Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Địa Sơn Khiêm

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Địa Sơn Khiêm là tên của quẻ số 15 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 15 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Địa Sơn Khiêm mang lại.

Quẻ Địa Sơn Khiêm là gì?

Quẻ Địa Sơn Khiêm được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 15 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Địa Sơn Khiêm vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 15 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 15 Địa Sơn Khiêm cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 15 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 15 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Địa Sơn Khiêm, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Địa Sơn Khiêm, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 15 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Địa Sơn Khiêm ứng với quý bạn:

ĐỊA SƠN KHIÊM. Khiêm tốn

地 山 謙

Thuộc loại: Quẻ Cát

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Địa Sơn Khiêm

Thoán từ

謙:亨,君 子 有 終。

Khiêm. Hanh. Quân tử hữu chung.

Dịch.

Khiêm là khiêm tốn, mới hay.

Việc người quân tử có ngày thành công.

Thoán Từ chủ trương Khiêm tốn rồi ra sẽ đem lại sự thành công mỹ mãn.

Thoán Truyện.

謙,亨,天 道 下 濟 而 光 明,地 道 卑 而 上 行。天 道 虧 盈 而 益 謙,地 道 變 盈 而 流 謙,鬼 神 害 盈 而 福 謙,人 道 惡 盈 而 好 謙。謙 尊 而 光,卑 而 不 可 踰,君 子 之 終 也。

Thoán viết. Khiêm hanh. Thiên đạo hạ tế nhi quang minh. Địa đạo ti nhi thượng hành. Thiên đạo khuy doanh nhi ích Khiêm. Địa đạo biến doanh nhi lưu Khiêm. Quỷ thần hại doanh nhi phúc Khiêm. Nhân đạo ố doanh nhi hiếu Khiêm. Khiêm tôn nhi quang. Ti nhi bất khả du. Quân tử chi chung dã.

Dịch. Thoán Truyện

Thoán rằng: Khiêm tốn mới hay.

Trời kia giúp dưới, nên đầy quang minh,

Đất kia chốn thấp, phận đành,

Thấp nên mới có công trình vươn cao.

Trời làm vơi chốn rồi rào,

Mà thêm vào những chỗ nào khiêm cung.

Đất soi mòn, bớt cao phong,

Để cho lòng biển, lòng sông thêm dày,

Quỷ thần hại kẻ no đầy,

Mà đem phúc lại cho người khiêm cung.

Người thường ghét kẻ thừa dùng,

Còn người khiêm tốn thật lòng, thời ưa.

Trên khiêm, thì sáng mãi ra,

Dưới khiêm, ai kẻ hơn ta được nào,

Khiêm cung, giữ vẹn trước sau,

Rồi ra, quân tử gót đầu hanh thông.

Trên trời, thời mặt trời lên tới đỉnh đầu sẽ phải xế bóng, có lặn xuống lòng trời, thì mới có cơ tiến thăng. Mặt trăng tròn rồi lại khuyết, có vơi rồi lại đầy.

Dưới đất, núi non thường bị soi mòn, mà lòng biển, lòng sông thời được bồi đắp thêm mãi.

Trên đời ta thấy thịnh rồi lại suy, suy rồi lại thịnh, các tầng lớp người thay nhau hưởng phú quý, hoặc nếm phong trần, Nhung lụa thường cũng có lúc sa cơ, áo vải vẫn làm nên sự nghiệp. Y thức như Trời, Đất ghen ghét kẻ tài danh, kiêu ngạo, mà phù trợ những kẻ khiêm cung, tự lực, tự cường. Ca vịnh Magnificat cũng có đoạn đại khái như sau:

Xô kẻ quyền uy xuống khỏi ngôi,

Đem người khiêm tốn tới Quỳnh đài.

Hồng ân, đói khổ ban rào rạt,

Bạc mệnh, giàu sang phận khiến xui...

Nhân tình cũng thường ghét kẻ kiêu căng, mà thương người khiêm tốn. Có khiêm cung, đường đời mới được hanh thông, và cuối cùng mới được giàu có.

