Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Thủy Địa Tỷ

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ thuỷ địa tỷ là tên của quẻ số 8 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 8 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Thủy Địa Tỷ mang lại.

Quẻ Thủy Địa Tỷ là gì?

Quẻ Thủy Địa Tỷ được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 8 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Thủy Địa Tỷ vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 8 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 8 Thủy Địa Tỷ cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 8 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 8 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Thủy Địa Tỷ, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Thủy Địa Tỷ, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 8 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Thủy Địa Tỷ ứng với quý bạn:

THỦY ĐỊA TỶ. Hợp đoàn

水 地 比

Thuộc loại: Quẻ Cát

luận giải quẻ thủy địa tỷ trong kinh dịch

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Tỷ

Thoán từ

比 . 吉 . 原 筮 元 永 貞 . 無 咎 . 不 寧 方 來 . 後 夫 凶 .

Tỉ. Cát. Nguyên phệ nguyên vĩnh trinh. Vô cữu. Bất ninh phương lai. Hậu phu hung.

Dịch.

Tỉ là quần tụ mới hay,

Suy đi nghĩ lại xem nay thế nào?

Cầm đầu, được đấng anh hào,

Sắt son, chính trực trách sao bây giờ?

Xa, gần nô nức theo hùa,

Kẻ nào lấp lửng, chần chờ, ra chi.

Quẻ Tỉ lấy đề tài chính là quy dân, tụ chúng để dựng nước, lập nhà. Quy dân tụ chúng, mà thực thi được 3 chữ: Nguyên, Vĩnh, Trinh mới là hay.

  • Nguyên là vị quân vương có đức độ, tài ba.
  • Vĩnh là mưu đồ được những công trình trường cửu.
  • Trinh là thực thi được chính đạo.

Người dưới thấy người trên thực thi được ba điều ấy, sẽ quy tụ về. Những ai sống lẻ loi, sẽ tự nhiên chiêu tai họa cho mình.

Thoán Truyện. Thoán viết:   

比 . 吉 也 . 比 . 輔 也 . 下 順 從 也 .  原 筮 元 永 貞 無 咎 . 以 剛 中 也 . 不 寧 方 來 . 上 下 應 也 .  後 夫 凶 . 其 道 窮 也 .

Tỉ. Cát dã. Tỉ phụ dã. Hạ thuận tòng dã.

Nguyên phệ nguyên vĩnh trinh vô cữu. Dĩ cương trung dã. Bất ninh phương lai. Thượng hạ ứng dã. Kỳ đạo cùng dã.

Dịch:

Thoán rằng: Hiệp nhất mới hay,

Tương liên, tương trợ, xưa nay lẽ thường,

Dưới thời trung thuận, mới đang,

Người trên thời phải đàng hoàng, thanh cao,

Bền gan, chính trực, mới hào,

Hỏi lòng được thế, ai nào trách chi.

Quang minh, chính trực, uy nghi,

Ở ngôi trung chính, ai bì được đâu.

Gần, xa, quy tụ trước sau,

Dưới trên ứng đối, gót đầu tương thân.

Lần khân, chẳng muốn hợp quần,

Những người như thế dần dần bại vong.

Người ta không thể tự mưu lấy an ninh, nên muốn hợp quần, chung lưng, đấu sức để bảo vệ lẫn nhau. Cho nên lúc hiểm nghèo, bất an thì vội vàng liên đới, hợp quần. Nếu sống riêng rẽ, lừng chừng, không chịu đoàn kết với nhau, ắt sẽ gặp họa hung.

Kiến An Khâu Thị bình rằng:

Tiên vương xưa chia dân thành từng chòm xóm năm mười nhà; canh tác trong cùng mộ cánh đồng, uống nước trong cùng một giếng nước, ra vào bè bạn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống thường nhật, phù trì nhau những lúc tật nguyền, thế cho nên được yên vui. Còn như để dân tan đàn, sẻ nghé, mỗi người bạt lạc một ngã, thì hung họa biết chừng nào.

