2024(Thứ bảy)
 • 15/1/2024
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2516
 • 25/2/2024(Chủ nhật)
 • 16/1/2024
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2617
 • 26/2/2024(Thứ hai)
 • 17/1/2024
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2718
 • 27/2/2024(Thứ ba)
 • 18/1/2024
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2819
 • 28/2/2024(Thứ tư)
 • 19/1/2024
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2920
 • 29/2/2024(Thứ năm)
 • 20/1/2024
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo

February

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 3 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
121
 • 1/3/2024(Thứ sáu)
 • 21/1/2024
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
222
 • 2/3/2024(Thứ bảy)
 • 22/1/2024
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
323
 • 3/3/2024(Chủ nhật)
 • 23/1/2024
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
424
 • 4/3/2024(Thứ hai)
 • 24/1/2024
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
525
 • 5/3/2024(Thứ ba)
 • 25/1/2024
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
626
 • 6/3/2024(Thứ tư)
 • 26/1/2024
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
727
 • 7/3/2024(Thứ năm)
 • 27/1/2024
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
828
 • 8/3/2024(Thứ sáu)
 • 28/1/2024
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
929
 • 9/3/2024(Thứ bảy)
 • 29/1/2024
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Bính Dần Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
101/2
 • 10/3/2024(Chủ nhật)
 • 1/2/2024
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
112/2
 • 11/3/2024(Thứ hai)
 • 2/2/2024
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
123/2
 • 12/3/2024(Thứ ba)
 • 3/2/2024
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
134
 • 13/3/2024(Thứ tư)
 • 4/2/2024
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
145
 • 14/3/2024(Thứ năm)
 • 5/2/2024
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
156
 • 15/3/2024(Thứ sáu)
 • 6/2/2024
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
167
 • 16/3/2024(Thứ bảy)
 • 7/2/2024
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
178
 • 17/3/2024(Chủ nhật)
 • 8/2/2024
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
189
 • 18/3/2024(Thứ hai)
 • 9/2/2024
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1910
 • 19/3/2024(Thứ ba)
 • 10/2/2024
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2011
 • 20/3/2024(Thứ tư)
 • 11/2/2024
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2112
 • 21/3/2024(Thứ năm)
 • 12/2/2024
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2213
 • 22/3/2024(Thứ sáu)
 • 13/2/2024
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2314
 • 23/3/2024(Thứ bảy)
 • 14/2/2024
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2415
 • 24/3/2024(Chủ nhật)
 • 15/2/2024
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2516
 • 25/3/2024(Thứ hai)
 • 16/2/2024
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2617
 • 26/3/2024(Thứ ba)
 • 17/2/2024
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2718
 • 27/3/2024(Thứ tư)
 • 18/2/2024
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2819
 • 28/3/2024(Thứ năm)
 • 19/2/2024
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2920
 • 29/3/2024(Thứ sáu)
 • 20/2/2024
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3021
 • 30/3/2024(Thứ bảy)
 • 21/2/2024
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3122
 • 31/3/2024(Chủ nhật)
 • 22/2/2024
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

March

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 4 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
123
 • 1/4/2024(Thứ hai)
 • 23/2/2024
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
224
 • 2/4/2024(Thứ ba)
 • 24/2/2024
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
325
 • 3/4/2024(Thứ tư)
 • 25/2/2024
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
426
 • 4/4/2024(Thứ năm)
 • 26/2/2024
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
527
 • 5/4/2024(Thứ sáu)
 • 27/2/2024
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
628
 • 6/4/2024(Thứ bảy)
 • 28/2/2024
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
729
 • 7/4/2024(Chủ nhật)
 • 29/2/2024
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
830
 • 8/4/2024(Thứ hai)
 • 30/2/2024
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Đinh Mão Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
91/3
 • 9/4/2024(Thứ ba)
 • 1/3/2024
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
102/3
 • 10/4/2024(Thứ tư)
 • 2/3/2024
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
113/3
 • 11/4/2024(Thứ năm)
 • 3/3/2024
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
124
 • 12/4/2024(Thứ sáu)
 • 4/3/2024
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
135
 • 13/4/2024(Thứ bảy)
 • 5/3/2024
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
146
 • 14/4/2024(Chủ nhật)
 • 6/3/2024
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
157
 • 15/4/2024(Thứ hai)
 • 7/3/2024
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
168
 • 16/4/2024(Thứ ba)
 • 8/3/2024
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
179
 • 17/4/2024(Thứ tư)
 • 9/3/2024
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1810
 • 18/4/2024(Thứ năm)
 • 10/3/2024
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1911
 • 19/4/2024(Thứ sáu)
 • 11/3/2024
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2012
 • 20/4/2024(Thứ bảy)
 • 12/3/2024
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2113
 • 21/4/2024(Chủ nhật)
 • 13/3/2024
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2214
 • 22/4/2024(Thứ hai)
 • 14/3/2024
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2315
 • 23/4/2024(Thứ ba)
 • 15/3/2024
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2416
 • 24/4/2024(Thứ tư)
 • 16/3/2024
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2517
 • 25/4/2024(Thứ năm)
 • 17/3/2024
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2618
 • 26/4/2024(Thứ sáu)
 • 18/3/2024
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2719
 • 27/4/2024(Thứ bảy)
 • 19/3/2024
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2820
 • 28/4/2024(Chủ nhật)
 • 20/3/2024
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2921
 • 29/4/2024(Thứ hai)
 • 21/3/2024
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
3022
 • 30/4/2024(Thứ ba)
 • 22/3/2024
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo

April

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 5 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
123
 • 1/5/2024(Thứ tư)
 • 23/3/2024
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
224
 • 2/5/2024(Thứ năm)
 • 24/3/2024
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
325
 • 3/5/2024(Thứ sáu)
 • 25/3/2024
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
426
 • 4/5/2024(Thứ bảy)
 • 26/3/2024
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
527
 • 5/5/2024(Chủ nhật)
 • 27/3/2024
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
628
 • 6/5/2024(Thứ hai)
 • 28/3/2024
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
729
 • 7/5/2024(Thứ ba)
 • 29/3/2024
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Mậu Thìn Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
81/4
 • 8/5/2024(Thứ tư)
 • 1/4/2024
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
92/4
 • 9/5/2024(Thứ năm)
 • 2/4/2024
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
103/4
 • 10/5/2024(Thứ sáu)
 • 3/4/2024
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
114
 • 11/5/2024(Thứ bảy)
 • 4/4/2024
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
125
 • 12/5/2024(Chủ nhật)
 • 5/4/2024
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
136
 • 13/5/2024(Thứ hai)
 • 6/4/2024
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
147
 • 14/5/2024(Thứ ba)
 • 7/4/2024
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
158
 • 15/5/2024(Thứ tư)
 • 8/4/2024
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
169
 • 16/5/2024(Thứ năm)
 • 9/4/2024
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1710
 • 17/5/2024(Thứ sáu)
 • 10/4/2024
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1811
 • 18/5/2024(Thứ bảy)
 • 11/4/2024
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1912
 • 19/5/2024(Chủ nhật)
 • 12/4/2024
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2013
 • 20/5/2024(Thứ hai)
 • 13/4/2024
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2114
 • 21/5/2024(Thứ ba)
 • 14/4/2024
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2215
 • 22/5/2024(Thứ tư)
 • 15/4/2024
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2316
 • 23/5/2024(Thứ năm)
 • 16/4/2024
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2417
 • 24/5/2024(Thứ sáu)
 • 17/4/2024
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2518
 • 25/5/2024(Thứ bảy)
 • 18/4/2024
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2619
 • 26/5/2024(Chủ nhật)
 • 19/4/2024
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2720
 • 27/5/2024(Thứ hai)
 • 20/4/2024
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2821
 • 28/5/2024(Thứ ba)
 • 21/4/2024
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2922
 • 29/5/2024(Thứ tư)
 • 22/4/2024
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3023
 • 30/5/2024(Thứ năm)
 • 23/4/2024
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
3124
 • 31/5/2024(Thứ sáu)
 • 24/4/2024
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