Sự đời nếu đầy đủ quá ắt sẽ đổ, muốn thoát cảnh này phải chú tâm hơi vơi. nên tiếp sau quẻ Đại Hữu đến quẻ Địa Sơn Khiêm. Tượng hình quẻ Khiêm có Khôn trên, Cấn dưới có nghĩa là núi cao nhưng vẫn chịu sự lún ở dưới. Quẻ này Đại Tượng truyện cho rằng, Địa Trung hữu Sơn có Khiêm tức là quân tử biết dĩ biển đa ích quả, nên xứng bật bình thi. Biết bớt ở chỗ nhiều để bù vào chỗ ít, nên mọi sự việc được cân xứng.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Địa Sơn Khiêm

  • Sơ Lục: Bản chất nhu thuận, lại khởi đầu thời Khiêm, nghĩa là quân tử vốn khiêm lại khiêm thêm, nên Cát, dù gặp cảnh nguy hiểm cũng thoát được (Ví dụ Lạn Tương Như xuất thân bần tiện, sau khi lập được công cao vẫn chịu nhường nhịn Liêm Pha).
  • Lục Nhị: Đắc trung đắc chính, trong tâm vốn khiêm tốn rồi, không phải là làm ra vẻ khiêm tốn, Cát. (ví dụ Án Anh làm tướng quốc nước Tề cường thịnh mà mặc áo cừu rách, đi xe ngựa gầy).
  • Cửu Tam: Làm chủ cho toàn quẻ nhưng không khoe khoang vì ở thời Khiêm lại ở hạ quái, Cát. (Ví dụ Hưng Đạo Vương công trùm đời mà không bao giờ lạm dụng quyền vua ban cho)
  • Lục Tứ: Nhu thuận đắc chính, đáng lẽ Cát. Nhưng vì ở trên Cửu Tam là người có công cao, và ở dưới

Lục Ngũ là bậc chí tôn, nên địa vị khó khăn. Cần phải phát huy khiêm mới giữ được an toàn. (Ví dụ Trương Lương).

  • Lục Ngũ: Vị chí tôn gồm đủ ân uy (âm hào cư dương vị), lấy khiêm thu phục nhân tâm, lấy uy vũ khuất phục kẻ chống đối. (Ví dụ Đường Thái Tôn).
  • Thượng Lục: Quá Nhu (Âm hào cư âm vị), tuy biết Khiêm mà không biết dùng uy vũ. (ví dụ: Lưu Biểu, Lưu Chương).

Ý nghĩa của quẻ Địa Sơn Khiêm

Quẻ Khiêm có hào chủ là hào Cửu Tam nằm ở vị trí trên cùng của hạ quái, đắc chính. Hào nào tượng trưng cho bậc thần tử có công lao trùm đời, có tài lớn, tuy nhiên lại chịu dưới thượng quái Âm nên đức tính khiêm nhường.

Thượng quái Khôn ba hào âm, hạ quái Cấn có một hào dương nếu đem so sánh với những quẻ khác tương tự có thượng quái Không và hạ quái có một hào Dương (đứng ở vị trí khác) thì:

  • Quẻ Địa Thủy Sư ở một hào dương ở hào Nhị là hào đắc trung, tượng trưng cho vị tướng soái đầy đủ ân và uy nên chỉ đạo được người khác.
  • Quẻ Khiêm hào Dương nằm ở hào Cửu Tam vốn dương hào cư dương vị nên nếu làm quá sẽ hỏng việc. Phải biết nhún nhường, khiêm tốn thì ngũ âm sẽ tin theo và đưa đến kết quả tốt đẹp. Do vậy quẻ này tuy có những điểm bất đồng so với quẻ Sư nhưng cơ bản đều mang đến đến kết quả tốt đẹp.

Tượng quẻ Khiêm có Khôn ngoại quái là đất, Cấn nội quá là núi “Địa Trung Hữu Sơn” được hiểu là trong đất có núi, núi dù cao đến đâu cũng nằm lại mặt đất. Quẻ bao hàm sự khiêm tốn trong lối hành xử. Càng khiêm tốn thì vận số càng được thịnh vượng.

Quẻ Địa Sơn Khiêm tốt cho việc gì?

Quẻ Khiêm chính là tới lúc cực thịnh nên khiêm tốn sẽ hạn chế sự đố kỵ trong thiên - địa - nhân. Điều này chính là triết lý đạo đức và cũng là thực tế rõ ràng, càng cao quá sẽ càng dễ đổ, phú quý càng lớn dễ làm vật hy sinh khi sơn hà đổi chủ. Quẻ này tốt cho công danh sự nghiệp. Người gặp quẻ này có phúc, có lộc nhờ tính khiêm nhường sáng suốt nên công danh tốt, sự nghiệp phát triển. Tình duyên - gia đạo gặp quẻ Địa Sơn Khiêm hòa thuận, an lành hết sức.

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước