Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Trạch Lôi Tùy

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:33

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Trạch Lôi Tùy là tên của quẻ số 17 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Khám phá ý nghĩa quẻ số 17 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Trạch Lôi Tùy mang lại.

Quẻ Trạch Lôi Tùy là gì?

Quẻ Trạch Lôi Tùy được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 17 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Trạch Lôi Tùy vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 17 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 17 Trạch Lôi Tùy cũng như 64 quẻ kinh dịch.
Giải quẻ số 17 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 17 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Trạch Lôi Tùy, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Trạch Lôi Tùy, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 17 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Trạch Lôi Tùy ứng với quý bạn:

TRẠCH LÔI TÙY. Tuân phục, tùy cơ ứng biến.

澤 雷 隨

Thuộc loại: Quẻ Bình Hòa

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Quẻ số 4: Quẻ Sơn Thủy Mông

Quẻ số 7: Quẻ Địa Thủy Sư

Phân tích toàn quẻ Trạch Lôi Tùy

Thoán từ

隨:元 亨 利 貞,無 咎。

Tùy. Nguyên hanh. Lợi trinh. Vô cữu.

Dịch.

Tùy kia cao trọng biết bao,

Hanh thông, lợi ích, bề nào cũng hay.

Nếu mà theo trọn đường ngay,

Thời Tùy mới khỏi mỉa mai miệng đời.

Phương châm thứ nhất: Phải lấy Chân, Thiện, Mỹ, làm mục tiêu để vươn lên, phải lấy sự công chính làm cùng đích để đạt tới, rồi ra cuộc đời của mọi người cũng được hanh thông, cũng được lợi ích thật sự.

Thoán Truyện.

隨,剛 來 而 下 柔,動 而 說,隨。大 亨 貞,無 咎,而 天 下 隨 時,隨 之 時 義 大 矣 哉!

Thoán viết:

Tùy. Cương lai nhi há Nhu. Động nhi duyệt tùy. Đại hanh trinh vô cữu. Nhi thiên hạ tùy thời. Tùy thời chi nghĩa đại hỹ tai.

Dịch. Thoán rằng:

Cứng xuống dưới mềm,

Đây vừa tác động, kia liền vui theo,

Dưới trên, hòa xướng, thương chiều.

Thời hay mãi mãi, khỏi điều chê bai,

Nếu mà thiên hạ tùy thời,

Tùy thời mà hiểu, lớn thôi không chừng.

Tùy thời dẫu sao cũng vô cùng quan trọng, vì nhờ thời gian và hoàn cảnh, với tất cả sự thách đố cam go của chúng, mà cốt cách của mỗi người, theo đà thời gian, dần dà sẽ được minh định bằng tầm hiểu biết, bằng cái yêu, cái ghét, cái thích thú đặc biệt của mỗi người; niềm tin tưởng, chí hướng, và sự quyết tâm thực hiện chí hướng ấy của mỗi người (Tùy thời chi nghĩa đại hỹ tai).

Tạo ra được nhiều điều an vui sẽ có người ta theo. Sau quẻ Lôi Địa Dự là Trạch Lôi Tùy. Tượng quẻ Tùy có thượng quái Đoài, hạ quái Chấn được hiểu là sấm động trong nước đầm cũng phải tuân theo. Quẻ này hào Dương ở dưới cùng để nhường cho hào quái âm ở ngoại quái Đoài lên trên hết. Động có hòa duyệt, tượng quẻ tùy thời, tùy đường mà động tĩnh.

 Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Quẻ số 14: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Quẻ số 18: Quẻ Sơn Phong Cổ