May

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 6 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
125
 • 1/6/2024(Thứ bảy)
 • 25/4/2024
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
226
 • 2/6/2024(Chủ nhật)
 • 26/4/2024
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
327
 • 3/6/2024(Thứ hai)
 • 27/4/2024
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
428
 • 4/6/2024(Thứ ba)
 • 28/4/2024
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
529
 • 5/6/2024(Thứ tư)
 • 29/4/2024
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Kỷ Tỵ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
61/5
 • 6/6/2024(Thứ năm)
 • 1/5/2024
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
72/5
 • 7/6/2024(Thứ sáu)
 • 2/5/2024
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
83/5
 • 8/6/2024(Thứ bảy)
 • 3/5/2024
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
94
 • 9/6/2024(Chủ nhật)
 • 4/5/2024
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
105
 • 10/6/2024(Thứ hai)
 • 5/5/2024
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
116
 • 11/6/2024(Thứ ba)
 • 6/5/2024
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
127
 • 12/6/2024(Thứ tư)
 • 7/5/2024
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
138
 • 13/6/2024(Thứ năm)
 • 8/5/2024
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
149
 • 14/6/2024(Thứ sáu)
 • 9/5/2024
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1510
 • 15/6/2024(Thứ bảy)
 • 10/5/2024
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1611
 • 16/6/2024(Chủ nhật)
 • 11/5/2024
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1712
 • 17/6/2024(Thứ hai)
 • 12/5/2024
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1813
 • 18/6/2024(Thứ ba)
 • 13/5/2024
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1914
 • 19/6/2024(Thứ tư)
 • 14/5/2024
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2015
 • 20/6/2024(Thứ năm)
 • 15/5/2024
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2116
 • 21/6/2024(Thứ sáu)
 • 16/5/2024
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2217
 • 22/6/2024(Thứ bảy)
 • 17/5/2024
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2318
 • 23/6/2024(Chủ nhật)
 • 18/5/2024
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2419
 • 24/6/2024(Thứ hai)
 • 19/5/2024
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2520
 • 25/6/2024(Thứ ba)
 • 20/5/2024
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2621
 • 26/6/2024(Thứ tư)
 • 21/5/2024
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2722
 • 27/6/2024(Thứ năm)
 • 22/5/2024
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2823
 • 28/6/2024(Thứ sáu)
 • 23/5/2024
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2924
 • 29/6/2024(Thứ bảy)
 • 24/5/2024
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
3025
 • 30/6/2024(Chủ nhật)
 • 25/5/2024
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

June

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 7 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
126
 • 1/7/2024(Thứ hai)
 • 26/5/2024
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
227
 • 2/7/2024(Thứ ba)
 • 27/5/2024
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
328
 • 3/7/2024(Thứ tư)
 • 28/5/2024
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
429
 • 4/7/2024(Thứ năm)
 • 29/5/2024
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
530
 • 5/7/2024(Thứ sáu)
 • 30/5/2024
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Canh Ngọ Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
61/6
 • 6/7/2024(Thứ bảy)
 • 1/6/2024
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
72/6
 • 7/7/2024(Chủ nhật)
 • 2/6/2024
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
83/6
 • 8/7/2024(Thứ hai)
 • 3/6/2024
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
94
 • 9/7/2024(Thứ ba)
 • 4/6/2024
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
105
 • 10/7/2024(Thứ tư)
 • 5/6/2024
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
116
 • 11/7/2024(Thứ năm)
 • 6/6/2024
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
127
 • 12/7/2024(Thứ sáu)
 • 7/6/2024
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
138
 • 13/7/2024(Thứ bảy)
 • 8/6/2024
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
149
 • 14/7/2024(Chủ nhật)
 • 9/6/2024
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1510
 • 15/7/2024(Thứ hai)
 • 10/6/2024
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1611
 • 16/7/2024(Thứ ba)
 • 11/6/2024
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1712
 • 17/7/2024(Thứ tư)
 • 12/6/2024
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1813
 • 18/7/2024(Thứ năm)
 • 13/6/2024
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1914
 • 19/7/2024(Thứ sáu)
 • 14/6/2024
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2015
 • 20/7/2024(Thứ bảy)
 • 15/6/2024
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2116
 • 21/7/2024(Chủ nhật)
 • 16/6/2024
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2217
 • 22/7/2024(Thứ hai)
 • 17/6/2024
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2318
 • 23/7/2024(Thứ ba)
 • 18/6/2024
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2419
 • 24/7/2024(Thứ tư)
 • 19/6/2024
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2520
 • 25/7/2024(Thứ năm)
 • 20/6/2024
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2621
 • 26/7/2024(Thứ sáu)
 • 21/6/2024
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2722
 • 27/7/2024(Thứ bảy)
 • 22/6/2024
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2823
 • 28/7/2024(Chủ nhật)
 • 23/6/2024
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2924
 • 29/7/2024(Thứ hai)
 • 24/6/2024
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3025
 • 30/7/2024(Thứ ba)
 • 25/6/2024
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3126
 • 31/7/2024(Thứ tư)
 • 26/6/2024
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

July

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 8 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
127
 • 1/8/2024(Thứ năm)
 • 27/6/2024
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
228
 • 2/8/2024(Thứ sáu)
 • 28/6/2024
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
329
 • 3/8/2024(Thứ bảy)
 • 29/6/2024
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Tân Mùi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
41/7
 • 4/8/2024(Chủ nhật)
 • 1/7/2024
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
52/7
 • 5/8/2024(Thứ hai)
 • 2/7/2024
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
63/7
 • 6/8/2024(Thứ ba)
 • 3/7/2024
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
74
 • 7/8/2024(Thứ tư)
 • 4/7/2024
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
85
 • 8/8/2024(Thứ năm)
 • 5/7/2024
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
96
 • 9/8/2024(Thứ sáu)
 • 6/7/2024
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
107
 • 10/8/2024(Thứ bảy)
 • 7/7/2024
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
118
 • 11/8/2024(Chủ nhật)
 • 8/7/2024
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
129
 • 12/8/2024(Thứ hai)
 • 9/7/2024
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1310
 • 13/8/2024(Thứ ba)
 • 10/7/2024
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1411
 • 14/8/2024(Thứ tư)
 • 11/7/2024
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1512
 • 15/8/2024(Thứ năm)
 • 12/7/2024
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1613
 • 16/8/2024(Thứ sáu)
 • 13/7/2024
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1714
 • 17/8/2024(Thứ bảy)
 • 14/7/2024
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1815
 • 18/8/2024(Chủ nhật)
 • 15/7/2024
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1916
 • 19/8/2024(Thứ hai)
 • 16/7/2024
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2017
 • 20/8/2024(Thứ ba)
 • 17/7/2024
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2118
 • 21/8/2024(Thứ tư)
 • 18/7/2024
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2219
 • 22/8/2024(Thứ năm)
 • 19/7/2024
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2320
 • 23/8/2024(Thứ sáu)
 • 20/7/2024
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2421
 • 24/8/2024(Thứ bảy)
 • 21/7/2024
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2522
 • 25/8/2024(Chủ nhật)
 • 22/7/2024
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2623
 • 26/8/2024(Thứ hai)
 • 23/7/2024
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2724
 • 27/8/2024(Thứ ba)
 • 24/7/2024
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2825
 • 28/8/2024(Thứ tư)
 • 25/7/2024
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2926
 • 29/8/2024(Thứ năm)
 • 26/7/2024
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
3027
 • 30/8/2024(Thứ sáu)
 • 27/7/2024
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3128
 • 31/8/2024(Thứ bảy)
 • 28/7/2024
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo

August

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 9 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
129
 • 1/9/2024(Chủ nhật)
 • 29/7/2024
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
230
 • 2/9/2024(Thứ hai)
 • 30/7/2024
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Nhâm Thân Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
31/8
 • 3/9/2024(Thứ ba)
 • 1/8/2024
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
42/8
 • 4/9/2024(Thứ tư)
 • 2/8/2024
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
53/8
 • 5/9/2024(Thứ năm)
 • 3/8/2024
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
64
 • 6/9/2024(Thứ sáu)
 • 4/8/2024
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
75
 • 7/9/2024(Thứ bảy)
 • 5/8/2024
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
86
 • 8/9/2024(Chủ nhật)
 • 6/8/2024
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
97
 • 9/9/2024(Thứ hai)
 • 7/8/2024
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
108
 • 10/9/2024(Thứ ba)
 • 8/8/2024
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
119
 • 11/9/2024(Thứ tư)
 • 9/8/2024
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1210
 • 12/9/2024(Thứ năm)
 • 10/8/2024
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1311
 • 13/9/2024(Thứ sáu)
 • 11/8/2024
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1412
 • 14/9/2024(Thứ bảy)
 • 12/8/2024
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1513
 • 15/9/2024(Chủ nhật)
 • 13/8/2024
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1614
 • 16/9/2024(Thứ hai)
 • 14/8/2024
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1715
 • 17/9/2024(Thứ ba)
 • 15/8/2024
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1816
 • 18/9/2024(Thứ tư)
 • 16/8/2024
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1917
 • 19/9/2024(Thứ năm)
 • 17/8/2024
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2018
 • 20/9/2024(Thứ sáu)
 • 18/8/2024
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2119
 • 21/9/2024(Thứ bảy)
 • 19/8/2024
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2220
 • 22/9/2024(Chủ nhật)
 • 20/8/2024
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2321
 • 23/9/2024(Thứ hai)
 • 21/8/2024
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2422
 • 24/9/2024(Thứ ba)
 • 22/8/2024
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2523
 • 25/9/2024(Thứ tư)
 • 23/8/2024
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2624
 • 26/9/2024(Thứ năm)
 • 24/8/2024
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2725
 • 27/9/2024(Thứ sáu)
 • 25/8/2024
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2826
 • 28/9/2024(Thứ bảy)
 • 26/8/2024
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2927
 • 29/9/2024(Chủ nhật)
 • 27/8/2024
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3028
 • 30/9/2024(Thứ hai)
 • 28/8/2024
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

September

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 10 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
129
 • 1/10/2024(Thứ ba)
 • 29/8/2024
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
230
 • 2/10/2024(Thứ tư)
 • 30/8/2024
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Quý Dậu Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
31/9
 • 3/10/2024(Thứ năm)
 • 1/9/2024
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
42/9
 • 4/10/2024(Thứ sáu)
 • 2/9/2024
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
53/9
 • 5/10/2024(Thứ bảy)
 • 3/9/2024
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
64
 • 6/10/2024(Chủ nhật)
 • 4/9/2024
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
75
 • 7/10/2024(Thứ hai)
 • 5/9/2024
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
86
 • 8/10/2024(Thứ ba)
 • 6/9/2024
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
97
 • 9/10/2024(Thứ tư)
 • 7/9/2024
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
108
 • 10/10/2024(Thứ năm)
 • 8/9/2024
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
119
 • 11/10/2024(Thứ sáu)
 • 9/9/2024
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1210
 • 12/10/2024(Thứ bảy)
 • 10/9/2024
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1311
 • 13/10/2024(Chủ nhật)
 • 11/9/2024
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1412
 • 14/10/2024(Thứ hai)
 • 12/9/2024
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1513
 • 15/10/2024(Thứ ba)
 • 13/9/2024
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1614
 • 16/10/2024(Thứ tư)
 • 14/9/2024
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1715
 • 17/10/2024(Thứ năm)
 • 15/9/2024
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1816
 • 18/10/2024(Thứ sáu)
 • 16/9/2024
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1917
 • 19/10/2024(Thứ bảy)
 • 17/9/2024
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2018
 • 20/10/2024(Chủ nhật)
 • 18/9/2024
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2119
 • 21/10/2024(Thứ hai)
 • 19/9/2024
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2220
 • 22/10/2024(Thứ ba)
 • 20/9/2024
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2321
 • 23/10/2024(Thứ tư)
 • 21/9/2024
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2422
 • 24/10/2024(Thứ năm)
 • 22/9/2024
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2523
 • 25/10/2024(Thứ sáu)
 • 23/9/2024
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2624
 • 26/10/2024(Thứ bảy)
 • 24/9/2024
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2725
 • 27/10/2024(Chủ nhật)
 • 25/9/2024
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2826
 • 28/10/2024(Thứ hai)
 • 26/9/2024
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2927
 • 29/10/2024(Thứ ba)
 • 27/9/2024
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
3028
 • 30/10/2024(Thứ tư)
 • 28/9/2024
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3129
 • 31/10/2024(Thứ năm)
 • 29/9/2024
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Giáp Tuất Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

October

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 11 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
11/10
 • 1/11/2024(Thứ sáu)
 • 1/10/2024
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
22/10
 • 2/11/2024(Thứ bảy)
 • 2/10/2024
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
33/10
 • 3/11/2024(Chủ nhật)
 • 3/10/2024
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
44
 • 4/11/2024(Thứ hai)
 • 4/10/2024
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
55
 • 5/11/2024(Thứ ba)
 • 5/10/2024
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
66
 • 6/11/2024(Thứ tư)
 • 6/10/2024
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
77
 • 7/11/2024(Thứ năm)
 • 7/10/2024
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
88
 • 8/11/2024(Thứ sáu)
 • 8/10/2024
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
99
 • 9/11/2024(Thứ bảy)
 • 9/10/2024
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1010
 • 10/11/2024(Chủ nhật)
 • 10/10/2024
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1111
 • 11/11/2024(Thứ hai)
 • 11/10/2024
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1212
 • 12/11/2024(Thứ ba)
 • 12/10/2024
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1313
 • 13/11/2024(Thứ tư)
 • 13/10/2024
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1414
 • 14/11/2024(Thứ năm)
 • 14/10/2024
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1515
 • 15/11/2024(Thứ sáu)
 • 15/10/2024
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1616
 • 16/11/2024(Thứ bảy)
 • 16/10/2024
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1717
 • 17/11/2024(Chủ nhật)
 • 17/10/2024
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1818
 • 18/11/2024(Thứ hai)
 • 18/10/2024
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1919
 • 19/11/2024(Thứ ba)
 • 19/10/2024
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2020
 • 20/11/2024(Thứ tư)
 • 20/10/2024
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2121
 • 21/11/2024(Thứ năm)
 • 21/10/2024
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2222
 • 22/11/2024(Thứ sáu)
 • 22/10/2024
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2323
 • 23/11/2024(Thứ bảy)
 • 23/10/2024
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2424
 • 24/11/2024(Chủ nhật)
 • 24/10/2024
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2525
 • 25/11/2024(Thứ hai)
 • 25/10/2024
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2626
 • 26/11/2024(Thứ ba)
 • 26/10/2024
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2727
 • 27/11/2024(Thứ tư)
 • 27/10/2024
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2828
 • 28/11/2024(Thứ năm)
 • 28/10/2024
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2929
 • 29/11/2024(Thứ sáu)
 • 29/10/2024
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
3030
 • 30/11/2024(Thứ bảy)
 • 30/10/2024
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Ất Hợi Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

November

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 12 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN
11/11
 • 1/12/2024(Chủ nhật)
 • 1/11/2024
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
22/11
 • 2/12/2024(Thứ hai)
 • 2/11/2024
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
33/11
 • 3/12/2024(Thứ ba)
 • 3/11/2024
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
44
 • 4/12/2024(Thứ tư)
 • 4/11/2024
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
55
 • 5/12/2024(Thứ năm)
 • 5/11/2024
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
66
 • 6/12/2024(Thứ sáu)
 • 6/11/2024
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
77
 • 7/12/2024(Thứ bảy)
 • 7/11/2024
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
88
 • 8/12/2024(Chủ nhật)
 • 8/11/2024
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
99
 • 9/12/2024(Thứ hai)
 • 9/11/2024
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1010
 • 10/12/2024(Thứ ba)
 • 10/11/2024
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1111
 • 11/12/2024(Thứ tư)
 • 11/11/2024
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1212
 • 12/12/2024(Thứ năm)
 • 12/11/2024
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1313
 • 13/12/2024(Thứ sáu)
 • 13/11/2024
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1414
 • 14/12/2024(Thứ bảy)
 • 14/11/2024
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1515
 • 15/12/2024(Chủ nhật)
 • 15/11/2024
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1616
 • 16/12/2024(Thứ hai)
 • 16/11/2024
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1717
 • 17/12/2024(Thứ ba)
 • 17/11/2024
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
1818
 • 18/12/2024(Thứ tư)
 • 18/11/2024
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
1919
 • 19/12/2024(Thứ năm)
 • 19/11/2024
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2020
 • 20/12/2024(Thứ sáu)
 • 20/11/2024
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2121
 • 21/12/2024(Thứ bảy)
 • 21/11/2024
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2222
 • 22/12/2024(Chủ nhật)
 • 22/11/2024
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2323
 • 23/12/2024(Thứ hai)
 • 23/11/2024
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2424
 • 24/12/2024(Thứ ba)
 • 24/11/2024
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2525
 • 25/12/2024(Thứ tư)
 • 25/11/2024
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2626
 • 26/12/2024(Thứ năm)
 • 26/11/2024
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2727
 • 27/12/2024(Thứ sáu)
 • 27/11/2024
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
2828
 • 28/12/2024(Thứ bảy)
 • 28/11/2024
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
2929
 • 29/12/2024(Chủ nhật)
 • 29/11/2024
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo
3030
 • 30/12/2024(Thứ hai)
 • 30/11/2024
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Bính Tý Năm:Giáp Thìn
 • Hắc đạo
311/12
 • 31/12/2024(Thứ ba)
 • 1/12/2024
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Đinh Sửu Năm:Giáp Thìn
 • Hoàng đạo

December

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Phân biết 3 loại lịch năm 2024 hiện có

Lịch vạn niên 2024

Lịch vạn niên hay còn được gọi là Tuyển trạch nhật, Hiệp kỷ biện phương thư, Ngọc hạp, Hoàng lịch thông thư... Lịch vạn niên năm 2024 là thành quả nghiên cứu, vận dụng những phép soi chiếu, biện chứng, phân tích logic mang đến những giá trị tinh thần trong phong tục cổ truyền không thể bỏ qua. Xem lịch vạn niên 2024 căn cứ theo chu kỳ của năm - tháng - ngày - giờ - hàng chi can trong đó có năm 2024.

Lịch vạn sự 2024

Lịch vạn sự dựa theo mỗi tinh đẩu trong âm lịch mang tính chất âm dương ngũ hành. Trong thuyết âm dương thì trong Dương có Âm và trong Âm có Dương, Âm Dương hòa hợp từ Thái Cực sinh ra và cũng tự hủy diệt đi bởi chính Thái Cực đó. Ngũ hành có sinh, có khắc chính vì thế mỗi năm có ngũ hành âm dương cố định. Ví dụ như: Theo lịch vạn sự năm 2024, thì năm này (năm Mậu Tuất) sinh ra thuộc tính Dương, Mậu thuộc Dương, Tuất thuộc Dương, ngũ hành là Mộc (Bình Địa Mộc), vì vậy khi xem lịch vạn sự 2024 cần lưu ý: “khi gặp các sao thuộc Dương sẽ bị tương khắc” bởi Dương sẽ khắc Dương, ngũ hành năm hiện hành sẽ tương khắc với hành của bản mệnh.

Lịch âm 2024 hay còn gọi là Âm lịch năm 2024

Lịch âm nói chung và âm lịch năm 2024 nói riêng là loại lịch dùng phổ biến ở các nước phương Đông. Lịch dương 2024 dùng phổ biến ở các nước phương Tây. Cũng giống như một số nước Á Đông, hiện nay ở Việt Nam sử dụng đan xen cả lịch Âm và lịch Dương tạo ra lịch âm dương 2024 (lịch Việt Nam 2024). Trong đó, lịch Âm lịch 2024 là lại lịch ăn sâu vào trong thói quen và nếp sống của người Việt trong việc tra cứu ngày giờ năm 2024.Các bạn có thể Xem ngày tốt xấu tại đây.

Đổi ngày âm dương

Xem âm lịch ngày hôm nay

Tra lịch vạn niên theo tháng

Xem lịch âm dương theo năm