Quẻ Sư giống như quần chúng nương tựa vào nhau. Tiếp sau quẻ Sư là quẻ Tỷ. Quẻ Tỷ là sự nương tựa, liên lạc với nhau. Thượng quái Khảm, hạ quái Khôn là nước trên trên mặt đất nên dễ thấm xuống. Điều này gợi sự thấm nhuần thành một khối thống nhất. Hào Cửu Ngũ có đức dương cương, người khác đều thuận theo nên quẻ này Cát.

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Tỷ

  • Sơ Lục: Khởi đầu cho thời kỳ thống nhất này, cần đức thu nhuận thành tín với người khác, sẽ được Cát. (Ví dụ Lưu, Quan, Trương kết nghĩa vườn đào).
  • Lục Nhị: Đắc trung đắc chính, lại ứng với Cửu Ngũ, nghĩa là theo vị lãnh tụ vì chính nghĩa chứ không phải vì ham phú quý, trinh cát. (Ví dụ Khổng Minh, Triệu Vân theo Lưu Bị).
  • Lục Tam: Bất trung bất chính, là kẻ tiểu nhân xu thời, có lợi thì bám vào đến lúc nguy thì chạy lảng. (Ví dụ Trần ích Tắc, tôn thất nhà Trần, khi quân Mông Cổ xâm lăng, bèn hàng giặc).
  • Lục Tứ: Đắc chính biết trung thành với Cửu Ngũ thì sẽ được Cát. (Ví dụ các bề tôi tòng vong công tử Trùng Nhĩ, sau là Tấn Văn Công).
  • Cửu Ngũ: Là bậc lãnh tụ thiên hạ trông vào. Nếu anh minh và có đức độ khoan dung, thì thiên hạ sẽ theo về đông, ai không muốn theo thì để tự do, không bắt buộc. (Ví dụ vua Văn Vương không cần đánh dẹp mà chư hầu đều theo). Trái lại, nếu quá cương khắc nghiệt, thì sự việc thống nhất sẽ không lâu bền. (Ví dụ Tần Thuỷ Hoàng).
  • Thượng Lục: Âm hào cư âm vị, là hôn ám chi cực, ngay từ lúc khởi xướng thống nhất đã không thành tín rồi, nên sự nghiệp khó thành. (Ví dụ Viên Thiệu được chư hầu tôn lên làm minh chủ để đánh Đổng Trác, mà ngu tối, nghe lời gièm pha, nên chẳng bao lâu chư hầu ly tán).

Ý nghĩa của quẻ Tỷ

Sự giúp đỡ lẫn nhau, sự thân tình, gần gũi là tóm tắt toàn bộ ý nghĩa quẻ Tỷ. Hình tượng quẻ Tỷ là “Địa thặng hữu thủy” là trên đất có nước biểu tượng cho sự thành công mỹ mãn mọi mặt.

Toàn bộ quẻ Tỷ là hào âm, có duy nhất một hào Dương cũng chính là hào chủ quẻ. Hào Cửu Ngũ đứng ở địa vị tôn quý, tuy không đắc trung nhưng lại đắc chính. Hào này giống như vị quốc trưởng, hay lãnh tụ có thể tạo ra một tổ hợp thống nhất để dẫn dắt, lãnh đạo.

Quẻ Tỷ tốt cho việc gì?

Quẻ Tỷ tốt cho công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo. Trong sự nghiệp công danh thì quẻ Tỷ có hào Cửu Ngũ dương vị, không dựa vào sức mạnh đè nén người dưới mà dùng lối hành xử ân uy, sáng suốt nên địa vị không ngừng nâng lên.

Trong quẻ này có đức khoan dung, đại độ, dành tình cảm chân thành cho tình duyên đôi lứa và hôn nhân gia đạp. Vì thế, tình duyên sớm tốt đẹp, gia đạo hoàn thuận, hạnh phúc mỹ mãn trọn đời.