Sơ lược từng hào của quẻ Trạch Lôi Tùy

  • Sơ Cửu: Dương cương đắc chính, chỉ bậc quân tử ở vị thấp, vào thời Tùy phải mềm mỏng với hai âm ở trên, nhưng vẫn giữ trinh chính, sẽ thành công. (Ví dụ Lưu Bị phải tạm ẩn nhẫn ở nhờ Tào Tháo, nhưng dám ký tên vào tờ huyết thệ diệt Tào cứu Hán)
  • Lục Nhị: Trùng âm, ở thời Tùy thân cận ngay với Sơ Cửu, bỏ rơi Cửu Ngũ, nên mất chính nghĩa. Nói một cách khác, thấy lợi gần bỏ nghĩa xa. (Ví dụ người Quốc Gia mà đi theo Cộng Sản)
  • Lục Tam: Cũng âm hào nhưng cư dương vị, ở thời Tùy biết theo Cửu Tứ, bỏ Thượng Lục, tức là bỏ tà theo chính, trái với Lục Nhị bỏ chính theo tà, nên được lợi cư trinh. (Ví dụ: Châu Xương ,trước theo giặc Khăn Vàng, may gặp được Quan Công, liền theo ngay).
  • Cửu Tứ: Có tài, nhưng vì kẻ theo phần nhiều là tiểu nhân (Nhị,Tam), nếu không biết xử sự đúng đạo lý, buông thả che chở chúng, thì sẽ bị họa. (Ví dụ Hồng Tú Toàn tụ họp quân ô hợp phá nhà Thanh, nhưng vì thiếu kỷ luật nên Thái Bình Thiên Quốc sớm bị tan rã)
  • Cửu Ngũ: Ở vị chí tôn, hết lòng tin theo hiền thần Lục Nhị, nên được Cát (ví dụ Tề Hoàn Công cương quyết tín nhiệm Quản Trọng, nên nước Tề được cường thịnh)
  • Thượng Lục: Đạo Tùy đã đạt tới cực điểm, vì người lãnh tụ xứng đáng, biết khoan dung đại lượng. (Ví dụ Thái Vương, tổ nhà Chu, bỏ ấp Mân chạy sang Kỳ Sơn, dân chúng đều theo đi). Chú ý : Theo thường lệ, đến hào Thượng thì vận hội đang diễn tiến biến sang một vận hội mới. Duy quẻ Tùy chỉ nói đến tâm lý, nên hào thượng vẫn còn Tùy mà được Hanh.          

Ý nghĩa của quẻ Trạch Lôi Tùy

Hạ quái Chấn có hào dương sẽ thắng, hào âm phải tùy theo. Đoài thượng quẻ ở vị trí trên, Chấn hạ quẻ ở vị trí dưới. Ứng quẻ là bất kỳ địa vị nào, nên tin theo ai. Tùy ở đây không có ý nghĩa là tùy theo người nào đó mà tùy theo thời thế, Chấn thì cương, Đoài thì hòa duyệt.

Tượng quẻ Tùy “Trạch Trung Hữu Lôi” là đầm có tiếng sấm nổ. Nếu muốn thành công thì phải tùy viên, tùy tòng, tùy phái tuân theo thì mới thuận. Bên cạnh đó cần biết tôn trọng ý kiến của người khác, nghe theo sự giúp đỡ của người đáng kính thì mọi việc dễ dàng được giải quyết và đem đến nhiều lợi lộc.

Quẻ Trạch Lôi Tùy tốt cho việc gì?

Quẻ này trung bình, mọi sự đều ở mức độ bình bình, không tốt, cũng không xấu. Nếu biết lựa thời thì biến mọi sự tốt hơn. Toàn quẻ có 2 điều cần lưu ý cho công việc:

- Nếu bản thân kém cỏi, thì dù đứng ở vị trí cao trong bất kỳ công việc gì cũng nên nghe theo lời khuyên của người tài trí dù ở ở địa vị thấp hơn.

- Nếu bản thân là người tài cao, tuy nhiên địa vị thấp kém, theo quẻ Tùy thì phải phò tá, hỗ trợ sẽ được người trên quý trọng, dù người đó có ít tài nhưng vô cùng đôn hậu.

Trong cuộc sống tùy vào hoàn cảnh của mình mà người sở hữu quẻ Tùy nên để tâm. Hào Sơ Cửu thể hiện địa vị thấp, biết vậy phải mềm mỏng với mọi người, mặt khác vẫn giữ vững được trinh chính, không nên xu phụ. Hào Lục Nhị gặp thời không nên ham những lợi nhỏ ở gần mà bỏ qua đi nghĩa lớn ở xa. Nếu là hào Lục Tam thì phải biết bỏ tà theo chính. Hào Cửu Tứ thì bản thân có tài, được thiên hạ tin theo nhưng lại bị hung nên không nên quá tự cao tự đại. Hào Cửu Ngũ, hào Thượng Lục đãi Lục Nhị tốt, càng khoan dung độ lượng, mọi người càng theo đến cùng và thuận lợi cho công việc.

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước