Xem lịch âm dương 2018

Lịch âm dương 2018 sẽ vận hành theo 4 loại lịch chính là lịch vạn niên 2018, lịch vạn sự 2018, lịch âm 2018 và lịch dương 2018. Đến với xemsomenh.com, quý bạn có thể tích hợp xem lịch âm dương, xem lịch vạn sự năm 2018, xem lịch vạn niên năm 2018 trên cùng một bảng lịch duy nhất. Dựa vào lịch vạn niên 2018 hay lịch âm dương năm 2018 hoàn toàn có thể tra cứu mọi thông tin về thời gian từ ngày theo âm lịch năm 2018, ngày tháng theo dương lịch 2018, ngày tháng theo lục thập hoa giáp...

Dưới đây là bảng lịch âm dương năm 2018 đầy đủ và chính xác nhất đến từng ngày, tháng cụ thể trong năm.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
115
 • 1/1/2018(Thứ hai)
 • 15/11/2017
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
216
 • 2/1/2018(Thứ ba)
 • 16/11/2017
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
317
 • 3/1/2018(Thứ tư)
 • 17/11/2017
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
418
 • 4/1/2018(Thứ năm)
 • 18/11/2017
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
519
 • 5/1/2018(Thứ sáu)
 • 19/11/2017
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
620
 • 6/1/2018(Thứ bảy)
 • 20/11/2017
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
721
 • 7/1/2018(Chủ nhật)
 • 21/11/2017
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
822
 • 8/1/2018(Thứ hai)
 • 22/11/2017
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
923
 • 9/1/2018(Thứ ba)
 • 23/11/2017
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
1024
 • 10/1/2018(Thứ tư)
 • 24/11/2017
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1125
 • 11/1/2018(Thứ năm)
 • 25/11/2017
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
1226
 • 12/1/2018(Thứ sáu)
 • 26/11/2017
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1327
 • 13/1/2018(Thứ bảy)
 • 27/11/2017
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1428
 • 14/1/2018(Chủ nhật)
 • 28/11/2017
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
1529
 • 15/1/2018(Thứ hai)
 • 29/11/2017
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1630
 • 16/1/2018(Thứ ba)
 • 30/11/2017
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
171/12
 • 17/1/2018(Thứ tư)
 • 1/12/2017
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
182/12
 • 18/1/2018(Thứ năm)
 • 2/12/2017
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
193/12
 • 19/1/2018(Thứ sáu)
 • 3/12/2017
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
204
 • 20/1/2018(Thứ bảy)
 • 4/12/2017
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
215
 • 21/1/2018(Chủ nhật)
 • 5/12/2017
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
226
 • 22/1/2018(Thứ hai)
 • 6/12/2017
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
237
 • 23/1/2018(Thứ ba)
 • 7/12/2017
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
248
 • 24/1/2018(Thứ tư)
 • 8/12/2017
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
259
 • 25/1/2018(Thứ năm)
 • 9/12/2017
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
2610
 • 26/1/2018(Thứ sáu)
 • 10/12/2017
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
2711
 • 27/1/2018(Thứ bảy)
 • 11/12/2017
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
2812
 • 28/1/2018(Chủ nhật)
 • 12/12/2017
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
2913
 • 29/1/2018(Thứ hai)
 • 13/12/2017
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
3014
 • 30/1/2018(Thứ ba)
 • 14/12/2017
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
3115
 • 31/1/2018(Thứ tư)
 • 15/12/2017
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo

January

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 2 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
116
 • 1/2/2018(Thứ năm)
 • 16/12/2017
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
217
 • 2/2/2018(Thứ sáu)
 • 17/12/2017
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
318
 • 3/2/2018(Thứ bảy)
 • 18/12/2017
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
419
 • 4/2/2018(Chủ nhật)
 • 19/12/2017
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
520
 • 5/2/2018(Thứ hai)
 • 20/12/2017
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
621
 • 6/2/2018(Thứ ba)
 • 21/12/2017
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
722
 • 7/2/2018(Thứ tư)
 • 22/12/2017
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
823
 • 8/2/2018(Thứ năm)
 • 23/12/2017
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
924
 • 9/2/2018(Thứ sáu)
 • 24/12/2017
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
1025
 • 10/2/2018(Thứ bảy)
 • 25/12/2017
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1126
 • 11/2/2018(Chủ nhật)
 • 26/12/2017
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
1227
 • 12/2/2018(Thứ hai)
 • 27/12/2017
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
1328
 • 13/2/2018(Thứ ba)
 • 28/12/2017
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1429
 • 14/2/2018(Thứ tư)
 • 29/12/2017
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hắc đạo
1530
 • 15/2/2018(Thứ năm)
 • 30/12/2017
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Dậu
 • Hoàng đạo
161/1
 • 16/2/2018(Thứ sáu)
 • 1/1/2018
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
172/1
 • 17/2/2018(Thứ bảy)
 • 2/1/2018
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
183/1
 • 18/2/2018(Chủ nhật)
 • 3/1/2018
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
194
 • 19/2/2018(Thứ hai)
 • 4/1/2018
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
205
 • 20/2/2018(Thứ ba)
 • 5/1/2018
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
216
 • 21/2/2018(Thứ tư)
 • 6/1/2018
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
227
 • 22/2/2018(Thứ năm)
 • 7/1/2018
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
238
 • 23/2/2018(Thứ sáu)
 • 8/1/2018
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
249
 • 24/2/2018(Thứ bảy)
 • 9/1/2018
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2510
 • 25/2/2018(Chủ nhật)
 • 10/1/2018
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2611
 • 26/2/2018(Thứ hai)
 • 11/1/2018
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2712
 • 27/2/2018(Thứ ba)
 • 12/1/2018
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2813
 • 28/2/2018(Thứ tư)
 • 13/1/2018
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo

February

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 3 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
114
 • 1/3/2018(Thứ năm)
 • 14/1/2018
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
215
 • 2/3/2018(Thứ sáu)
 • 15/1/2018
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
316
 • 3/3/2018(Thứ bảy)
 • 16/1/2018
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
417
 • 4/3/2018(Chủ nhật)
 • 17/1/2018
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
518
 • 5/3/2018(Thứ hai)
 • 18/1/2018
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
619
 • 6/3/2018(Thứ ba)
 • 19/1/2018
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
720
 • 7/3/2018(Thứ tư)
 • 20/1/2018
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
821
 • 8/3/2018(Thứ năm)
 • 21/1/2018
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
922
 • 9/3/2018(Thứ sáu)
 • 22/1/2018
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1023
 • 10/3/2018(Thứ bảy)
 • 23/1/2018
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1124
 • 11/3/2018(Chủ nhật)
 • 24/1/2018
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1225
 • 12/3/2018(Thứ hai)
 • 25/1/2018
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1326
 • 13/3/2018(Thứ ba)
 • 26/1/2018
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1427
 • 14/3/2018(Thứ tư)
 • 27/1/2018
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1528
 • 15/3/2018(Thứ năm)
 • 28/1/2018
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1629
 • 16/3/2018(Thứ sáu)
 • 29/1/2018
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
171/2
 • 17/3/2018(Thứ bảy)
 • 1/2/2018
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
182/2
 • 18/3/2018(Chủ nhật)
 • 2/2/2018
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
193/2
 • 19/3/2018(Thứ hai)
 • 3/2/2018
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
204
 • 20/3/2018(Thứ ba)
 • 4/2/2018
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
215
 • 21/3/2018(Thứ tư)
 • 5/2/2018
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
226
 • 22/3/2018(Thứ năm)
 • 6/2/2018
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
237
 • 23/3/2018(Thứ sáu)
 • 7/2/2018
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
248
 • 24/3/2018(Thứ bảy)
 • 8/2/2018
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
259
 • 25/3/2018(Chủ nhật)
 • 9/2/2018
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2610
 • 26/3/2018(Thứ hai)
 • 10/2/2018
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2711
 • 27/3/2018(Thứ ba)
 • 11/2/2018
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2812
 • 28/3/2018(Thứ tư)
 • 12/2/2018
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2913
 • 29/3/2018(Thứ năm)
 • 13/2/2018
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3014
 • 30/3/2018(Thứ sáu)
 • 14/2/2018
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3115
 • 31/3/2018(Thứ bảy)
 • 15/2/2018
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo

March

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 4 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
116
 • 1/4/2018(Chủ nhật)
 • 16/2/2018
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
217
 • 2/4/2018(Thứ hai)
 • 17/2/2018
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
318
 • 3/4/2018(Thứ ba)
 • 18/2/2018
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
419
 • 4/4/2018(Thứ tư)
 • 19/2/2018
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
520
 • 5/4/2018(Thứ năm)
 • 20/2/2018
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
621
 • 6/4/2018(Thứ sáu)
 • 21/2/2018
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
722
 • 7/4/2018(Thứ bảy)
 • 22/2/2018
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
823
 • 8/4/2018(Chủ nhật)
 • 23/2/2018
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
924
 • 9/4/2018(Thứ hai)
 • 24/2/2018
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1025
 • 10/4/2018(Thứ ba)
 • 25/2/2018
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1126
 • 11/4/2018(Thứ tư)
 • 26/2/2018
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1227
 • 12/4/2018(Thứ năm)
 • 27/2/2018
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1328
 • 13/4/2018(Thứ sáu)
 • 28/2/2018
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1429
 • 14/4/2018(Thứ bảy)
 • 29/2/2018
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1530
 • 15/4/2018(Chủ nhật)
 • 30/2/2018
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
161/3
 • 16/4/2018(Thứ hai)
 • 1/3/2018
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
172/3
 • 17/4/2018(Thứ ba)
 • 2/3/2018
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
183/3
 • 18/4/2018(Thứ tư)
 • 3/3/2018
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
194
 • 19/4/2018(Thứ năm)
 • 4/3/2018
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
205
 • 20/4/2018(Thứ sáu)
 • 5/3/2018
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
216
 • 21/4/2018(Thứ bảy)
 • 6/3/2018
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
227
 • 22/4/2018(Chủ nhật)
 • 7/3/2018
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
238
 • 23/4/2018(Thứ hai)
 • 8/3/2018
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
249
 • 24/4/2018(Thứ ba)
 • 9/3/2018
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2510
 • 25/4/2018(Thứ tư)
 • 10/3/2018
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2611
 • 26/4/2018(Thứ năm)
 • 11/3/2018
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2712
 • 27/4/2018(Thứ sáu)
 • 12/3/2018
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2813
 • 28/4/2018(Thứ bảy)
 • 13/3/2018
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2914
 • 29/4/2018(Chủ nhật)
 • 14/3/2018
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3015
 • 30/4/2018(Thứ hai)
 • 15/3/2018
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo

April

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 5 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
116
 • 1/5/2018(Thứ ba)
 • 16/3/2018
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
217
 • 2/5/2018(Thứ tư)
 • 17/3/2018
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
318
 • 3/5/2018(Thứ năm)
 • 18/3/2018
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
419
 • 4/5/2018(Thứ sáu)
 • 19/3/2018
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
520
 • 5/5/2018(Thứ bảy)
 • 20/3/2018
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
621
 • 6/5/2018(Chủ nhật)
 • 21/3/2018
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
722
 • 7/5/2018(Thứ hai)
 • 22/3/2018
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
823
 • 8/5/2018(Thứ ba)
 • 23/3/2018
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
924
 • 9/5/2018(Thứ tư)
 • 24/3/2018
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1025
 • 10/5/2018(Thứ năm)
 • 25/3/2018
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1126
 • 11/5/2018(Thứ sáu)
 • 26/3/2018
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1227
 • 12/5/2018(Thứ bảy)
 • 27/3/2018
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1328
 • 13/5/2018(Chủ nhật)
 • 28/3/2018
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1429
 • 14/5/2018(Thứ hai)
 • 29/3/2018
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
151/4
 • 15/5/2018(Thứ ba)
 • 1/4/2018
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
162/4
 • 16/5/2018(Thứ tư)
 • 2/4/2018
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
173/4
 • 17/5/2018(Thứ năm)
 • 3/4/2018
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
184
 • 18/5/2018(Thứ sáu)
 • 4/4/2018
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
195
 • 19/5/2018(Thứ bảy)
 • 5/4/2018
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
206
 • 20/5/2018(Chủ nhật)
 • 6/4/2018
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
217
 • 21/5/2018(Thứ hai)
 • 7/4/2018
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
228
 • 22/5/2018(Thứ ba)
 • 8/4/2018
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
239
 • 23/5/2018(Thứ tư)
 • 9/4/2018
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2410
 • 24/5/2018(Thứ năm)
 • 10/4/2018
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2511
 • 25/5/2018(Thứ sáu)
 • 11/4/2018
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2612
 • 26/5/2018(Thứ bảy)
 • 12/4/2018
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2713
 • 27/5/2018(Chủ nhật)
 • 13/4/2018
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2814
 • 28/5/2018(Thứ hai)
 • 14/4/2018
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2915
 • 29/5/2018(Thứ ba)
 • 15/4/2018
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3016
 • 30/5/2018(Thứ tư)
 • 16/4/2018
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3117
 • 31/5/2018(Thứ năm)
 • 17/4/2018
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo

May

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 6 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
118
 • 1/6/2018(Thứ sáu)
 • 18/4/2018
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
219
 • 2/6/2018(Thứ bảy)
 • 19/4/2018
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
320
 • 3/6/2018(Chủ nhật)
 • 20/4/2018
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
421
 • 4/6/2018(Thứ hai)
 • 21/4/2018
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
522
 • 5/6/2018(Thứ ba)
 • 22/4/2018
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
623
 • 6/6/2018(Thứ tư)
 • 23/4/2018
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
724
 • 7/6/2018(Thứ năm)
 • 24/4/2018
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
825
 • 8/6/2018(Thứ sáu)
 • 25/4/2018
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
926
 • 9/6/2018(Thứ bảy)
 • 26/4/2018
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1027
 • 10/6/2018(Chủ nhật)
 • 27/4/2018
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1128
 • 11/6/2018(Thứ hai)
 • 28/4/2018
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1229
 • 12/6/2018(Thứ ba)
 • 29/4/2018
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1330
 • 13/6/2018(Thứ tư)
 • 30/4/2018
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
141/5
 • 14/6/2018(Thứ năm)
 • 1/5/2018
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
152/5
 • 15/6/2018(Thứ sáu)
 • 2/5/2018
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
163/5
 • 16/6/2018(Thứ bảy)
 • 3/5/2018
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
174
 • 17/6/2018(Chủ nhật)
 • 4/5/2018
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
185
 • 18/6/2018(Thứ hai)
 • 5/5/2018
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
196
 • 19/6/2018(Thứ ba)
 • 6/5/2018
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
207
 • 20/6/2018(Thứ tư)
 • 7/5/2018
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
218
 • 21/6/2018(Thứ năm)
 • 8/5/2018
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
229
 • 22/6/2018(Thứ sáu)
 • 9/5/2018
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2310
 • 23/6/2018(Thứ bảy)
 • 10/5/2018
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2411
 • 24/6/2018(Chủ nhật)
 • 11/5/2018
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2512
 • 25/6/2018(Thứ hai)
 • 12/5/2018
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2613
 • 26/6/2018(Thứ ba)
 • 13/5/2018
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2714
 • 27/6/2018(Thứ tư)
 • 14/5/2018
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2815
 • 28/6/2018(Thứ năm)
 • 15/5/2018
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2916
 • 29/6/2018(Thứ sáu)
 • 16/5/2018
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3017
 • 30/6/2018(Thứ bảy)
 • 17/5/2018
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo

June

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 7 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
118
 • 1/7/2018(Chủ nhật)
 • 18/5/2018
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
219
 • 2/7/2018(Thứ hai)
 • 19/5/2018
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
320
 • 3/7/2018(Thứ ba)
 • 20/5/2018
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
421
 • 4/7/2018(Thứ tư)
 • 21/5/2018
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
522
 • 5/7/2018(Thứ năm)
 • 22/5/2018
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
623
 • 6/7/2018(Thứ sáu)
 • 23/5/2018
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
724
 • 7/7/2018(Thứ bảy)
 • 24/5/2018
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
825
 • 8/7/2018(Chủ nhật)
 • 25/5/2018
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
926
 • 9/7/2018(Thứ hai)
 • 26/5/2018
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1027
 • 10/7/2018(Thứ ba)
 • 27/5/2018
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1128
 • 11/7/2018(Thứ tư)
 • 28/5/2018
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1229
 • 12/7/2018(Thứ năm)
 • 29/5/2018
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
131/6
 • 13/7/2018(Thứ sáu)
 • 1/6/2018
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
142/6
 • 14/7/2018(Thứ bảy)
 • 2/6/2018
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
153/6
 • 15/7/2018(Chủ nhật)
 • 3/6/2018
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
164
 • 16/7/2018(Thứ hai)
 • 4/6/2018
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
175
 • 17/7/2018(Thứ ba)
 • 5/6/2018
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
186
 • 18/7/2018(Thứ tư)
 • 6/6/2018
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
197
 • 19/7/2018(Thứ năm)
 • 7/6/2018
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
208
 • 20/7/2018(Thứ sáu)
 • 8/6/2018
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
219
 • 21/7/2018(Thứ bảy)
 • 9/6/2018
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2210
 • 22/7/2018(Chủ nhật)
 • 10/6/2018
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2311
 • 23/7/2018(Thứ hai)
 • 11/6/2018
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2412
 • 24/7/2018(Thứ ba)
 • 12/6/2018
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2513
 • 25/7/2018(Thứ tư)
 • 13/6/2018
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2614
 • 26/7/2018(Thứ năm)
 • 14/6/2018
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2715
 • 27/7/2018(Thứ sáu)
 • 15/6/2018
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2816
 • 28/7/2018(Thứ bảy)
 • 16/6/2018
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2917
 • 29/7/2018(Chủ nhật)
 • 17/6/2018
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3018
 • 30/7/2018(Thứ hai)
 • 18/6/2018
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3119
 • 31/7/2018(Thứ ba)
 • 19/6/2018
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo

July

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 8 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
120
 • 1/8/2018(Thứ tư)
 • 20/6/2018
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
221
 • 2/8/2018(Thứ năm)
 • 21/6/2018
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
322
 • 3/8/2018(Thứ sáu)
 • 22/6/2018
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
423
 • 4/8/2018(Thứ bảy)
 • 23/6/2018
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
524
 • 5/8/2018(Chủ nhật)
 • 24/6/2018
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
625
 • 6/8/2018(Thứ hai)
 • 25/6/2018
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
726
 • 7/8/2018(Thứ ba)
 • 26/6/2018
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
827
 • 8/8/2018(Thứ tư)
 • 27/6/2018
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
928
 • 9/8/2018(Thứ năm)
 • 28/6/2018
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1029
 • 10/8/2018(Thứ sáu)
 • 29/6/2018
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
111/7
 • 11/8/2018(Thứ bảy)
 • 1/7/2018
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
122/7
 • 12/8/2018(Chủ nhật)
 • 2/7/2018
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
133/7
 • 13/8/2018(Thứ hai)
 • 3/7/2018
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
144
 • 14/8/2018(Thứ ba)
 • 4/7/2018
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
155
 • 15/8/2018(Thứ tư)
 • 5/7/2018
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
166
 • 16/8/2018(Thứ năm)
 • 6/7/2018
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
177
 • 17/8/2018(Thứ sáu)
 • 7/7/2018
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
188
 • 18/8/2018(Thứ bảy)
 • 8/7/2018
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
199
 • 19/8/2018(Chủ nhật)
 • 9/7/2018
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2010
 • 20/8/2018(Thứ hai)
 • 10/7/2018
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2111
 • 21/8/2018(Thứ ba)
 • 11/7/2018
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2212
 • 22/8/2018(Thứ tư)
 • 12/7/2018
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2313
 • 23/8/2018(Thứ năm)
 • 13/7/2018
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2414
 • 24/8/2018(Thứ sáu)
 • 14/7/2018
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2515
 • 25/8/2018(Thứ bảy)
 • 15/7/2018
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2616
 • 26/8/2018(Chủ nhật)
 • 16/7/2018
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2717
 • 27/8/2018(Thứ hai)
 • 17/7/2018
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2818
 • 28/8/2018(Thứ ba)
 • 18/7/2018
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2919
 • 29/8/2018(Thứ tư)
 • 19/7/2018
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3020
 • 30/8/2018(Thứ năm)
 • 20/7/2018
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3121
 • 31/8/2018(Thứ sáu)
 • 21/7/2018
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo

August

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 9 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
122
 • 1/9/2018(Thứ bảy)
 • 22/7/2018
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
223
 • 2/9/2018(Chủ nhật)
 • 23/7/2018
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
324
 • 3/9/2018(Thứ hai)
 • 24/7/2018
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
425
 • 4/9/2018(Thứ ba)
 • 25/7/2018
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
526
 • 5/9/2018(Thứ tư)
 • 26/7/2018
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
627
 • 6/9/2018(Thứ năm)
 • 27/7/2018
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
728
 • 7/9/2018(Thứ sáu)
 • 28/7/2018
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
829
 • 8/9/2018(Thứ bảy)
 • 29/7/2018
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
930
 • 9/9/2018(Chủ nhật)
 • 30/7/2018
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
101/8
 • 10/9/2018(Thứ hai)
 • 1/8/2018
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
112/8
 • 11/9/2018(Thứ ba)
 • 2/8/2018
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
123/8
 • 12/9/2018(Thứ tư)
 • 3/8/2018
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
134
 • 13/9/2018(Thứ năm)
 • 4/8/2018
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
145
 • 14/9/2018(Thứ sáu)
 • 5/8/2018
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
156
 • 15/9/2018(Thứ bảy)
 • 6/8/2018
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
167
 • 16/9/2018(Chủ nhật)
 • 7/8/2018
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
178
 • 17/9/2018(Thứ hai)
 • 8/8/2018
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
189
 • 18/9/2018(Thứ ba)
 • 9/8/2018
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1910
 • 19/9/2018(Thứ tư)
 • 10/8/2018
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2011
 • 20/9/2018(Thứ năm)
 • 11/8/2018
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2112
 • 21/9/2018(Thứ sáu)
 • 12/8/2018
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2213
 • 22/9/2018(Thứ bảy)
 • 13/8/2018
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2314
 • 23/9/2018(Chủ nhật)
 • 14/8/2018
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2415
 • 24/9/2018(Thứ hai)
 • 15/8/2018
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2516
 • 25/9/2018(Thứ ba)
 • 16/8/2018
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2617
 • 26/9/2018(Thứ tư)
 • 17/8/2018
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2718
 • 27/9/2018(Thứ năm)
 • 18/8/2018
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2819
 • 28/9/2018(Thứ sáu)
 • 19/8/2018
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2920
 • 29/9/2018(Thứ bảy)
 • 20/8/2018
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3021
 • 30/9/2018(Chủ nhật)
 • 21/8/2018
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo

September

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 10 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
122
 • 1/10/2018(Thứ hai)
 • 22/8/2018
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
223
 • 2/10/2018(Thứ ba)
 • 23/8/2018
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
324
 • 3/10/2018(Thứ tư)
 • 24/8/2018
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
425
 • 4/10/2018(Thứ năm)
 • 25/8/2018
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
526
 • 5/10/2018(Thứ sáu)
 • 26/8/2018
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
627
 • 6/10/2018(Thứ bảy)
 • 27/8/2018
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
728
 • 7/10/2018(Chủ nhật)
 • 28/8/2018
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
829
 • 8/10/2018(Thứ hai)
 • 29/8/2018
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
91/9
 • 9/10/2018(Thứ ba)
 • 1/9/2018
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
102/9
 • 10/10/2018(Thứ tư)
 • 2/9/2018
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
113/9
 • 11/10/2018(Thứ năm)
 • 3/9/2018
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
124
 • 12/10/2018(Thứ sáu)
 • 4/9/2018
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
135
 • 13/10/2018(Thứ bảy)
 • 5/9/2018
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
146
 • 14/10/2018(Chủ nhật)
 • 6/9/2018
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
157
 • 15/10/2018(Thứ hai)
 • 7/9/2018
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
168
 • 16/10/2018(Thứ ba)
 • 8/9/2018
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
179
 • 17/10/2018(Thứ tư)
 • 9/9/2018
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1810
 • 18/10/2018(Thứ năm)
 • 10/9/2018
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1911
 • 19/10/2018(Thứ sáu)
 • 11/9/2018
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2012
 • 20/10/2018(Thứ bảy)
 • 12/9/2018
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2113
 • 21/10/2018(Chủ nhật)
 • 13/9/2018
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2214
 • 22/10/2018(Thứ hai)
 • 14/9/2018
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2315
 • 23/10/2018(Thứ ba)
 • 15/9/2018
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2416
 • 24/10/2018(Thứ tư)
 • 16/9/2018
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2517
 • 25/10/2018(Thứ năm)
 • 17/9/2018
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2618
 • 26/10/2018(Thứ sáu)
 • 18/9/2018
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2719
 • 27/10/2018(Thứ bảy)
 • 19/9/2018
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2820
 • 28/10/2018(Chủ nhật)
 • 20/9/2018
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2921
 • 29/10/2018(Thứ hai)
 • 21/9/2018
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3022
 • 30/10/2018(Thứ ba)
 • 22/9/2018
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3123
 • 31/10/2018(Thứ tư)
 • 23/9/2018
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo

October

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 11 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
124
 • 1/11/2018(Thứ năm)
 • 24/9/2018
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
225
 • 2/11/2018(Thứ sáu)
 • 25/9/2018
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
326
 • 3/11/2018(Thứ bảy)
 • 26/9/2018
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
427
 • 4/11/2018(Chủ nhật)
 • 27/9/2018
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
528
 • 5/11/2018(Thứ hai)
 • 28/9/2018
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
629
 • 6/11/2018(Thứ ba)
 • 29/9/2018
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
71/10
 • 7/11/2018(Thứ tư)
 • 1/10/2018
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
82/10
 • 8/11/2018(Thứ năm)
 • 2/10/2018
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
93/10
 • 9/11/2018(Thứ sáu)
 • 3/10/2018
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
104
 • 10/11/2018(Thứ bảy)
 • 4/10/2018
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
115
 • 11/11/2018(Chủ nhật)
 • 5/10/2018
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
126
 • 12/11/2018(Thứ hai)
 • 6/10/2018
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
137
 • 13/11/2018(Thứ ba)
 • 7/10/2018
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
148
 • 14/11/2018(Thứ tư)
 • 8/10/2018
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
159
 • 15/11/2018(Thứ năm)
 • 9/10/2018
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1610
 • 16/11/2018(Thứ sáu)
 • 10/10/2018
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1711
 • 17/11/2018(Thứ bảy)
 • 11/10/2018
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1812
 • 18/11/2018(Chủ nhật)
 • 12/10/2018
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1913
 • 19/11/2018(Thứ hai)
 • 13/10/2018
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2014
 • 20/11/2018(Thứ ba)
 • 14/10/2018
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2115
 • 21/11/2018(Thứ tư)
 • 15/10/2018
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2216
 • 22/11/2018(Thứ năm)
 • 16/10/2018
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2317
 • 23/11/2018(Thứ sáu)
 • 17/10/2018
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2418
 • 24/11/2018(Thứ bảy)
 • 18/10/2018
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2519
 • 25/11/2018(Chủ nhật)
 • 19/10/2018
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2620
 • 26/11/2018(Thứ hai)
 • 20/10/2018
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2721
 • 27/11/2018(Thứ ba)
 • 21/10/2018
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2822
 • 28/11/2018(Thứ tư)
 • 22/10/2018
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2923
 • 29/11/2018(Thứ năm)
 • 23/10/2018
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3024
 • 30/11/2018(Thứ sáu)
 • 24/10/2018
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo

November

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 12 năm 2018

T2T3T4T5T6T7CN
125
 • 1/12/2018(Thứ bảy)
 • 25/10/2018
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
226
 • 2/12/2018(Chủ nhật)
 • 26/10/2018
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
327
 • 3/12/2018(Thứ hai)
 • 27/10/2018
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
428
 • 4/12/2018(Thứ ba)
 • 28/10/2018
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
529
 • 5/12/2018(Thứ tư)
 • 29/10/2018
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
630
 • 6/12/2018(Thứ năm)
 • 30/10/2018
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
71/11
 • 7/12/2018(Thứ sáu)
 • 1/11/2018
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
82/11
 • 8/12/2018(Thứ bảy)
 • 2/11/2018
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
93/11
 • 9/12/2018(Chủ nhật)
 • 3/11/2018
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
104
 • 10/12/2018(Thứ hai)
 • 4/11/2018
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
115
 • 11/12/2018(Thứ ba)
 • 5/11/2018
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
126
 • 12/12/2018(Thứ tư)
 • 6/11/2018
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
137
 • 13/12/2018(Thứ năm)
 • 7/11/2018
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
148
 • 14/12/2018(Thứ sáu)
 • 8/11/2018
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
159
 • 15/12/2018(Thứ bảy)
 • 9/11/2018
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1610
 • 16/12/2018(Chủ nhật)
 • 10/11/2018
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1711
 • 17/12/2018(Thứ hai)
 • 11/11/2018
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1812
 • 18/12/2018(Thứ ba)
 • 12/11/2018
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1913
 • 19/12/2018(Thứ tư)
 • 13/11/2018
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2014
 • 20/12/2018(Thứ năm)
 • 14/11/2018
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2115
 • 21/12/2018(Thứ sáu)
 • 15/11/2018
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2216
 • 22/12/2018(Thứ bảy)
 • 16/11/2018
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2317
 • 23/12/2018(Chủ nhật)
 • 17/11/2018
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2418
 • 24/12/2018(Thứ hai)
 • 18/11/2018
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2519
 • 25/12/2018(Thứ ba)
 • 19/11/2018
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2620
 • 26/12/2018(Thứ tư)
 • 20/11/2018
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2721
 • 27/12/2018(Thứ năm)
 • 21/11/2018
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2822
 • 28/12/2018(Thứ sáu)
 • 22/11/2018
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2923
 • 29/12/2018(Thứ bảy)
 • 23/11/2018
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
3024
 • 30/12/2018(Chủ nhật)
 • 24/11/2018
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3125
 • 31/12/2018(Thứ hai)
 • 25/11/2018
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo

December

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Phân biết 3 loại lịch năm 2018 hiện có

Lịch vạn niên 2018

Lịch vạn niên hay còn được gọi là Tuyển trạch nhật, Hiệp kỷ biện phương thư, Ngọc hạp, Hoàng lịch thông thư... Lịch vạn niên năm 2018 là thành quả nghiên cứu, vận dụng những phép soi chiếu, biện chứng, phân tích logic mang đến những giá trị tinh thần trong phong tục cổ truyền không thể bỏ qua. Xem lịch vạn niên 2018 căn cứ theo chu kỳ của năm - tháng - ngày - giờ - hàng chi can trong đó có năm 2018.

Lịch vạn sự 2018

Lịch vạn sự dựa theo mỗi tinh đẩu trong âm lịch mang tính chất âm dương ngũ hành. Trong thuyết âm dương thì trong Dương có Âm và trong Âm có Dương, Âm Dương hòa hợp từ Thái Cực sinh ra và cũng tự hủy diệt đi bởi chính Thái Cực đó. Ngũ hành có sinh, có khắc chính vì thế mỗi năm có ngũ hành âm dương cố định. Ví dụ như: Theo lịch vạn sự năm 2018, thì năm này (năm Mậu Tuất) sinh ra thuộc tính Dương, Mậu thuộc Dương, Tuất thuộc Dương, ngũ hành là Mộc (Bình Địa Mộc), vì vậy khi xem lịch vạn sự 2018 cần lưu ý: “khi gặp các sao thuộc Dương sẽ bị tương khắc” bởi Dương sẽ khắc Dương, ngũ hành năm hiện hành sẽ tương khắc với hành của bản mệnh.

Lịch âm 2018 hay còn gọi là Âm lịch năm 2018

Lịch âm nói chung và âm lịch năm 2018 nói riêng là loại lịch dùng phổ biến ở các nước phương Đông. Lịch dương 2018 dùng phổ biến ở các nước phương Tây. Cũng giống như một số nước Á Đông, hiện nay ở Việt Nam sử dụng đan xen cả lịch Âm và lịch Dương tạo ra lịch âm dương 2018 (lịch Việt Nam 2018). Trong đó, lịch Âm lịch 2018 là lại lịch ăn sâu vào trong thói quen và nếp sống của người Việt trong việc tra cứu ngày giờ năm 2018.Các bạn có thể Xem ngày tốt xấu tại đây.

Đổi ngày âm dương

Xem âm lịch ngày hôm nay

Tra lịch vạn niên theo tháng

Xem lịch âm dương theo năm