Ý NGHĨA SAO THIÊN QUAN TẠI CUNG MỆNH VÀ CÁC CUNG KHÁC TRONG TỬ VI

Thứ 7, 4/6/2022 - 23:35

Mục lục
 
Mục lục

Tên Sao: THIÊN QUAN

Ngũ Hành: Hỏa

Loại: Phụ tinh

Đặc tính: Có đức độ, có lòng tín ngưỡng tôn giáo, nhân hậu từ thiện, cứu khổ phò nguy. Giải trừ bệnh tật tai họa. Gia tăng phúc thọ

I - Tinh chất cơ bản của sao Thiên Quan

- Cung mệnh có Thiên Quan tọa thủ là người ưa thích thanh nhàn nên lười biếng. Tuy thông minh nhưng thiếu khí phách.

- Thiên Quan biểu hiện cho sự giúp đỡ của người đời. Thiên quan, chủ sự phúc thiện, từ tâm, sự dưỡng dục không có chung huyết thống, tôn giáo (đạo Phật), tín ngưỡng, hoạt động tu hành, cúng bái, ban phát phúc lộc, là người có lòng từ thiện, hay dùng tiền của để bố thí, làm từ thiện, cầu cúng hoặc được người khác trợ giúp về tài chính một cách tự nguyện  

- Tính Tình: Thiên Quan: Có thiện tâm, nhân hậu, hiền lành, đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người, có tín ngưỡng, tin tưởng nơi Phật Trời, nhân quả, có khiếu đi tu, có thể đắc quả.

- Phúc Thọ: Thiên Quan: Chủ sự cứu giải tai họa, giảm bớt hung nguy, giảm bệnh tật. Tăng phúc thọ do việc tu nhân tích đức, giúp người, người giúp.

- Thiên Quan, Thiên Phúc đóng ở bất luận cung nào, đều mang lại sự lành, sự thiện cho cung đó, tốt nhất là ở Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật.

** Thiên Quan Khi Vào Các Hạn:

Thiên Quan khi vào Hạn thường được nâng đỡ, giúp đỡ trong công danh, tiền bạc.

II - Ý nghĩa của sao Thiên Quan ở các cung

1- Sao Thiên Quan ở cung Phụ Mẫu

Người có sao Thiên Quan chiếu mệnh luôn được hưởng phúc lộc do cha mẹ để lại bằng Âm Đức hay Dương Đức.

2- Sao Thiên Quan ở cung Phúc Đức

Được hưởng phúc, tránh được nhiều tai họa là những điểm mà người ta thấy được ở người có sao Thiên Quan chiếu mệnh. Có Duyên với Tổ Nghiệp, hoặc trong dòng họ đời trước có tu bồi nhân lành lớn, hoặc có người tu hành chuyển nghiệp cho dòng họ… Hoặc dù mồ mã hay trong dòng họ có gặp xấu cũng gặp chân sư cứu giúp giải trừ hay chuyển đối. Trong họ có nhiều người khá giả và nhân đức.

3- Sao Thiên Quan ở cung Điền Trạch

Gia đình của người có sao Thiên Quan chiếu mệnh khá sùng đạo hoặc được người khác giúp đỡ về nhà cửa, Có khi họ còn hiến tiền, nhà cửa cho việc nghĩa, việc từ thiện giúp đỡ người khó khăn.

4- Sao Thiên Quan ở cung Quan Lộc

Hay giúp đỡ người khác và được nhiều người khác giúp đỡ. Nếu số tốt liên quan đến tu hành, hoặc có thể làm trong bang Hộ Trì Tam Bảo hoặc đi tu, hoặc làm việc trong các cơ quan từ thiện, nhân sinh…

5- Sao Thiên Quan ở cung Nô Bộc

Có duyên chơi được với bạn bè tốt hoặc các bạn đồng tu, hoặc các tiên nhân (không phải mấy ông tiên đánh cờ hay nhậu nhẹt đâu nhé), hoặc được cơ hội học hỏi các bậc chân tu đắc đạo…

6- Sao Thiên Quan ở cung Thiên Di

Hay giúp đỡ người khác và được nhiều người khác giúp đỡ. Ra đường gặp quý nhân giúp đỡ, dễ gặp cơ may đến những nơi an lành, thường gặp thuận lợi tốt đẹp… nói chung ra đường dễ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa.

7- Sao Thiên Quan ở cung Tật Ách

Người có sao Thiên Quan chiếu mệnh rấ dễ giải trừ được tai nạn bệnh tật, gặp hung hóa cát.

8- Sao Thiên Quan ở cung Tài Bạch

Hay dùng tiền bố thí, cúng dường, sử dụng tiền bạc vào mục đích lương thiện, xã hội. Được nâng đỡ, giúp đỡ trong công danh, tiền bạc, có thể cho tiền của hoặc đôi khi ngay cả gia tài sự nghiệp để làm từ thiện. Những người dám bố thí những mãnh đất công viên, thư viện…..

9- Sao Thiên Quan ở cung Tử Tức

Nếu cung Tử Tức xấu mà có Thiên Quan thì nên nhận con nuôi và sau sẽ có con (đây gọi là làm phúc để được phúc), hoặc chẳng cần phải xin con nuôi, chỉ cần chí thành cầu đảo như ăn chay nằm đất hay tụng Kinh trì Chú thì nhất định sẽ có con (vì người có Nhân Duyên từ những đời trước sẽ đầu thai đến làm con). Nếu cung Tử đẹp thì con là thần nhân giáng thế.

10- Sao Thiên Quan ở cung Phu Thê

Vợ chồng là người có lòng từ thiện, chí ít đó là người chồng hay vợ đã có Duyên Lành từ tiền kiếp. Nếu cung Phu Thê có Thiên Quan tọa thủ, thì dù ở đó có Đào Hoa ngộ Không Kiếp, Hình vẫn thường an lành không đổ vỡ và không đau khổ (dù gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ hay giải bày cho). Hoặc vận đến gặp cách đó cũng chẳng sợ.

11- Sao Thiên Quan ở cung Huynh Đệ

Anh chị em là người hiền lành, luôn giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ những người gặp hoạn nạn hay gặp khó khăn. Và được người khác giúp đỡ tận tình vô điều kiện.

Với những thông tin được cung cấp trong bài viết trên đây, hy vọng bạn đọc đã biết được những thông tin liên quan đến sao Thiên Quan, đặc biệt là những tính chất cơ bản và ý nghĩa tại các cung của sao Thiên Quan. Để xem được nhiều sao khác các bạn có thể tìm hiểu tại xemsomenh.com nhé

Tôi là Xem Số Mệnh, hiện đang là chuyên gia phong thủy, tử vi, tướng số với kinh nghiệm lâu năm và niềm say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy, tử vi, kinh dịch những năm qua. Sẽ mang tới những nội dung mới mẻ, những kiến thức chuyên sâu và những luận giải chất lượng nhất đến với các đọc giả trong và ngoài nước