Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Sơn Hỏa Bí

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Sơn Hỏa Bí là tên của quẻ số 22 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 22 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Sơn Hỏa Bí mang lại.

Quẻ Sơn Hỏa Bí là gì?

Quẻ Sơn Hỏa Bí được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 22 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Sơn Hỏa Bí vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 22 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 22 Sơn Hỏa Bí cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 22 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 22 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Sơn Hỏa Bí, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Sơn Hỏa Bí, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 22 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Sơn Hỏa Bí ứng với quý bạn:

 

SƠN HỎA BÍ. Lịch sự, vẻ đẹp

山 火 賁

 

Thuộc loại: Quẻ Cát

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Sơn Hỏa Bí

Thoán từ

賁:亨。 小 利 有 所 往。

Bí. Hanh. Tiểu lợi hữu du vãng.

Dịch.

Thoán Từ: Có văn, có vẻ cũng hay.

Cũng đôi chút  lợi, cũng dày công lao.

Ở trên trời, Văn sinh ra do sự giao thoa giữa các vì tinh thể. Giao thoa đúng cách, đúng điệu thì hay. Giao thoa lỗi phách, lạc cung thì dở.

Ở trong Nhân quần, nhân văn sinh ra là do sự giao thoa, sự hỗ tương ảnh hưởng giữa các tầng lớp con người. Sự giao thoa đúng cách, đúng điệu sẽ sinh ra mọi sự cát tường, sự giao thoa sai hướng, ngược chiều, sẽ sinh ra loạn ly, phân cách. Vì thế Thoán Từ cho rằng: Trông xem Thiên Văn sẽ biết chiều trời, biết trời biến hóa. Nhìn xem nhân văn, sẽ biết liệu chiều điểm xuyết cho Nhân quần ngày một thêm đẹp, thêm tươi. Tuy nhiên, luôn nhớ rằng:  cái văn sức bên ngoài chỉ là tùy thuộc (Bí. Hanh. Tiểu lợi hữu du vãng).

Thoán Truyện.

彖 曰:  賁,亨﹔ 柔 來 而 文 剛,故 亨。分 剛 上 而 文 柔,故 小 利 有 攸 往。天 文 也﹔ 文 明 以 止,人 文 也。觀 乎 天 文,以 察 時 變﹔ 觀 乎 人 文,以 化 成 天 下。

Thoán viết:

Bí hanh. Nhu lai nhi văn Cương. Cố hanh. Phân Cương thượng nhi văn Nhu. Cố tiểu lợi hữu du vãng. Thiên văn dã. Văn minh dĩ chỉ. Nhân văn dã. Quan hồ thiên văn. Dĩ sát thời biến. Quan hồ nhân văn. Dĩ hóa thành thiên hạ.

Dịch. Thoán viết:

Có văn vẻ cũng hay, cũng lợi,

Nhu đến thêm phong thái cho Cương.

Cương lên tăng vẻ huy hoàng,

Cho Nhu thêm vẻ rỡ ràng, đẹp tươi,

Âu cũng được thêm đôi chút lợi,

Công trình âu thêm nổi, thêm hay.

Cương, Nhu đắp đổi vần xoay,

Vẻ Trời nhờ đó, đổi thay lần hồi.

Kìa, nền nếp vị ngôi đạo nghĩa,

Ấy chính là văn vẻ con người.

Thiên Văn để biết thời Trời

Nhân Văn  để khiến cho đời thêm hay.

Nhân quần chỉ đẹp tươi, khi mà xã hội có trật tự, tôn ti, tùy theo tài đức; khi mà mọi người, trên, dưới hòa hợp theo đúng lý tưởng, nhân nghĩa; khi mà mọi người thỏa thuê vì số phận, vì địa vị của mình

Vạn hữu chỉ thực sự đẹp tươi, khi mà vật chất trở nên công cụ trang điểm cho tinh thần, khi mà vật chất là trang sức bên ngoài, mà tinh thần là thực chất bên trong

Ngược lại, Vạn hữu chỉ đẹp tươi, khi mà tinh thần  làm cho vật chất trở nên rạng rỡ. Đã ở trong thế giới tương đối hữu hình, dĩ nhiên Tinh thần và Vật chất, Âm và Dương hỗ tương ảnh hưởng để sinh ra biến thái, cho nên nguyên có Chất cũng không được, mà nguyên có Văn cũng không xong. Cái khéo là đào luyện sao cho trong thì tinh ròng, ngoài thì văn vẻ, trang nhã mới là hoàn hảo. Luận Ngữ nói:  Chất thắng văn thời quê mùa, Văn thắng chất thời xã giao bôi bác. Văn chất tương xứng mới là quân tử. (L. N.VI, 11)

Các vật không thể lộn xộn xong hợp được nên tất thảy phải có sự xuất hiện của văn sức. Sau quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp là đến quẻ Sơn Hỏa Bí. Quẻ Bí có tượng hình quẻ là Cấn (Sơn) ở trên, Ly (Hỏa) ở dưới. Quẻ Cấn chính là quẻ Khôn bị lấy mất hào Dương ở trên cùng nên lấy đi mất tính cương để làm văn cho nhu thuận. Quẻ LY chính là quẻ Càn lấy một hào Âm ở giữa để giáo hóa người xung quanh. Lửa ở dưới chân núi tuy có sáng nhưng lại sáng không được toàn vẹn và xa khắp. Chính vì lẽ đó quẻ Bí lấy văn sức tích lợi nhỏ mà thôi.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Sơn Hỏa Bí

  • Sơ Cửu: Quân tử ở vị thấp, chỉ nên tu sức phẩm hạnh của mình, không cần khoa trương để được đời biết đến. (Ví dụ Hứa Do, Sào Phủ).
  • Lục Nhị: Đắc chính đắc trung, có bản chất tốt, nếu thêm văn sức vào thì càng tốt thêm. (Ví dụ nước Pháp dưới thời Louis XIV nhân tài rất nhiều, văn thần võ tướng đều xuất chúng, nhưng được coi là kiểu mẫu cho cả Âu châu chính nhờ công của các văn sĩ, nghệ sĩ).
  • Cửu Tam: Dương cương đắc chính, đủ sức bí được nhị âm (Nhị, Tứ), nghĩa là biến một xã hội thô bạo thành một xã hội văn minh. Nhưng e rằng quá mê say văn sức, nên thánh nhân răn: phải giữ trinh chính mới được cát. (Ví dụ Đường Minh Hoàng cũng là một bậc anh hùng, dẹp xong loạn Vi hậu, bèn say mê tửu sắc, thi văn nên mới sinh ra loạn An Lộc Sơn. Hoặc như bà Récamier mở khách thính, cải thiện được cử chỉ và ngôn ngữ thô lỗ của người đồng thời, nhưng hơi đi quá trớn, khiến thành kiểu cách, bị Molière châm biếm trong vở kịch Les Précieuses Ridicules).
  • Lục Tứ: Âm nhu đắc chính, ứng với Sơ Cửu, muốn kết với Sơ dũng mãnh để dùng cả văn minh và vũ lực. Nhưng bị Cửu Tam gián cách, nên tình thế phải nghi. Nhưng Tam không dám làm ẩu đâu, kết quả Tứ không có điều gì oán hận. (Ví dụ Lưu Biểu nhu nhược, nghe tin Lưu Bị anh hùng bị khốn, muốn đón về Kinh Châu. Bị bọn Sái Mạo ngăn cản, nhưng được Tôn Càn giảng giải, nên vẫn mời được Lưu Bị đến giúp sức).
  • Lục Ngũ: Ở thời bí mà có hơi keo sẻn, bị thường tục chê cười. Nhưng mặc đời xa hoa chê cười, mình cứ kiệm phác, chỉ tu sức tài đức, nên vẫn được tốt lành. (Ví dụ Án Anh dưới thời Tề Tuyên vương xa hoa, làm đến tể tướng mà vẫn mặc áo cừu cũ, cưỡi xe ngựa gầy).

Thượng Cửu: Thời Bí đã cùng cực rồi, sắp quay về bản chất nguyên tố. Người quân tử hiểu vậy, bí bằng tự nhiên, ý chí của mình rất tự đắc vậy. (Ví dụ Đào Tiềm xa lánh phồn hoa, lui về làm ruộng).

Ý nghĩa của quẻ Sơn Hỏa Bí

Quẻ Sơn Hỏa Bí được đánh giá là hơi giống với hình tượng của quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp. Quẻ này cũng có hào Dương là hào Sơ và hào Thượng, một hào Dương nằm giữa 3 hào Âm. Tuy nhiên khác quẻ Phệ Hạp ở chỗ hạ quái là hào Dương và thượng quái là hào Âm còn quẻ Bí thì ngược lại hoàn toàn. Từ đó khác nhau về ý nghĩa, quẻ Phệ Hạp mang ý nghĩa về sự chấn động, trừng phạt hay trừ tiêu kẻ gian, cần thiết dụng hình đập tan các trở ngại, để sống một lối sống văn minh hơn. Quẻ Sơn Hỏa Bí có khuynh hướng của cuộc sống văn minh và hưởng thụ, lấn áp hoàn toàn khuynh hướng khắc khổ hay bảo thủ.

Quẻ Bí biểu tượng cho sắc đẹp bên ngoài, trang trí lịch sự hoặc màu sắc trang nhã. Thượng quái là Cấn tức là núi, hạ quái Hỏa tức là Lửa. Hình tượng của quẻ này là Sơn Hạ Hữu Hỏa có nghĩa là dưới núi có lửa, thể hiện vẻ đẹp chóng phai, chỉ ở bên ngoài. Báo hiệu công việc đang làm tuy rất tốt nhưng cần đề phòng những rủi ro tiềm ẩn.

Quẻ Sơn Hỏa Bí tốt cho việc gì?

Quẻ Hỏa Sơn Bí là quẻ mang điềm tốt. Lấy lễ nghi, hào nhoáng bên ngoài để tô điểm cho những nét trong nên công danh sự nghiệp thuận lợi và hanh thông. Nếu lựa chọn làm những công việc nhỏ, khéo léo sẽ thu được kết quả lớn gấp nhiều lần.

Đạo văn sức bản thân nó tự tốt, nên không cần màu mè cũng thấy được nhiều sự hấp dẫn và quyến rũ của nó. Nhưng mặt khác văn sức chỉ là cái phụ, thực chất vẫn là cái chính nên ngoài vẻ bên ngoài, khi làm bất cứ việc gì, người dụng quẻ Bí cũng cần bồi bổ thực chất làm trọng, sẽ thu được thành quả ưng ý hơn.

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước